ALUTEAM, ALUEXPO 2023’te Üniversitemizi Temsil Etti

ALUTEAM, 8. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı'na ve ALUS'11 etkinliklerine katılarak akademi-sektör işbirliğini pekiştirdi.

İstanbul Fuar Merkezi’nde iki yılda bir düzenlenen 8. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı (ALUEXPO  2023) Hannover-Messe Ankiros Fuarcılık tarafından bu yıl 12-14 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşti. Alüminyum sanayisini bir araya getiren fuar ile eş zamanlı olarak organize edilen 11. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu (ALUS’11) ise Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi iş birliği ile 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde iki ayrı holde olacak şekilde katılımcısıyla buluştu.  Üniversitemizi temsilen ALUEXPO’da katılımcı, sempozyumda ise destekleyici kurum olarak konumlanan ALUTEAM, G125 numaralı standında 3 gün boyunca misafirlerini ağırladı. Bu yıl çalışmalarına başlanılan “ALUTEAM: Alüminyum Sanayisinin Dijital Dönüşümü için Ortak Araştırma Merkezi” Projesi ise hem fuar hem de sempozyum kapsamında ele alınan temel konu başlığı oldu.

Sektöre Büyük Katkı

ALUTEAM, fuar kapsamında alüminyum sektör temsilcileriyle bir araya gelerek çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. İş birliği içinde olduğu kurumlarla bir arada olma fırsatı elde eden ALUTEAM ekibi potansiyel iş birlikleri üzerine de temaslarda bulundu. Test, eğitim, araştırma, eklemeli imalat başlıklarındaki hizmetlerini tanıtan ALUTEAM, sempozyum kapsamındaki poster sunumları ve uzman görüşü ile konuşmacı olarak söz aldığı oturumlarda araştırma geliştirme çalışmalarına yaptığı katkıyı vurgulamış oldu.

Çalışmalarımızın Türkiye’ye Etkisi

Sempozyumun ikinci gününde ekibimizden Uzman Araştırmacı Mühendis Yaşar Akça ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akçil’in ortak çalışması olan “Yeni Nesil Alüminyum Alaşım Elementleri ve Türkiye Alüminyum Sanayisine Etkisi” konulu bir sunum gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak “Isıl İşlem” temasında 3 farklı konunun konuşulduğu sempozyumun ikinci salondaki ikinci oturumunda ise Dr. Ebubekir Koç oturum başkanlığını yaptı. Sempozyum kapsamında çeşitli araştırmacıların poster sunumlarının da yer aldığı bölüme ise FSMVU ALUTEAM’i temsilen Doç. Dr. Gökhan Özer “Alüminyum Ergitilmesinde Hidrojenin Yakıt Olarak Kullanılması” konusundaki çalışması ile katılım sağladı.

İlk Bilgilendirme Günü

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Rekabetçi Sektörler Programı altında yürütülen “ALUTEAM: Alüminyum Sanayisinin Dijital Dönüşümü için Ortak Araştırma Merkezi” projesini yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında çalışmalarına başlayan ALUTEAM, bu yıl ALUEXPO fuar katılımı ile ALUS’11 etkinliğinde destekleyici kuruluş olma süreçlerini, ağırlıklı olarak proje çalışmaları ekseninde kurguladı. “Alüminyum Sektörünün Gelişimi ve Dijital Dönüşümü” temalı oturuma projenin ilk bilgilendirme günü faaliyeti kapsamında katılan ALUTEAM iki ayrı sunum gerçekleştirdi. Merkez Müdürü Dr. Ebubekir Koç’un söz aldığı fuarın son günündeki bu etkinlik, ALUTEAM Projesi üzerine bir sunum ve ardından ALUTEAM’in davetli konuşmacısı olan Fraunhofer IAO temsilcisi Mehmet Mustafa Kürümlüoğlu’nun “Alüminyum Sanayisinin Dijital Dönüşümü” üzerine konuşması ile son buldu.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.