Millî Mücadelenin Yerel Tarihi Gün Işığına Çıkarıldı

150'ye yakın araştırmacı, akademisyen ve uzman tarihçinin katkısıyla, 7 bölge ve 81 ilimizin Millî Mücadele ruhu kitaplaştırıldı.  Üniversitemiz ve TÜBA iş birliğiyle hazırlanan "Millî Mücadele'nin Yerel Tarihi 1918-1923” adlı 13 ciltten oluşan eserin tanıtım toplantısı Rabi Medrese'de gerçekleştirildi.

Edirne'den Kars'a, Kastamonu'dan Diyarbakır'a... Anadolu’nun her köşesinden evlatlarını cepheye gönderenlerin, geride kalıp mücadeleye katkı sunan yerel kahramanların ve halkın milli mücadele tarihleri gün yüzüne çıktı. Öğretim üyelerimiz Doç. Dr. İlhami Danış, Doç. Dr. Mustafa Göleç ve Doç. Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu editörlüğünde 150'ye yakın araştırmacı, akademisyen ve uzman tarihçinin katkısıyla, 7 bölge ve 81 ilimizin Millî Mücadele ruhu 3 yıllık bir proje neticesinde 13 ciltte toplandı.  TÜBA iş birliğimiz sonucunda hazırlanan "Millî Mücadele'nin Yerel Tarihi 1918-1923” adlı 13 ciltten oluşan eserin tanıtım toplantısı Rabi Medrese'de gerçekleştirildi.

100. yıla armağan edilen en başarılı ve sistemik eser
Lansmanın açılış konuşmasını yapan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Objektif bilimsel kaynaklara bağlı kalarak yakın tarih çalışması yapmak oldukça zor, bir de zamanla yarışılıyorsa çok özenli, titiz ve dikkatli olmak gerekir. TÜBA olarak 100. yıl çalışmalarına yönelik bir dizi faaliyeti programımıza aldık; bunlardan biri olan Milli Mücadele’nin Yerel Tarihleri Projesi Akademi’ye önerildiğinde TÜBA Konseyi tarafından desteklendi. Ve nihayetinde proje için emek veren bilim insanlarımızın Cumhuriyetin 100. yılındaki en başarılı ve sistemik eseri ortaya çıkardıklarını düşünüyorum. Alanın uzmanları elbette bunu değerlendireceklerdir. Literatüre katkı olarak sunulan eserlerin kıymeti zamanla anlaşılır. Elbette eleştiriler olacaktı, doğaldır. Yapıcı ve sağlıklı eleştirilere her zaman açık olduğumuzu belirtmek isterim." dedi.

Yaşanan ama yazılmayan tarihe ışık
Rektörümüz Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Millî Mücadele’nin milletimizin hafızasının temel direği olduğunu belirterek, “Milli Mücadele insanlık tarihinde ender görülen bir uyanış, direniş ve milli bir kıyamdır” şeklinde konuştu. Eserin öneminden bahsederek sözlerine devam eden Rektörümüz, “Bu eser bizler için milletimize ve ecdadımıza borcumuzun ifası çabasıdır. Literatürde ağırlıklı olarak Millî Mücadele’nin siyasi, askeri ve diplomatik boyutları çalışılmıştı. 13 ciltlik bu eser Millî Mücadele’nin yerelde, Türkiye’nin seksen bir vilayetinde nasıl yaşandığını ilk kez bu kadar detaylı ve kapsamlı olarak ortaya koyması açısından oldukça kıymetlidir.” ifadelerini kullandı.

Dizilere ve edebi eserlere ilham olacak
Eserin editörlerinden öğretim üyemiz Doç. Dr. Mustafa Göleç, “Biz Millî Mücadeleyi geçmiş olarak görmüyoruz. Onu geçmemiş, etkileri sürüp devam eden tarihimiz olarak anımsıyoruz" dedi. Eserin Millî Mücadele ile ilgili en kapsamlı başvuru eseri olduğu dile getiren Göleç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu çalışmanın Millî Mücadele ile ilgili akademik bilgilerin popülerleşmesine, kamuoyunda tartışılmasına, kimi meseleler üzerinde konsensüsler tesisine katkı vereceğine inanıyoruz. 13 ciltlik veriden kimi bilgilerin okul ve ders kitaplarına girmesini, bazı vaka ve şahsiyetlerin edebi eserlere, dizi, film ve dijital oyunlara ilham olmasını temenni ediyorum.”

Üniversitemiz Türkiye Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Toplum Araştırmaları ve Uygulama Merkezimize, Proje Bilim Kurulu'na 3 yıl süren özverili çalışmaları sonucunda "Millî Mücadele'nin Yerel Tarihi 1918-1923" başlıklı eşsiz eseri ülkemize ve bilim dünyasına kazandırdıkları için teşekkür ederiz.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.