''Temellük Kayıtları Atölyesi'' Başarıyla Tamamlandı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yazma Eserler Uygulama ve Araştırma Merkezi 2022-2023 yılı Yazma Eser Kültürü Atölyeleri serisinin üçüncüsünü yazmaların metin dışı unsurlarından olan “temellük kayıtları” üzerine gerçekleştirdi. Atölye, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nden Sami Arslan ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Mehmet Arıkan’ın moderatörlüğünde, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin Ayasofya Yerleşkesi’nde düzenlendi. Akademinin birçok uzman ismiyle yapılan toplantılarda, temellük kayıtlarında hangi kavramların kullanıldığı, hangi ifadelerin yer aldığı, bununla birlikte temellük çeşitleri incelenmiştir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Sadık Yazar tarafından “Temellük Kayıtları Kültür Tarihi Araştırmalarında Hangi Sorulara Cevap Verir?” adlı açılış konuşması ile temellük kayıtlarına dair atölye başladı. Konuşmada, temellük kayıtları üzerinden yazılan aile tarihlerini ve Osmanlı ilmiye sınıfına mensup kişilerin mülkiyet kayıtları üzerinden bir kültür tarihi okuması yapılabileceğini belirtti. Atölye boyunca Sadık Yazar’ın yanı sıra, Kadir Turgut, Boris Liebrenz, Fatma Esmanur Koç, Berat Açıl, Mehmet Kalaycı, Fatma Kaymakçı, M. Fatih Çalışır, Aziz Ençakar, Elif Derin, Nursena Soylu, Nimet İpek, Hasip Pektaş, Mehmet Arıkan ve Sami Arslan sunumlarıyla katkıda bulundu.

Bir kitabın hangi sebep ve yollarla mülk edinilebileceğini ve bunların izlerine dair sunumunu gerçekleştiren Kadir Turgut, bir kitabı mülk edinen kişinin kitabı “alet, kut, servet, sermaye, eşya ve yük” olarak gördüğünü belirtti. Elif Derin “Temellük Kayıtlarında Tertibin Anlamı” başlıklı sunumunda, hangi ifadelerin mülkiyeti ve maliki ifade ettiğini, malik dışındaki özneleri, öznesi olmayan kayıtları katılımcılara aktardı. İstanbul Üniversitesi’nden Aziz Ençakar, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’ndeki tasnif sisteminde yer alan Arapça yazmalarında yer alan temellük mühürlerini dinleyicilere aktardı. Şüphesiz ki temellük kayıtları malikine dair birçok fikir verir. Kişinin koleksiyonunda yer alan kitaplarla, ne zaman aldığı, eğer bulunuyorsa nerede satın aldığı, hangi yolla kitabı edindiği, eğer bir bürokrat yahut ilmiye mensubu biriyse hangi görevdeyken kitabı satın aldığına dair verdiği bilgilerle, arşiv belgelerinde ve kitabi kaynaklarda yer almayan bilgileri burada bulmak mümkündür. Bu bilgiler arşiv belgeleri ve kitabi kaynaklardaki bilgilerle birlikte daha iyi bir biyografi yazımını, entelektüel tarihe daha iyi bir katkı vermeyi mümkün kılacaktır. İşte bu örneklerden birisi Berat Açıl’ın editörlüğünde ortaya çıkarılan Carullah Efendi Kütüphanesi ve Derkenar Notları kitabıdır. Açıl, sunumunu Carullah Efendi'nin hayat hikayesinden örneklerle gerçekleştirdi. Osmanlı’da ilmiye sınıfı mensubu olan Carullah Efendi’nin temellük kayıtlarından, hangi dönemde nasıl temellük kaydı attığı, hangi ifadeleri kullandığı dinleyicilere aktarıldı. Benzerî diğer bir sunum ise Müstakim Arıcı ile Mehmet Arıkan'ın editörlüğünü üstlendikleri Taşköprüzâdeler ve İsamüddin Ahmed Efendi kitabında inşa edilen Taşköprüzâde Ahmed Efendi’nin biyografisi ve aile tarihi, aile koleksiyonunda yer alan kitaplardaki kayıtlar üzerine olmuştur. Aynı zamanda bu çalışmadan hareketle temellük kayıtlarından kimlere ait hangi kitapların olduğu tespit edilerek, Osmanlı’da bir ulema ailesinin kitap koleksiyonunun nasıl oluştuğu dinleyicilere aktarılmıştır. Bir başka sunumda Nimet İpek, mülkiyet kaydı ve mührü olan bir kitabın sonraki macerasına dair örnekleriyle atölye katılımcılarına anlattı. “Kimi Yok Etmeli” başlığı ile yapılan sunumda, sistematik olan ve olmayan şeklinde ikiye ayrılan temellük kayıtlarının, bir kitabın yeni bir sahip ile nasıl buluştuğunu aktardı. Sistematik bir şekilde kitapların vakıf kayıtlarının eskisinin yerine yenisinin nakşedildiğine dair örnek, I. Mahmud için hazırlanan eserlerin, III. Osman’ın padişah olmasıyla birlikte onun vakıf mührünün bulunduğu kitaplara konulmuştur. Sistematik olmayan mühür kapatma yöntemlerinde ise yine bir kitabın yeni bir malikinin olmasıyla açıklanabilmektedir.  Bir başka haftanın sunumunda M. Fatih Çalışır, Fazıl Ahmed Paşa Koleksiyonu özelinde temellük kayıtlarının tarih yazımına katkılarını ele aldı. Buradaki yöntem, kitapların müellifleri ve bu kitapları istiktab ettiren yahut sipariş eden hami arasındaki ilişkinin bulunmasıyla mümkün olmaktadır.

