Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgını Bilgilendirme Sayfası

Üniversitemizin Değerli Mensupları,

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına 27 Eylül 2021 tarihinde başlıyor. Sağlıkla yaşayacağımız başarılı bir yıl olmasını dileriz.

Bu eğitim ve öğretim yılında üniversitemizde uygulanacak olan ve uyulması istenen usul ve esaslar şu şekildedir:

 • 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde dersler yüz yüze eğitim temelli olarak yapılacaktır. Ancak bölüm ve programlarımızın belirlediği bazı derslerin tamamı çevrimiçi veya karma olarak da yürütülebilecektir. Yüz yüze veya çevrimiçi dersler bölümler tarafından belirlenip web sayfalarında duyurulmuştur.
 • Yerleşkelerimize girişlerde HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü titizlikle yapılacaktır. HES kodu sorgulamasında riskli görünen öğrenciler, akademik veya idarî personel ve misafirler yerleşkelerimize alınmayacaktır.
 • Muhtemel vaka tespiti durumlarında temaslıların belirlenmesi, konunun takibi ve Rektörlüğe bildirilmesinden akademik birimlerde Bölüm ve Program Başkanları, idari birimlerde Daire Başkanları ve Müdürler sorumludur.
 • İlgili yönetmelik gereği, gerek yüz yüze, gerekse çevrimiçi yapılan derslere devam esastır. Ancak yüz yüze yapılan dersler aynı zamanda çevrimiçi olarak da öğrencinin ulaşmasını sağlayacak şekilde yürütülecektir. İsteyen öğrenci çevrimiçi ortamdan da dersi izleyebilecektir.
 • Gerek yüz yüze, gerekse çevrimiçi olarak derse katılan öğrencinin devamı yoklama ile kontrol edilecektir.
 • Tamamı çevrimiçi yapılacak derslerde UZEM tarafından belirlenmiş olan uygulama esasları geçerlidir.
 • Yüz yüze yürütülen fakat çevrimiçi olarak da takip edilebilen derslerin video kayıtları LMS sistemine yüklenmeyecektir.
 • Dersler blok olarak yapılmayacaktır.
 • Her dersten sonra sınıf teneffüs süresi boyunca boşaltılmalı ve mutlaka havalandırılmalıdır. Dersliklerde klima ve vantilatör kesinlikle çalıştırılmamalıdır. Ders esnasında şartlar elverdiğince pencereler ve kapılar açık tutulmalıdır.
 • Derslere maskesiz öğrenci alınmamalıdır. Yerleşkelerimizdeki tüm kapalı ve açık mekânlarda maske takılması zorunludur.
 • Sınıf, kütüphane, kantin, yemekhane vb. mekânlarda gerekli mesafe korunmalı ve temizlik kurallarına dikkat edilmelidir.
 • Ders süreleri asgari 30 dakikadır. Küçük gruplar halinde yürütülen laboratuvar ve atölye derslerinde bu süre, ortamın havalandırılmasına titizlikle riayet edilmesi şartıyla, 45 dakikaya çıkarılabilir.
 • Gerek yüz yüze, gerekse çevrimiçi veya karma yürütülen derslerin tamamının yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları yüz yüze olarak yapılacaktır.

Belirtilen kural ve esaslara riayetin hepimizin sağlığı ve huzuru için gerekli olduğu unutulmamalıdır. Başarılı, sağlıklı ve bereketli bir eğitim ve öğretim yılı geçirmenizi tekrar dua ve temenni ediyoruz.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

 

Yeni Koronavirüs (COVID-19) nedir?

Yeni Koronavirüs (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde 2019’un Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Yeni Koronavirüs nasıl bulaşır?

Hasta kişilerin öksürmeleri veya hapşırmalarıyla ortama saçtıkları damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir.

Yeni Koronavirüs belirtileri nelerdir?

 • En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve solunum sıkıntısıdır.
 • Şiddetli vakalarda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüme neden olabilir.

