Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı Anısına “Mâverâ”

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyemiz Dr. Nihal Aracı’nın eserlerinden oluşan “Mâverâ” adlı sergi, 2 Ekim 2023 tarihinde Gülhane Yerleşkemizde açıldı.

 Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Nihal Aracı, 30 Temmuz 2023 Pazar günü geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden, Bilim Tarihi programı öğretim üyemiz ve Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürümüz Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı anısına “Mâverâ” isimli bir tezhip sergisi düzenledi. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Fahameddin Başar, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Erol Kılıç, Öğretim Üyemiz Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı, tarafından açılan sergiye ilgi yoğundu. Serginin açılışında konuşan Öğretim Üyemiz Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı, Güzel Sanatlar Fakültemizin kurulduğundan bu yana özellikle sergiler başta olmak üzere, çalıştaylar, workshoplar, konferanslar, seminerler, sempozyumlar düzenleyerek akademik dünyada farkındalık oluşturduğunu söyledi. Prof. Dr. Hüsrev Subaşı ayrıca Üniversite ve fakülte olarak lisans ve lisansüstü programlarımızın başarısına değindi.

Mâverâ’ya Yolculuk

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Erol Kılıç, konuşmasında kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturan Dr. Öğr. Üyesi Nihal Aracı’yı kutladı ve serginin hazırlanmasına destek veren herkese teşekkür etti. Prof. Dr. Kılıç, “Mâverâ” kelimesinin anlamı ve daha önce kullanıldığı eserler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Bilim, Sanat ve Kültürde Öncüyüz

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Fahameddin Başar, Üniversitemizde yapılan bilim, sanat ve kültür faaliyetlerine değinerek 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk gününde bu etkinliği gerçekleştiren Güzel Sanatlar Fakültemize ve Dr. Öğr. Üyesi Nihal Aracı’ya teşekkür etti. Tarihi mekânda Güzel Sanatlar Fakültemizin değerli ve özgün eserler ürettiğini belirten Rektör Yardımcımız, serginin kısa bir süre önce Hakk’ın rahmetine kavuşan kıymetli hocamız Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı’ya ithaf edilmesinin de oldukça anlamlı olduğunu dile getirdi.  Rektör Yardımcımız sözlerini 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nın tüm üniversite camiasına hayırlı olması temennisinde bulunarak tamamladı.

20 Çalışmadan Oluşuyor

Sergi açılışında Dr. Öğr. Üyesi Nihal Aracı, eserleri ile ilgili bilgi verdi. Aracı, “Sergimizde, belirli bir alan içinde sınır dışına çıkmadan, tasarım çeşitliliği elde edilmeye çalışılmıştır. Tezhip sanatının klâsik dönem bezeme elemanlarının, desen kurgusu ve işleme tekniklerinin kullanılmasına dikkat edildiği sergi, yirmi çalışmadan oluşmaktadır. Bir alan içinde görülen tasarım, diğer çalışmalarda kullanılmamış, yalnızca o esere âit olarak kalmıştır. Buradan hareketle, belirli unsurlarla derinleşme yoluna gidilip, tasarımda çeşitlilik yolları ortaya konulmaya çalışılmıştır” dedi.

Sergi 13 Ekim’e kadar 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.