Pınar Gül Yıldırım
Çocuk Gelişimi 2017 Mezunu

“Mezun Röportajları” serimiz için bu defa Çocuk Gelişimi Programı mezunumuz Pınar Gül Yıldırım’a kulak verdik.

Okulum biter bitmez çalışmaya başladım. Öğretmenlikte üçüncü yılım. Millî Eğitim Bakanlığı’nın ücretli öğretmen başvurularına katıldım ve başvurun kabul edildi.

Üniversite yıllarında katıldığım seminerler, aldığım sertifikalar ve hocalarımızdan Halime Nur Sezer öncülüğünde yazdığımız makalelerin özgeçmişimde öne çıktığını düşünüyorum. Üniversitemin donanımlı ve tecrübeli hocalarından eğitim almak ve hayallerime öncülük etmeleri başarı kaynağım oldu. Hedeflerimi daima yüksek tuttum ve üniversitede edindiğim bilgilerle öğrencilerimin hayatına dokunmaya başladım. Çalıştığım okullardaki öğrencilerimin yıl sonu gösterileri resmî gazetede yayınlandı örneğin. Bu gibi faaliyetler ve kişisel çabalarımın beni bir adım öne çıkardığını düşünüyorum.

Öğretmen olmanın verdiği mutluluk paha biçimlemez. Bu duyguyla çocukların hayatlarına dokunabiliyor, onların küçük dünyalarına girerek yolculuklarında onlara rehberlik edebiliyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Bir kadın olarak ayaklarımın üzerinde durabilmemse kendime olan inancımı ve başarılarımı artırdığını düşünüyorum.

Bence bir okul öncesi öğretmeni anadilini etkili bir biçimde kullanabilmeli. Güler yüzlü, düzgün bir Türkçe ile konuşması, sıcak ve samimi olması da gerekli. Paylaşımcı, uzlaşmacı, kararlı, yeni uygulamalara ve sektörel gelişimlere açık olmalı. Problem çözme becerisi yüksek de olmalı tabii. Alandaki temel kaynakları bilmeli, okulu ve okul yaşantısını sevmeli. Bence bu yetkinlikler aranan en temel nitelikler.

“Mesleği sevip, sabredip, saygı duyarlarsa yolun sonunda ışık var”

Öğrenci arkadaşlarıma en büyük tavsiyem inandıkları yolda korkmadan yürümeleri ve asla pes etmemeleri. Evet, zorluklar oluyor. İşler bazen istediğimiz gibi gitmiyor ama bu mesleği gerçekten yapmak istiyor ve küçük kalplere dokunmak istiyorlarsa, yolun sonunda ışık olduğunu unutmamaları gerek. Bu sektörde başarılı olmak istiyorlarsa önce mesleği sevmeliler. Mesleği sevip, sabredip yaptıkları işe saygı duyarlarsa işler istedikleri gibi gidecektir.

Okul öncesi öğretmeni olmayı düşünen arkadaşlarıma gerçekten başarabileceklerine inanmalarını ve hiç korkmadan, pes etmeden bu yolda ilerlemelerini tavsiye ederim. Evet, bazen zorluklar oluyor işler istediğimiz yolda gitmeyebiliyor ama bu mesleği gerçekten yapmak istiyorlarsa ve küçük kalplere dokunmak istiyorlarsa yolun sonun da ışık olduğunu hiçbir zaman unutmamaları gerekiyor. Başarmak inanmanın yarısıdır eğer kendilerine inanarak devam ederlerse başarı her zaman onlara öncülük edecektir.

Ben üniversitemden her anlamda çok memnun ayrıldım. Donanımlı akademisyenlerimiz sayesinde mesleki anlamda birçok bilgi edindim ve bu bilgiler sayesinde mesleğe adım attığımda hiç zorluk çekmedim. Öğretmenlerimizin güler yüzü, içten ve samimi yaklaşımları beni çok motive etti. Öğretmenlerimin üzerimde çok emeği var. Bu emekler bana her zaman ışık oldu. Üniversite yıllarımda birçok sosyal aktiviteye katıldım. Kulüp başkan yardımcılığı yaptım. Bir proje başlattık ve köy okullarına yardımda bulunduk örneğin. Şimdi tekrar öğrencilik zamanlarıma dönsem bu tür aktiviteleri daha çok yapmak isterdim. İdari birimlerimizle de hâlâ görüşebilmek, fikirlerimin desteklenmesi de beni çok mutlu ediyor. Öğrenci arkadaşlarımın da mezun olmadan en az bir kere Kariyer Merkezi’ne uğramalarını tavsiye ediyorum.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.