Uygulama haftalarında, atölye katılımcıları merkez tarafından belirlenmiş bazı kanonik kitaplar ve konular çerçevesinde sunumlar yaptılar. Dört uygulama haftasının ilkinde Zehra Kumru, Muhammet Resul İpek ve Şeyma Kaya tarafından Hacı Beşir Ağa koleksiyonunda yer alan temellük kayıtları incelendi. İkinci haftada Beyzanur Uyar, Hayrunnisa Keklik ve Meryem Takış tarafından, üç ekolün ana metinleri olan el-İşarat ve’t-TenbihatMiftahü’l-GaybTavâlî’u’l-Envâr gibi eserlerin maliklerine dair bilgiler  aktarıldı. Üçüncü haftada Nesibe Yazgan Uslu ve Yunus Aktı, Türkiye kütüphanelerinde bulunup Kahire’de istinsah edilmiş olanların mülkiyet kayıtlarını katılımcılara sundu. Son uygulama haftasında da Zeynep Akçora, Ümit Vural ve Eren Ertürkoğlu Tezkiretü’l-Evliya, Menakıbü’l-Arifin ve Nefehatü’l-Üns gibi tasavvuf yazmalarında temellük kayıtlarının yoğunluğu ve nasıl olduğuna dair edindikleri bilgileri dinleyicilere aktardılar.

Gittikçe daha iyi bir ivme kazanan yazma eser çalışmalarında önemli bir nokta olan temellük kayıtları, hem malikinin profilini yansıtması hem de kitabın yaşamış olduğu serüveni görmemiz açısından büyük bir önem arz etmektedir. Entelektüel tarihi anlama ve yazma noktasında bundan sonraki dönemlerde de önemini koruyarak, araştırmacılara eşsiz bilgiler sunacağı şüphesizdir. Yukarıda da bahsedildiği gibi bir bürokrat yahut ilmiye mensubu birinin edindiği kitapları ve bunları nasıl edindiğini temellük kayıtlarından takip etmek yer yer zor olsa da sağladığı verilerle yüzyıllar halinde ampirik incelemelerle farklı bir noktaya varacağı unutulmamalıdır.

 

Haber Metni: Yunus Aktı

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.