Cumhuriyetimiz 100. Yaşında

Üniversitemiz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı, Üniversitemizde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.  Bu etkinlikler kapsamında İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültemiz "Cumhuriyetimiz 100 Yaşında" başlıklı panel serisini başlattı. 30 Ekim 2023 Pazartesi günü Üsküdar Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen ilk panelde, 100. yılını kutladığımız Cumhuriyet dönemindeki Dış Politika, Azınlıklar ve Ordu konuları ele alındı.

Panelin açılış konuşmasını yapan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını   belirtti. Salondaki öğrencilere seslenen Kurşun, gençlerin geleceğe yön vereceklerini asla unutmamaları gerektiğini ifade ederek konuşmasını noktaladı.

Büyük Fedakârlıklarla Kuruldu

“Dış Politika, Azınlıklar, Ordu” başlıklı panelin moderatörlüğünü üstlenen Tarih Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Hasip Saygılı, konuşmasında “Cumhuriyetimiz büyük fedakârlıklar neticesinde milletimizin tamamının gayretiyle vücuda getirilmiş yeni bir devlettir. Cumhuriyet, uzun bir sürecin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Tüm milleti kapsayan, hiç kimseyi çemberin dışında bırakmayan bir anlayışla yürütülen millî mücadeleden sonra kurulmuş yeni rejimin adıdır.” dedi.

Sevr Sendromu

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yaylacı, panelde ülkemizin Cumhuriyet dönemindeki dış politikasını değerlendirdi. “Cumhuriyet; çok uluslu, çok dilli, çok dinli bir imparatorluğun bakiyesi üzerine kurulu” diyerek sözlerine başlayan Yaylacı, bu imparatorluk bakiyesinin her zaman bizimle olduğuna dikkat çekerek, “Meseleleriyle bizimle oldu. Ermenistan meselesi gibi. Çevremizdeki bölgelerde yaşanan çatışmalarla sürekli bizimle oldu. Balkanlarda, Kafkaslarda, Ortadoğu, Kuzey Afrika’da yaşanan herhangi bir gelişmeye biz uzak kalamıyoruz” dedi. İmparatorluk mirasının politik psikoloji olarak da bizimle olduğunu hatırlatan Yaylacı, Sevr sendromunu örnek verdi.  Dünden bugüne yaşananlar hakkında ana hatlarıyla bilgi veren Yaylacı, Türkiye’nin 2000’lerin başından itibaren dış politikada daha fazla araca sahip olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti.

1918-1923 Dönemi

İstanbul Üniversitesinden Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü ise Cumhuriyet dönemindeki azınlık politikaları hakkında katılımcılarla bilgilerini paylaştı. Güllü, konuşmasında “Lozan’daki azınlıklarla ilgili hükümler gündeme geldiğinde Türkiye’nin Cumhuriyet’ten sonra da temel referansı her zaman mütareke dönemi olacaktır. Türkiye’nin azınlık dönemi politikalarını belirleyen 1918-1923 dönemidir.” diyerek bunun sebepleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyetimizin yüz yıllık hikayesinin belli başlıklar ve kavramlar üzerinden ele alındığı ve ilgiyle takip edilen panel serisinin ilkinde, dinleyiciler de soru ve görüşleriyle programa katkı yaptı.

 

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.