ÜNİVERSİTEMİZİN KURUCUSU

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 25.08.2009 tarih ve 487/406 sayılı Vakıflar Meclisi kararı ve 15.04.2010 tarih ve 5981 sayılı kanunla kurulmuştur.

Kurucu (Mazbut) Vakıflar

- Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı
- Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı
- Nurbanu Valide Sultan Vakfı
- Hatice Sultan Vakfı
- Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ KURUCU VÂKIFLARI

Sultan II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed)

Osmanlı padişahlarının yedincisidir. 1432 yılında Edirne’de doğdu. Sultan II. Murad’ın dördüncü oğludur. On iki yaşında iken babası tarafından tahta çıkarıldı. Siyasi ve askeri gelişmeler dolayısıyla tahtı terk ederek 1444 yılında lalalarıyla beraber Manisa’ya vali olarak gönderildi. Bu dönemde babasının bazı seferlerine katıldı.

Sultan II. Murad´ın vefatı üzerine 1451 yılında Edirne’de tahta çıktı. En büyük hedefi İstanbul´u almaktı. 1452 yılında dört buçuk ayda Rumeli Hisarı´nı inşa ettirdi. Kuşatma hazırlıkları devam ederken Bizans İmparatoruna kenti teslim etmesini bildirdi. Edirne’deki bir yıllık yoğun hazırlıklardan sonra büyük yürüyüş şubat ayında başladı ve nisan başına kadar İstanbul’un kara surları önünde büyük biryığınak yapıldı. 6 Nisan 1453’te başlayan İstanbul kuşatması 29 Mayıs 1453’te tamamlandı.

İstanbul’un fethi Batı dünyası tarafından Yeniçağ´ın başlangıcı kabul edildi. Bu fetih sayesinde Sultan II. Mehmed kendini dünya imparatorluğunun varisi gibi gördü ve mutlak bir iktidar kazandı. İstanbul’un fethi, bütün Avrupa’da heyecanla karşılandı. Papa V. Nicolas, İtalyan devletleri arasında birlik istedi ve bütün Hristiyanları Haçlı bayrağı altına davet etti.

Ege adalarının pek çoğu, Trabzon Rum İmparatorluğu ve Bosna fethedildi. Karaman Beyliği ve Kırım ilhak edildi.

İstanbul Üniversitesi´nin temelini oluşturan Sahn-ı Seman Medreseleri onun tarafından kuruldu. İstanbul devletin merkezi olduğu gibi bir ilim merkezi haline de geldi.

Fatih Sultan Mehmed, 3 Mayıs 1481’de vefat etti. Fatih Camii önündeki türbesinde medfundur. Avni mahlasıyla şiirler yazan Fatih, divanı olan ilk Osmanlı padişahıdır.

Sinan Ağa bin Abdurrahman (Mimar Sinan)

Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğdu (1492). Mimar Koca Sinan diye bilinir. Yeniçeri olarak Belgrad ve Rodos seferlerine katıldı. 1538 Boğdan seferi sırasında Prut nehri üzerinde birkaç günde ahşap bir köprü inşa etti. Sefer dönüşü hassa mimarbaşılığına getirildi. Baş mimar olarak ilk eseri Hürrem Sultan adına 1539’da inşa ettiği Haseki Külliyesidir. Kanuni Sultan Süleyman’ın genç yaşta ölen oğlu Şehzade Mehmed hatırasına yaptırdığı Şehzade Külliyesi (1548) ilk önemli eseridir. Süleymaniye Külliyesi (1550-1557) ile İstanbul´a damgasını vurdu.

Üsküdar Mihrimah Sultan Camii (1547), Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii (1565), Kadırga Sokollu Camii (1571), Kasımpaşa Piyale Paşa Camii (1572), Edirne Selimiye Camii (1574), Mağlova Kemeri (1554-1563), Büyükçekmece ve Drina Köprüleri diğer önemli eserleridir.

Balkanlar’dan Ortadoğu ve Arabistan’a uzanan geniş coğrafyada yüzlerce eser yaptı. Mimarbaşı olarak Kanuni Sultan Süleyman döneminde yirmi sekiz, II. Selim döneminde sekiz, III. Murad döneminde de on dört sene baş mimarlık yaptı. Osmanlı mimarisine yeni bir soluk getirmiştir. Koca Sinan’ın eserleriyle Osmanlı mimarisinin klasik üslubu oturmuş ve geniş bir ifade zenginliğine kavuşmuştur.

Sinan Ağa, 1588 yılında İstanbul’da vefat etti. Kabri, Süleymaniye Külliyesi yanındadır. Ümmühan ve Neslihan isminde iki kızı, Mehmed adında oğlu vardı. Oğlu, kendisi hayattayken vefat etti. Hanımı ise Mihri Hatun idi.

