Millî Mücadelenin Yerel Tarihleri Projesi Batı Anadolu’da

Türkiye’nin millî mücadele ile ilgili hafızasını yerelden yola çıkarak zenginleştirmeyi amaçlayan “Türkiye 1918-1923 Millî Mücadele’nin Yerel Tarihleri Projesi”, farklı şehirlerde düzenlenen bilimsel etkinliklerine bir yenisini ekledi. “Millî Mücadele’de Batı Anadolu ve İzmir Sempozyumu” Ege Üniversitesi ev sahipliğinde İzmir’de yapıldı.

Millî Mücadele’nin yüzüncü yılı kapsamında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ortaklığı ile yürütülen “Millî Mücadelenin Yerel Tarihleri Projesi”, Türkiye’nin millî mücadele ile ilgili hafızasını ülkemizdeki tüm şehirlerden yola çıkarak hatırlatmayı amaçlıyor. Proje kapsamında herkesin katkı sunabileceği, yerel tarih ve sözlü tarihin demokratik, sivil ve katılımcı imkânlarından yararlanarak, insanların zaten ait oldukları ve kendilerini birer parçası olarak hissedebilecekleri bir tarih ve hafıza oluşturulmaya çalışılıyor.

“Millî Mücadele’de Batı Anadolu ve İzmir Sempozyumu” başlığıyla 28-30 Ekim tarihleri arasında Ege Üniversitesi’nde gerçekleştirilen sempozyumda Batı Anadolu ve İzmir özelinde millî mücadeleye bakıldı. TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Fahameddin Başar ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın açılış konuşmalarıyla başlayan sempozyum, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cezmi Eraslan’ın “Hürriyet ve İstiklal Fikrinin Zaferi Olarak Millî Mücadele” başlıklı açılış konferansıyla devam etti.

“Arşivde kalan bilgiler ortaya çıkarılıyor”

Millî mücadelenin destansı hikâyesini hep hatırlamak için bu tür bilimsel çalışmaların önemine işaret eden TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, projede görev alan bilim insanlarına teşekkürlerini sunarak, şöyle konuştu:

“Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde farklı bölgelerde yürütülen siyasi ve askeri ilişkiler sonrasında toplumun desteğini arkasına alarak verilen bu mücadelenin destansı öyküsünü unutturmamak gerekiyor. 1,5 yıldan bu yana çalıştığımız projemizle geçmişteki tarihi süreçlerde çok farklı bilgilerin arşivde kaldığını, gençlerin bu arşivlere ulaşma ve değerlendirmede yetersiz kaldığını biliyoruz. Yetkin akademisyenlerin katkısıyla millî mücadelenin karanlıkta kalmış olan yüzlerinin de ortaya çıkacağına inanıyorum.”

“Milletimizin ‘millet olma’ ehliyetini aldığı bir sınav”

Millî mücadelenin her kuşakta yeniden ele alınması ve yorumlanması gereken kurucu bir hadise olduğunun altını çizen Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Fahameddin Başar, “Her nesil millî mücadeleyi adeta yeniden kazanmalı ve kendine mal etmelidir. Bunu yaparken Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün deyişiyle ‘tarih yazanlar olarak tarih yapanlara sadık olmalıyız’. Bugüne kadar çeşitli şehirlerde yaptığımız toplantılarda her şehrin millî mücadele ile ilgili ilkleri, övünçleri olduğu anlaşıldı. Bütün o ilkleri ve övünçleri takdir etmekle birlikte, millî mücadelenin Batı Anadolu’daki işgallerle bütün yurdu sardığını da hatırlatmak isterim. Millî mücadelenin askeri gayesi işgal güçlerini bu topraklardan atmak, siyasi gayesi Misak-ı Millî’yi gerçekleştirmekti. Bu açıdan İzmir’in 15 Mayıs 1919’da işgali ve 9 Eylül’de işgalden kurtuluşu millî mücadelenin önemli dönüm noktalarıdır. Bu şehirde böyle bir sempozyumun yapılması bizler için bir borcun ifasıdır.” diye konuştu.

“Bugünkü Türkiye’yi millî mücadeleye borçluyuz”

İstiklal ve istikbali uğruna eşine rastlanmamış bir mücadeleye imza atan Türk milletinin elde ettiği en önemli kazanımlardan birinin Cumhuriyet olduğunu ifade eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Bugün içinde bulunduğumuz güçlü Türkiye’nin konumunu, millî mücadeleye ve Cumhuriyetimize hayat veren şanlı ruha borçluyuz. Bir kahramanlık destanı sonrasında inşa edilmiş Cumhuriyetimize ve kazanımlarımıza sahip çıkmak hepimizin asli görevidir.” dedi.

Farklı üniversitelerden akademisyenler, İzmir’in işgalinden işgal günlerinde diğer Batı Anadolu şehirlerinin durumuna, belgelerin dilinden millî mücadelede rol oynamış portrelere, Büyük Taarruz’a ve sonrasında yaşananlara kadar geniş bir çerçevede bildirilerini sundu. Toplam altı oturum hâlinde düzenlenen sempozyum değerlendirme oturumunun ardından sona erdi.

Farklı bölgelerde bilimsel etkinlikler

Türkiye’nin farklı bölgelerinde planlanan bilimsel etkinliklerde, millî mücadelenin yerel tarihleri ilgili akademik camia ve yerel araştırmacılar tarafından ele alınıyor. Bu kapsamda 8 Haziran 2021’de İstanbul’da “Millî Mücadele’nin Tarihyazımı: Sorunlar ve Öneriler Çalıştayı”, 22-24 Ekim tarihleri arasında Gaziantep’te “Millî Mücadeleye Yerel Bakışlar Sempozyumu”, 12 Mart 2022’de İstanbul’da “Millî Mücadele’nin Tarihyazımı: Sorunlar ve Öneriler Çalıştayı” ve 24-26 Haziran 2022 tarihleri arasında Çorum’da “Millî Mücadele’de Karadeniz Sempozyumu” ve “Millî Mücadelenin Yerel Tarihleri Çalıştayı” gerçekleştirildi.

 Program

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.