Virüsün kuluçka süresi 2 ila 14 gündür.

Kimler daha fazla risk altındadır?

COVID-19 ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.

 • Vakaların yüzde 80’i hastalığı hafif geçirmektedir.
 • Vakaların %20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.
 • Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.

Hastalıktan En Çok Etkilenen Kişiler:

 • 60 yaş üstü olanlar
 • Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:
  • Kalp hastalığı
  • Hipertansiyon
  • Diyabet
  • Kanser gibi
 • Sağlık Çalışanları

Korunmak için neler yapılmalıdır?

 • Eller sık sık sabun ile 20 saniye boyunca yıkanmalıdır.
 • Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
 • Soğuk algınlığı ve grip benzeri belirtileri olan kişilerle yakın temastan kaçınmalıdır.
 • Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır.
 • Mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.
 • Bulunulan kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır.
 • Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenilmelidir.
 • Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.

Yeni Koronavirüsten korunmak için eller nasıl yıkamalıdır?

Yeni-Koronavirüs’ten korunmak için el temizliğine dikkat etmek çok önemlidir. Eller sık sık ve en az 20 saniye boyunca aşağıdaki aşamalara uyularak yıkanmalıdır.

 • El yıkama öncesinde yüzük, saat gibi aksesuarlar çıkarılır.
 • Akan su altında eller ıslatılır. 
 • Bilekler, avuç içi, ellerin sırt ve parmak araları ile tırnakların kenar ve uçları sabun ile köpürtülerek en az 20 saniye süreyle kuvvetlice ovuşturulur. 
 • Eller su altında iyice durulanır. 
 • Eller bileklerden başlayarak kâğıt havlu ile kurulanır. 

Yeni Koronavirüs tanısı nasıl konur?

Kesin tanı moleküler testlerle konulmaktadır. Bu testler kişiden alınan boğaz ve/veya burun sürüntüsünde virüsün genetik materyalinin aranması prensibine dayanır. Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır.

Yeni Koronavirüs (COVID-19) hakkında daha fazla bilgi edinmek için; https://covid19.saglik.gov.tr/

 

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

Yeni Koronavirüs’e (COVID-19) karşı alınan önlemler kapsamında Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) açıklaması doğrultusunda Üniversitemizde 30 Mart 2020’de başlayan uzaktan eğitim süreci 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında da devam edecektir.

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında uygulanacak eğitim hakkında

Toplantılar ve Etkinlikler

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan “Koronavirüs (COVID-19) Hakkında Yükseköğretim Kurumlarında Alınacak Tedbirlere İlişkin Öneriler” doğrultusunda Üniversitemizde tüm ulusal ve uluslararası katılımlı toplantılar ve etkinlikler 30 Nisan 2020 tarihine kadar ertelenmiş/iptal edilmiştir. Ayrıca akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları, akademik veya idari personel ya da öğrenci katılımlı bütün yurt dışı faaliyetleri (önceden planlanmış olanlar dâhil) ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir.

2020-2021 Eğitim-Öğretim döneminde de yüz yüze etkinliklerin yerini çevrimiçi etkinlikler almıştır.

Yerleşkelerimizdeki Temizlik ve Dezenfekte Çalışmaları

 • Yerleşkelerimize virüslere karşı temizlik ve hijyen kurallarının yer aldığı bilgilendirme broşürleri asılmıştır.
 • Yerleşkelerimizde çok sayıda noktaya el dezenfektanları konumlandırılmıştır.
 • Temizlik personeli virüslerin yayılımı hakkında bilgilendirilmiş, temizlik vardiyaları arttırılmıştır.
 • Ortak kullanım alanları her gün en etkili antibakteriyel ürünlerle temizlenmektedir.
 • Personelimizin ihtiyacına yönelik kullanılacak maske sayısı arttırılmıştır.
 • Binalardaki kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullanılan yüzeyler su ve deterjanla her gün temizlenmektedir.
 • Tüm binalarda genel dezenfektasyon çalışmaları yapılmaktadır.

