Kültür ve Sanatta Şâhnâme

Firdevsî tarafından 11. yüzyılda kaleme alınan, Farsçanın dünya edebiyatı klasikleri arasında yer alarak kendisinden sonra birçok sanatçıya da ilham veren ve geniş bir coğrafyada etkisini hissettiren Şâhnâme eseri üzerine Üniversitemiz öncülüğünde “Uluslararası Kültür ve Sanatta Şâhnâme Sempozyumu ve Sergisi” düzenlendi.

Üniversitemiz bünyesindeki İslam Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSM) tarafından  İstanbul Üniversitesi, Isfahan Üniversitesi, İran İstanbul Başkonsolosluğu, Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliği ve Fatih Belediyesi ev sahipliğinde, 17-18-19 Ekim 2023 tarihleri arasında Neslişah Sultan Kültür Merkezinde “Uluslararası Kültür ve Sanatta Şâhnâme” başlıklı bir sempozyum ve sergi gerçekleştirildi.  Dünyanın pek çok yerinden bilim insanını buluşturan sempozyumda; edebiyat, tarih, sanat, kültür alanında Şâhnâme derinlemesine incelendi.

Temelleri 3 yıl Önce Atıldı

Konusunda uzman isimleri ağırlamanın mutluluğunu dile getiren İslam Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSM) Müdürümüz Öğr. Gör. Betül Bilgin, sempozyumun temellerinin yaklaşık 3 sene önce Isfahan'a gittiği dönemde atıldığını belirterek, "Çok fazla emek harcandı, tüm destekçi ve katılımcılara teşekkür ederiz. Hayırlı, verimli bir sempozyum geçmesini dilerim." dedi. Ardından Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gurbetçi de sempozyumda emeği geçenleri tebrik ederek, sempozyumun önemine vurgu yaptı; etkinliğin bilim ve sanat dünyası için önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti.

İran’ın Milli Destanı

Üniversitemiz adına açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Fahameddin Başar, İstanbul’un kalbinde, kadim İstanbul surlarının yanı başında, tarihi yarımada içinde, Fatih Sultan Mehmed Han’ın ismini taşıyan ilçede uluslararası bir sempozyum düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başar, konuşmasını şöyle sürdürdü: “10. yüzyılının ikinci yarısıyla birlikte 11. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış olan Firdevsî’nin Farsça manzum olarak kaleme almış olduğu ve dönemin ünlü hükümdarı Gazneli Sultan Mahmud’a sunulmuş olan Şâhnâme, İran'ın milli destanı olarak kabul edildiği gibi dünya klasiklerinin de en önde gelen şaheserlerinden birisidir. Birçok yazma nüshası bulunan ve günümüze ulaşmış olan Şâhnâme’de 50 bin civarında beyit bulunmaktadır.”

İçerdiği Konular…

İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Javad Maboudi Far, Şâhnâme’nin dünya edebiyatının önde gelen eserlerinden biri olduğuna vurgu yaptı. Far, “Şâhnâme, içerdiği konularla da insanlığın ahlak, doğruluk ve huzur içinde yaşamasını ele alır. Burada Şâhnâme’yi araştıran önemli âlimler ve hocalar bir arada. Şâhnâme, kültürel ve sanatsal anlamda derinlemesine keşfedilecek. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni Araştırmalar İçin Örnek

Konuşmaların ardından açılış oturumunda Pennsylvania Üniversitesinden Ortaçağ ve erken modern İslam sanatı ve kitap sanatları konularında geniş çaplı yayınları bulunan, İslam Sanatları tarihçisi Dr. Marianna Shreve Simpson bir tebliğ sundu. Sempozyum kapsamında Şâhnâme’deki geometrik desenlerden tasvir özelliklerine, minyatürlerdeki kalemişi örneklerinden süslemelere kitap sanatları yanında eserdeki mitolojik öğeler, hikayelerin analizi, imgesel unsurlar gibi içeriğe dair konular da ele alındı. Sempozyumda ayrıca farklı dönemlerdeki Şâhnâme yazmaları arasındaki farklar konuşuldu; estetik yönden kıyaslamalarda bulunuldu. 3 gün süren, 10 farklı oturumun düzenlendiği Uluslararası Kültür ve Sanatta Şâhnâme Sempozyumu, dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda uzman ismi bir araya getiren ve konunun disiplinlerarası ele alındığı, alanındaki en geniş kapsamlı çalışma olarak katılımcılar tarafından büyük takdir topladı. Sempozyum ayrıca Klasik Türk Sanatları üslubunda Şâhnâme temasıyla hazırlanan eserlerin yer aldığı serginin eşlik etmesi ve Şâhnâme ile ilgili yeni araştırmalara zemin oluşturmasıyla da dikkat çekti.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.