Filistin’deki İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk İhlalleri Tartışıldı

Üniversitemiz ev sahipliğinde Marmara Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu katkılarıyla “İsrail’in Filistin/Gazze Topraklarında Sebep Olduğu İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk İhlalleri” başlıklı çalıştay düzenlendi.

Filistin’de bütün dünyanın gözü önünde hepimizi derin acılara boğan bir süreç yaşanıyor. Akademisyenlerimiz, İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarında uyguladığı insan hakları ihlallerine düzenlediği etkinliklerle tepki gösteriyor. Bu bağlamda Üniversitemiz ev sahipliğinde Marmara Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu iş birliği ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Zekeriya Kurşun koordinatörlüğünde “İsrail'in Filistin/Gazze Topraklarında Sebep Olduğu İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk İhlalleri” başlıklı bir çalıştay düzenlendi.

Akademik Veri Oluşturulmalı

 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, çalıştayın akademik sorumluluk bilinciyle düzenlendiğini dile getirdi. Kurşun, “Bu soykırım suçunun İsrail tarafından işlendiğini kanıtlamak üzere önce veri toplanmak zorunda. Türk basını ve Filistin ile dayanışma içerisinde olan gazeteciler önemli veriler derlemiştir. Bu açıdan biz de akademik anlamda veri toplamak ve bu veriler üzerinden yine akademik bir değerlendirme yapmak gayreti içerisindeyiz. Akademinin insan hakları konusundaki, insancıl hukuk konusundaki duyarlılığının ortaya konulması bakımından bu çalıştayın anlamı ve önemi büyüktür ve tarih bunu kaydedecektir.” diye konuştu.

Komisyon Kuruldu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Üyesi Muhammet Ecevit Carti, konuşmasına Gazze’de yaşananların bir değerlendirilmesini yaparak başladı. Carti, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun Filistin'de yaşanan insan hakları ihlallerini incelemek ve raporlamak amacıyla komisyon kurduğunu dile getirdi. Çalıştayın önemine vurgu yapan Carti, “Akademik olarak bu süreçte Türkiye güzel bir sınav veriyor. Bu çalıştay da bunun bir parçası. Çalışmaya katkı veren akademisyenlere çok teşekkür ederim.” dedi.

Akademik Sorumluluğun Bir Yansıması

Rektörümüz Prof. Dr. Nevzat Şimşek de açılış programında yaptığı konuşmada çalıştayın önemini vurgulayarak “İnsanlığı ilgilendiren temel meselelere dair bir tutum ortaya koyması beklenen üniversiteler de bu süreçte duyarsız kalmadı. Çünkü hem tarihe kayıt düşmek hem de yaşanan zamana müdahil olmak, yaşanan sorunlara çözüm önerileri sunmak, üniversitelerin ve birey olarak da akademisyenin sorumlulukları arasında.” diye konuştu. Düzenlenen çalıştayın işte böylesi bir sorumluluk bilincinin yansıması olduğunu ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Nevzat Şimşek “Meselenin tarihi arka planından bugün geldiğimiz noktaya, yaşanan insan hakları ihlallerinden bu ihlallerin uluslararası hukuktaki yaptırımlarına, geleceğe dair projeksiyonlara ve muhtemel bir barışın koşullarına kadar konu tüm açılardan ele alınacak ve inanıyorum ki son derece önemli tespitler ortaya konacaktır.” sözleriyle çalıştayda ele alınacak başlıklara değindi. Programın düzenlenmesinde emeği bulunanlara ve katılımcılara teşekkür eden Rektörümüz Prof. Dr. Nevzat Şimşek, çalıştayın Filistin’in özgürlüğüne giden yolda bir vesile olması temennisiyle konuşmasını noktaladı. 

13 farklı ülkeden yaklaşık 30 akademisyenin konuşmacı olarak katıldığı çalıştay; Apartheid Rejimi ve Uluslararası Hukuk, Yerel Dinamikler ve Uluslararası Toplum, Tarih, Siyaset ve Teoloji ile Hak İhlalleri ve Kolonizasyon başlıkları altında dört oturum halinde gerçekleştirildi. Oturumlarda; İsrail Devleti'nin kuruluşunun tarihi, siyasi ve teolojik boyutları, İsrail'in Filistin'de kolonizasyon politikaları, İsrail'in işgal ettiği alanlarda sebep olduğu insan hakları ihlalleri, İsrail'in insan hakları ve insancıl hukuk ihlalleri ile savaş suçları karşısında uluslararası örgütlerin eylemsizliğinin nedenleri, mülksüzleştirme politikaları konuları ele alındı ve barış imkânları değerlendirildi. İsrail'in Filistin/Gazze Topraklarında Sebep Olduğu İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk İhlalleri Çalıştayı’nda gerçekleştirilen sunumlar ve yapılan müzakereler, kitaplaştırılarak literatüre kazandırılacak ve kamuoyunun istifadesine sunulacak.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.