Öğrenciler

Yeni Koronavirüs’e (COVID-19) karşı alınan önlemler kapsamında Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) açıklaması doğrultusunda Üniversitemiz bünyesinde 2020 bahar yarıyılı derslerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilmiştir.

 • Öğrencilerimizin üniversite ile ilgili olmak üzere eğitim öğretim ve sosyal faaliyetleri, akademik değişim programları, kültürel gezileri, sportif faaliyetleri, müsabakaları ve yurt dışı çıkışları önceden planlanmış olsalar dahi ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir.
 • Öğrencilerimizin zorunlu olmadıkça şahsi nedenlerden ötürü ülkeden çıkış yapmaması tavsiye edilir. Zaruri gerekçeler ile yurt dışına çıkıldığı takdirde dönüldüğünde 14 günlük bekleme süresinin tamamlanması gerekmektedir. Karantina süresini doldurmayan öğrencilerimizin Üniversitemize giriş yapamayacağını bildirir, hassasiyet ve titizliğiniz için teşekkür ederiz.
 • Mevlana veya Erasmus gibi değişim programı kapsamında yurt dışında olup dönecek olan öğrencilerin intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için tedbirler Üniversitemizin yetkili kurullarınca alınacak ve kişi özelinde değerlendirme yapılacaktır.
 • Uzaktan erişim imkânıyla kütüphanemizdeki veri tabanlarında yer alan 350 bine yakın elektronik kaynağa erişim sağlayabilirsiniz. Uzaktan erişim ayarları için tıklayınız.
 • Basılı kaynaklardaki makale, tez, madde, kitap bölümleri ve benzeri ihtiyaçlarınız için library@fsm.edu.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

Akademik/İdari Personel için

 • Üniversitemiz 17 Mart 2020 tarihinden itibaren 06 Nisan 2020’ye kadar tam zamanlı mesai uygulaması yerine iş odaklı mesai uygulamasına geçmiştir. Öğretim elemanlarımızın derslerini, şartlar olgunlaştırıldığı takdirde online sistem üzerinden yapabilmeleri konusunda Koronavirüs Salgını Danışma Komisyonumuz çalışmalarını yürütmektedir. Bu hususta ayrıca duyuruda bulunulacaktır.
 • Akademik ve idari personelimizin önceden planlanmış olanlar dâhil tüm yurt dışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir. Zorunlu ve ivedi durumlarda talebin Üniversite Yönetim Kurulu kararı ekinde, 12 Mart 2020 tarih ve 2020/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelge uyarınca değerlendirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesi gereklidir.
 • Sağlık Bakanlığınca riskli olarak tanımlanmış ülkelere seyahat etmiş olan akademik ve idari personelimizin yurda döndükleri tarihten itibaren 14 gün süre ile kendilerini karantinaya almaları gerekmektedir.

 

 •  

  Virüs salgınına karşı tedbirlerimizi artırdığımız günlerde üniversitemizin yerleşkelerini dezenfekte eden Zeytinburnu ve Fatih Belediyelerine teşekkür ederiz.

Belirsizlik ve kayıpla karşı karşıya olmamız yoğun şekilde kaygı ve korkuya yol açabilir. Kaygı ve korku hayati derecede önemli ve gerekli duygular olmasına rağmen gereğinden fazla yaşamak gündelik yaşantımıza zarar verebilir. Peki, kontrol edemediğimiz evrensel bir sorun karşında hislerimizi nasıl yönetebiliriz?

