5. İlhamdan Mülheme Usta-Çırak Atölye Çalışmaları Başladı

Geleneksel sanatlardaki usta-çırak ilişkisine bugünden bir bakış sunan “İlhamdan Mülheme” atölye serisinin beşincisinde “Görsel ve Sözlü Kültürde Osmanlı Saray Hayatı -Topkapı Sarayı” konusu ele alındı. 

Üniversitemiz İslami Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSM), Evliya Çelebi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğinde beşincisi düzenlenen “İlhamdan Mülheme Usta- Çırak Atölye Çalışmaları” serisi bugün başladı. Ana teması “Görsel ve Sözlü Kültürde Osmanlı Saray Hayatı (Topkapı Sarayı)” olarak belirlenen workshop programı, farklı disiplinlerden yurt içi ve dışındaki araştırmacıları, lisans ve lisansüstü öğrencilerini buluşturdu. Beş gün sürecek etkinliğin Ayasofya Yerleşkemizde gerçekleştirilen açılış konuşmalarını İSM Müdürümüz Öğr. Gör. Betül Bilgin ve Rektörümüz Prof. Dr. Nevzat Şimşek yaptı.  Açılış oturumu Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından gerçekleştirilen etkinliğe bilim dünyasından çok sayıda davetli ve izleyici katıldı. Beşincisi düzenlenen bu program, geçirdiği kalp krizi sonucu 30 Temmuz 2023 Pazar günü vefat eden, Topkapı Sarayı Müdürlerinden, Üniversitemiz İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü öğretim üyesi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitümüz Müdürü merhum Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı’ya ithafen düzenlendi.

Tarihî ve Bilimsel Sorumluluğumuz
Rektörümüz Prof. Dr. Nevzat Şimşek, açılış konuşmasında; “Bu etkinliğin, Osmanlı İstanbul’unun ilk eğitim kurumunda, Ayasofya Camii’nin gölgesinde ve Saray’ın komşuluğunda bulunan Üniversitemizin Ayasofya Yerleşkesinde gerçekleştirilmesinin, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak tarihi ve bilimsel sorumluluklarımız açısından çok değerli bulduğumuzu özellikle ifade etmek isterim.” dedi. Rektörümüz, 400 yıl Osmanlı İmparatorluğuna ev sahipliği yapmış Dünya Kültür Mirası Topkapı Sarayı’nın, hocalarımız ve alanın uzmanları tarafından bilimsel bir bakış açısıyla sanatsal, sosyal, kültürel ve gastronomik bağlamda değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.  Adı Topkapı Sarayı ile özdeşleşmiş Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı’nın, Üniversitemiz öğretim üyesiyken ani bir şekilde ebediyete irtihalini hatırlatıp, hayır ve rahmetle yad ederek sözlerine son verdi.

Medeniyetimiz Peygamber Sevgisi Üzerine Kurulu
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, açılış oturumunda Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı’nın Ayasofya Medresesine çok önem verdiğini söyleyerek sözlerine başladı. “Topkapı Sarayı demek, Prof. Dr. Haluk Dursun ve Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı demekti” diyen Afyoncu, konuşmasında Topkapı Sarayı hakkında bilgi verdi. Afyoncu, “Bizim medeniyetimiz, peygamber sevgisi üzerine inşa edilmiştir. Topkapı Sarayı’nda da bunu görürsünüz. Topkapı Sarayı, Osmanlı geleneğinin inanç hassasiyetini, sosyal ekonomik yapısını, politik motivasyonunu, görsel hassasiyeti ihtişamlı bir biçimde dışa vuran bir mekândır. Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı, Topkapı Sarayı’ndaki ayetler ve hadislerin mekânın sembolik anlamı üzerine bir kitap hazırlıyordu. Maalesef onu bitirmek nasip olmadı.” şeklinde konuştu. 

Farkındalık Oluşturacak Bir Etkinlik 
İSM Müdürümüz Öğr. Gör. Betül Bilgin, program hakkında şunları söyledi: “Bizler için uygulama çalışmaları oldukça önemlidir. Görseller, bazen bir sözlü ya da yazılı kültürden çok daha fazla veri sunabiliyor. O yüzden bu program aracılığıyla sözlü ve görsel kültürü birleştirmek istedik. Ben uygulamacıyım, görsel sanatlardan besleniyorum. Bazen yazılı kaynaklar ya da sözlü metinler de bize bazı belgeleri sunuyor ama biz bunlardan uzak kalıyoruz. Sözlü metinleri çalışan uzmanlar ise görsel metinlerin okunmasında bazı zorluklar çekebiliyor. İşte tam da bu noktada farkındalık oluşturabilmek için bu disiplinler arası programı gerçekleştirdik.”

5 Gün Sürecek
24-28 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Görsel ve Sözlü Kültürde Osmanlı Saray Hayatı -Topkapı Sarayı” program, Topkapı Sarayı ve Ayasofya Yerleşkemizde çeşitli etkinlik ve bilimsel sunumlarla devam edecek. 

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.