21. Yüzyılda Öğretmen Olmak

Alanında uzman, birbirinden kıymetli hocalarımızın bulunduğu Eğitim Fakültemiz, alana önemli katkılar sunan çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. “21. Yüzyılda Öğretmen” teması ile 19-20 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenen 4. Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde (EAK 2023) yeni çağın eğitim metodolojisine dair yaklaşımlar ele alındı.

Bu yıl teması “21.Yüzyılda Öğretmen" olarak belirlenen ve 19-20 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenen Eğitim Araştırmaları Kongresi; teorik eğitimden uygulamalı eğitime, teknolojik değişimin mesleği çok yönlü şekillendirmesinden, öğretmenlerden beklentilere kadar pek çok konuda farklı arayışların tartışıldığı, perspektiflerin sunulduğu oturumlara sahne oldu. Tarihi eğitim mekânlarımız olan Üsküdar ve Ayasofya Yerleşkelerimizde gerçekleştirilen kongrede ülkemizin farklı bölgelerinden eğitimcilerin ve akademisyenlerin katıldığı eş zamanlı paneller ve atölye çalışmaları yapıldı. Farklı görüş ve kuramların tartışıldığı, 164 bildirinin sunulduğu kongrede oturumlar, yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Her Şey Eğitimden Geçer

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğba Bingöl, Cumhuriyetin 100. yılını kutlayarak sözlerine başladı. Filistin’de yaşanan şiddeti kınayan Bingöl, “Eğitimciler olarak dünyayı şiddetten uzaklaştırmak ve iyileştirmek için, çocukların sadece ‘çocuk olma hakkını’ yaşayabilmeleri için her şeyin eğitimden geçtiğine inanıyoruz. Bildiğimiz yoldan dünyayı iyileştirmeye devam edeceğiz. Bir sonraki kongremizde dünyanın daha barışçıl olmasını umuyoruz” diyerek eğitimin önemine vurgu yaptı.

Büyük Bir Emek Var

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Fahameddin Başar da konuşmasında gönül coğrafyamızda yaşanan vahşete değinerek İsrail’in bir milleti yok etmeye yönelik katliamlarını kınadı. Kongrenin önemine değinen Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Fahameddin Başar, sözlerini şöyle sürdürdü: “21. yüzyıl eğitimcileri olarak, dünyada barışın ve adaletin sağlanması için canla başla çalışmalıyız. Eğitim Araştırmaları Kongresi, bu açıdan oldukça önemli. 164 bildirinin yer alması, büyük bir emeğin göstergesidir. Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Tüm katılımcılara teşekkür ederek, kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.”

Zihinsel Tutsaklık

Kültür Üniversitesinden Prof. Dr. Serdar Erkan ise açılış konuşmasında “Akademik Emperyalizm” ile ilgili bir sunum yaptı. Erkan, “Akademik bağımlılık, belirli ülkelerin sosyal bilimlerinin maruz kaldıkları başka bazı ülkelerin sosyal bilimlerinin gelişiminden ve büyümesinden yoğun bir biçimde etkilendiği durumdur." dedi. Akademik bağımlılığı çeşitli yönleriyle ele alan Erkan, zihinsel tutsaklık ve akademik nakliyatçılık kavramlarını anlatarak sözlerini noktaladı.

Dopdolu 2 Gün

Eğitim Ve Bilim Dili Olarak Türkçe, Öğretmenliğe Çok Yönlü Bakış, Arap Dili Eğitiminde Dünden Bugüne İnovatif Gelişmeler, Uluslararası Yayın Yapma gibi konu başlıklarında düzenlenen paneller ve Erken Çocuklukta Ön Yargısız Eğitim, Travmada Sanat Terapisi, Sınıf Yönetiminde Sistemik Terapi Teknikleri, Akademik Metin Özeti Yazma konularında düzenlenen atölye çalışmalarıyla 4. Eğitim Araştırmaları Kongresi, Türkiye’nin dört bir yanından gelen akademisyen ve öğretmenlerin bilimsel çalışmalarına zemin oluşturan yoğun iki günün ardından sona erdi.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.