Duygularımız, yaşanan bu salgın ile ilgili çeşitli bilgi kaynaklarına ulaşmamıza, bu bilgiler de hayat kurtarıcı bazı önlemler almamıza ve günlük rutinlerimizi bu şekilde dönüştürmemize olanak sağladı. Kontrol edemediğimiz noktada ise bilgi erişimini gün boyunca tüm kaynaklardan takip etmemize, yineleyen şekilde temizlik ve bedensel belirti kontrolü yapmamıza yol açtı. Yani hayat kurtarıcı olmaktan ziyade günlük akışı, bedensel rutinleri bozarak bir nevi engelleyici bir noktaya ulaştı. Bu noktada şunları yapabilirsiniz:

 • Kaygı ve korkuyu ortadan kaldırılması gereken duygular olarak görmek yerine yaşamaya izin verebilirsiniz.  
 • Gerekli tedbirleri aldıktan sonra yineleyen davranışlardan kaçınabilirsiniz. (temiz olduğunu bildiğimiz bir zemini defalarca yıkamak gibi)
 • İnternet üzerinden kaynağı doğrulanmamış onlarca bilgi yerine gün içerisinde kendi belirlediğiniz zaman aralıklarında seçtiğiniz doğru kaynaklardan bilgi alabilirsiniz.
 • Genel günlük rutininiz yerine kendi geliştirdiğiniz bir günlük akışı takip ederek elinizde olan güç ve kaynaklarınızı yönetebilir, kendinize ve sevdiklerinize faydalı olarak iyilik halinizi arttırabilirsiniz.
 • Bedensel ve zihinsel olarak yapmak istediklerinize yönelmek ise süreci keyifli bir hale dönüştürebilir.

Tüm bunlar olurken zihinsel ya da davranışsal süreçleri yönetmede ve keyif almada zorluk yaşamak gayet doğal. Ama denemeye devam etmek bir süre sonra akışa girmenize yardımcı olacaktır.

Denediğiniz halde duygu ve düşünceleriniz yaşantınıza engel olmaya devam ediyorsa bir uzmandan destek almayı da tercih edebilirsiniz. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi online Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri için sozdemir@fsm.edu.tr ile iletişime geçebilirsiniz.

Küresel Salgın Sürecinde Kampüs Ortamlarına Yönelik Uygulamalar Rehberi

Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi

03.09.2021 / YÖK, Üniversitelerdeki Kovid-19 Tedbirlerini ve Eğitim Süreçlerinin Çerçevesini Belirledi

02.09.2021 / Üniversitelerde Yüz Yüze Eğitim Başlıyor

31.08.2021 / YÖK Başkanı Erol Özvar'dan Üniversitelerdeki Covid-19 Önlemlerine İlişkin Açıklamalar

16.08.2021 / Yükseköğretim Kurumlarımızda 2021- 2022 Eğitim ve Öğretim Yılında Verilecek Eğitime İlişkin Açıklama

16.03.2021 / “Asrın Küresel Salgını-Türkiye’nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi" Kitabında Yükseköğretim ile İlgili Hususlar

18.02.2021 / Yükseköğretime İlişkin “En Yüksek Katılımlı” Anketin Sonuçları Açıklandı

17.02.2021 / 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemine İlişkin Açıklama

15.02.2021 / YÖK’ün Küresel Salgın Dönemindeki Online Eğitime İlişkin Yaptığı Anket Sonuçlandı

08.02.2021 / YÖK'ten Pandemi Sürecinde Verilen Online Eğitime İlişkin Anket

29.01.2020 / YÖK, Küresel Salgın Döneminde Engelli Öğrencilerin Durumunu Dünya Gündemine Taşıdı

17.12.2020 / YÖK Aşılama Programına Üniversitelerin de Dahil Edilmesini İstedi

27.10.2020 / YÖK ve TSE arasında “Güvenli Kampüs” Oluşturulmasına Yönelik İş Birliği

26.10.2020 / Pandemi Günlerinde Türk Yükseköğretimi

07.10.2020 / YÖK’ten Üniversite Kampüslerinde Uygulanacak Kovid-19 Tedbirlerine Yönelik Kılavuz