Dindar bir kişi olan Mimar Sinan Ağa, İstanbul’da kendi oturduğu semte mescit ve sıbyan mektebi yaptırmıştır. Evini ve dükkânlarını sağlığında vakfetmiştir.

Nurbanu Valide Sultan

Sultan II. Selim’in hasekisi, III. Murad’ın annesidir. Dördü kız beş çocuk dünyaya getirdi. 1566 yılında II. Selim’in tahta çıkmasıyla Şehzade Murad’ın annesi sıfatıyla haseki, oğlunun tahta çıkmasıyla da valide sultan oldu. Sultan III. Murad’ın annesine göstermiş olduğu büyük saygı ve ona tahsis edilen yüksek meblağlara ulaşan maaş, valide sultanlığın hanedan içinde güçlü bir mevki haline gelmesini sağladı.

Nurbanu Sultan, vakıf ve hayır işlerine önem verdi. Vakfiyesinden dindar ve hayırsever bir hanım olduğu anlaşılmaktadır. İstanbul’da Mercan, Alemdağ ve Langa’da yaptırdığı cami, mescid, imaret ve hamam gibi eserlerin yanında özellikle Üsküdar’da inşa ettirdiği Atik Valide Camii ve Külliyesi ile tanınmaktadır. Mimar Sinan’ın tasarlamış olduğu külliye cami, medrese, tekke, sıbyan mektebi, darülhadis, darülkurra, imaret, tabhane, kervansaray, darüşşifa ve hamamdan oluşmaktadır.

Vakfiyesinde kurduğu külliyenin ihtiyaçlarını en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş, imarette bayram ve kandil gibi özel günlerde hangi yemeklerin pişeceği bile belirtilmiştir. Sultanın külliye içindeki kütüphanesi, Osmanlılarda bir kadın tarafından kurulmuş ilk kütüphane olma özelliği taşımaktadır. Cami ve külliyeye gelir sağlamak üzere Sivas’ın güneyinde geniş bir bölgeyi içine alan Yeni İl kazasının vergi gelirleri sultana verilmiş o da bunları Üsküdar’daki cami ve külliyesine vakfetmiştir.

Nurbanu Sultan, 1583’te İstanbul’da vefat etti. Ayasofya avlusundaki Sultan II. Selim Türbesi’nde medfundur.

Hatice Turhan Sultan

Sultan İbrahim’in baş hasekisi, Sultan IV. Mehmed’in annesidir. 1 Ocak 1642’de İbrahim’in ilk şehzadesi Mehmed’i doğurunca baş haseki oldu. 1648’de İbrahim’in tahttan indirilip oğlu IV. Mehmed’in yedi yaşında padişah olmasıyla valide sultan unvanını aldı. Sultan IV. Mehmed’den başka Atike Sultan isminde bir kızı vardı.

1651’de Kösem Sultan’ın vefatıyla nüfuzu artan Turhan Sultan Darüssaade Ağası Uzun Süleyman Ağa ile Mekki Kalfa’yı kendisine danışman yaptı. Mimar Kasım Ağa’nın önerisiyle 1656’da Köprülü Mehmed Paşa’yı olağanüstü yetkilerle sadrazamlığa getirdi.

1660’a doğru IV. Mehmed’in saltanat işlerini yürütecek yaşa gelmiş olması nedeniyle siyasetle ilgisini kesti. Haslarından edindiği servetle hayır işlerine yöneldi. 1660’ta Çanakkale Boğazı’nda “Yeni Kal’alar” olarak anılan istihkâmları ve bir cami yaptırdı. İstanbul’da temelleri 1598’de Safiye Sultan tarafından atılan fakat yarım kalan Yeni Camii Külliyesi’nin yapımını 1665’te tamamlattı. 1680’lerde sağlığı giderek bozuldu. 5 Temmuz 1683’te vefat etti.  Yeni Cami avlusundaki türbesinde medfundur.

Hacı Abdülaziz Ağa

Sultan I. Mahmud döneminde yaşadı. Abdullah oğlu Hacı Abdülaziz Ağa, Batı Anadolu’da Peçin Kazası’na bağlı Milas kasabasında Ahmed Çavuş Mahallesi’nde yaşayan bir şahıs olup mallarını 1737-1739 yılında vakfetmiştir. Vakfiyesinden öğrendiğimize göre Milas’ta yirmi odalı bir medrese yaptırmıştır. Müderrisin günlük akçesinin 60 olmasından 60’lı medrese olduğu anlaşılmaktadır. Tekfur Anbarı isimli çiftliğini bu medresenin giderlerini karşılamak üzere vakfetmiştir.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.