28.08.2020 / Kayıt Yaptıracak Adaylara Salgın Nedeniyle “Tek Hekim Raporu” Kararı

13.08.2020 / Yükseköğretim Kurumlarımızdaki 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Dönemine Yönelik Açıklama

30.07.2020 / YÖK “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci” Rehberini Yayımladı 

08.07.2020 / YÖK Türk Üniversitelerine Yatay Geçişler İçin Web Sitesini Erişime Açtı

17.06.2020 / 100/2000 YÖK Doktora Bursu Pandemi Dönemi Özel Çağrısı

10.06.2020 / Tez Aşamasındaki Lisansüstü Öğrencilere Ek Süre Hakkı

04.06.2020 / “YÖK​ 100/2000 Doktora Bursu” Kapsamında Pandemi Dönemi Özel Çağrısına Çıkıldı

04.06.2020 / Küresel Salgın ile Mücadele Sürecinde Yeni Düzenlemeler – 2

02.06.2020 / Yurt Dışında Öğrenim Gören Başarılı Beyinlerin Öğrenimlerine Türkiye'de Devam Etmesine Yönelik Çağrısı

30.05.2020 / YÖK’ten Küresel Salgın ile Mücadele Kapsamında Yeni Düzenlemeler - I

27.05.2020 / Üniversitelerde Dijital Ortamda Gerçekleştirilebilecek Sınavların Temel İlkeleri Açıklandı

11.05.2020 / Üniversitelerdeki Sınavların Yüz Yüze Gerçekleştirilmeyeceğine İlişkin Karar​

07.05.2020 / Engelli Öğrencilerin Uzaktan Eğitimde Yaşadığı Sıkıntılara Yönelik Açıklama

05.05.2020 / 15 Haziran 2020 Tarihi İtibariyle Üniversitelerde Akademik Takvime Dönülmesi Kararına İlişkin Açıklama 

05.05.2020 / YÖK'ten 2020-YKS'ye Özel Öğ​rencileri Sevindirecek Önemli Kararlar 

04.05.2020 / Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Tarihine İlişkin Açıklama

29.04.2020 / Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz 6 GB'lık "Uzaktan Eğitime Destek" Kotası

24.04.2020 / YÖK'ten Salgın Sürecinde Doktor Adaylarının Mezuniyetlerini Kolaylaştıracak Yeni Karar

13.04.2020 / Diş Hekimliği ve Eczacılık Programlarında Mezuniyet Aşamasında Bulunan Öğrencilere İlişkin Alınan Yeni Kararlar

10.04.2020 / YÖK’ten Hemşirelik Programlarındaki Son Sınıf Öğrencileri İçin Alınan Yeni Karar 

09.04.2020 / YÖK’ten Uygulamalı Eğitimi Gören Öğrencilere Staj Kolaylığı

07.04.2020 / Öğretmen Adayı Öğrencilere Müjde

01.04.2020 / Üniversite Öğrencileri İçin Kayıt Dondurma ve Erteleme Hakkı

26.03.2020 / Başkan Saraç'tan Üniversitelerdeki Uzaktan Eğitim Süreci ve YKS’nin Yeni Tarihine İlişkin Basın Açıklaması

23.03.2020 / “YÖK Dersleri Platformu” Öğrencilerin Erişimine Açıldı

18.03.2020 / YÖK Başkanı Saraç Üniversitelerde Verilecek Olan Uzaktan Eğitime İlişkin Açıklama Yaptı 

​13.03.2020 / Koronavirüs (Covid-19) Bilgilendirme Notu: 1

06.03.2020 / YÖK’ten Koronavirüs (COVID-19) Hakkında Yükseköğretim Kurumlarında Alınacak Tedbirlere İlişkin Öneriler

 

YÖK COVID-19 Bilgilendirme Sayfası

 

Yeni Koronovirüs (COVID-19) ile ilgili güncel ve doğru bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı

Dünya Sağlık Örgütü

Türk Kızılay

 

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.