Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgını Bilgilendirme Sayfası

 

Üniversitemizin Değerli Mensupları,

İlk olarak 31 Aralık 2019’da Çin’in Vuhan şehrinde pnömoni olarak ortaya çıkan ve 7 Ocak 2020’de daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir virüs olarak tanımlanan Koronavirüs (COVID-19), tüm dünyayı etkileyen bir salgın halini almıştır. Bu salgından Üniversitemiz öğrencilerinin ve çalışanlarının korunması birincil görevimizdir. Bu nedenle Yeni Koronavirüs (COVID-19) ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve Üniversitemizde konuyla ilgili gerekli önlemleri alıyoruz.

Koronavirüs (COVID-19) salgını dolayısıyla yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, 18.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere alınan kararlar doğrultusunda; Üniversitemiz bünyesinde bahar yarıyılı derslerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine karar verilmiştir.

İçinde bulunduğumuz süreçte virüsten korunmak adına yetkili kurumların tavsiyelerine titizlikle uymak hem kişisel sağlığımız hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

Her anını paylaştığımız bu hayatı ancak birlikte koruyabiliriz. Aynı hassasiyet ve özenle atacağımız adımlar sayesinde bu zorlu sürecin tez zamanda nihayete ermesini ümit ediyoruz.

Yeni Koronavirüs ile mücadelede göstereceğiniz destek için teşekkür eder, sağlıklı ve huzurlu günler dilerim.

 

Prof. Dr. M. Fatih ANDI

Rektör

ÖĞRENCİLER İÇİN

Sevgili öğrencilerimiz,

Koronavirüs (COVID-19) salgını dolayısıyla yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, 18.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere alınan kararlar doğrultusunda;

Üniversitemiz bünyesinde bahar yarıyılı derslerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine karar verilmiştir.

Bu çerçevede;

 1. Üniversitemiz 2014 yılından beri uzaktan eğitim sistemi olarak kendi altyapısı olan E-DERS otomasyonunu kullanmaktadır. (uzem.fsm.edu.tr)
 2. Üniversitemizde uzaktan eğitim, E-DERS sistemine dair tüm altyapının gözden geçirilmesi ve gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından 30 Mart 2020 Pazartesi günü başlayacaktır. (İki haftalık dersler de bu süreçte işlenecektir.)
 3. Uzaktan eğitim yoluyla verilecek tüm dersler, dersi alan öğrenci bilgileri ile birlikte E-DERS sistemine yüklenecektir.
 4. E-DERS sistemi üzerinden derslerinize ait duyurulara, ders videosu ve dokümanlarına erişebileceksiniz.
 5. Bazı dersler canlı olarak çeşitli uygulamalar üzerinden yapılacaktır. İlgili dersler 13 Mart 2020 tarihinden önce yürürlükte olan haftalık ders programındaki saatler içerisinde yapılacak olup derse dair duyuru hocalarınız tarafından iletilecektir.
 6. E-DERS sistemine nasıl erişeceğiniz, kullanıcı adı ve şifre bilgileriniz, sistemin kullanım kılavuzu ile birlikte canlı işlenecek dersler için kullanılacak uygulamalar hakkında detay bilgilendirmeler hazırlanmakta olup hafta içinde sizlerle paylaşılacaktır.
 7. Sınavlar ile ilgili bilgilendirme süreç içerisinde sizlerle ayrıca paylaşılacaktır.
 
Hepinize Allah’tan verimli bir çalışma ve öğrenme sürecini gerçekleştireceğiniz sağlıklı ve güzel günler dilerim.
 

Prof. Dr. M. Fatih ANDI

Rektör

 


AKADEMİSYENLER İÇİN

Değerli hocalarım,

Bildiğiniz üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının aldığı karar gereği Bahar yarıyılında eğitime, uzaktan eğitim yoluyla devam edilecektir. Bu kapsamda derslerin uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesine dair süreçle ilgili bazı hususları sizlerle paylaşmak isteriz.

* Uzaktan eğitim sürecinde dersi verecek öğretim üyelerimizden online ders çerçevesinde beklentimiz:

 1. Dersin görüntü veya ses kaydını öğrencilerimize ulaştırması ve sisteme yüklemesi,

 2. Derse ilişkin dokümanları öğrencilerimize ulaştırması ve sisteme yüklemesidir. 

a. Dersin görüntü veya ses kaydını öğrencilerimize ulaştırmak için aşağıdaki üç yöntemden biri seçilebilir:

 1. Google Meet veya Zoom uygulamaları üzerinden haftalık ders programında belirtilen gün ve saatte online ders işlenmesi, bu canlı yayının kaydedilip E-DERS sistemine yüklenmesi

 2. Google Meet veya Zoom uygulamaları üzerinden öğrenci katılımı olmaksızın ders video kaydının yapılması ve bu kaydın en geç haftalık ders programında belirtilen gün ve saate kadar E-DERS sistemine yüklenmesi

 3. Ses, metin ve/veya görsel içerikli sunum (powerpoint) hazırlanması ve bu sunumun videoya dönüştürülüp en geç haftalık ders programında belirtilen gün ve saate kadar E-DERS sistemine yüklenmesi

Not 1: Dersin içeriğine bağlı olarak bu üç yöntem içinden, birden fazlası da kullanılabilir. Örneğin bir ders için E-DERS sistemine powerpoint sunusu eklenip ayrıca öğrencilerle Zoom veya Google Meet üzerinden soru-cevap şeklinde bir canlı yayın yapılabilir.

Not 2: Bu üç yöntem dışında Youtube üzerinden canlı yayın yapmak istediğini belirten hocalarımız olmuştur. Bu yolu tercih edecek hocalarımızın ilgili yayının video kaydını alıp E-DERS sistemine yüklemeleri gerekecektir.

Not 3: 2019-2020 akademik takvimimize göre 28 Mart-5 Nisan tarihleri arasındaki hafta vize haftası olarak planlanmıştır. Bu çerçevede vize haftası içerisine dâhil olan 30 Mart-5Nisan haftasında işlenecek dersler 6. haftanın dersi olarak planlanmalıdır. 7. haftanın dersi ise 10 Nisan’a kadar uygun bir zaman diliminde telafi dersi olarak işlenmelidir. Telafi dersi için de yukarıdaki üç yöntemden biri tercih edilebilir.

b. Derse ilişkin öğrencilere ulaştırılması beklenen dokümanlar kategorisinde ise şunlar yer alabilir (maddelerin biri, birkaçı veya hepsi sistem üzerinden paylaşılabilir):

 1. Öğretim üyelerinin hazırladığı ders notları (Powerpoint, Word, PDF şeklinde).

 2. Ders ile ilgili e-yayınlar (Makale, Bildiri, Kitap Bölümü /PDF veya Word).

 3. YÖK’ün web sayfasında yayınlanmış Uzaktan Eğitim Yayınları (Kitapların içerisinden ilgili bölümler seçilip PDF olarak E-DERS sisteminde ilgili haftanın altına yüklenebilir). https://yokdersleri.yok.gov.tr/

 4.  İnternet içerikleri (linkler duyuru olarak paylaşılabilir) vd.

* Dersler kapsamında, öğrencilerden sunum ve ödev istenebilir. Bu sunum ve ödevler öğrenciler tarafından üniversitemizin Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) veya çeşitli online platformlar (moodle, google classroom) üzerinden dersin öğretim üyesine gönderilebilir. Bunu belirlemek ve öğrencilerle iletişime geçerek duyurmak dersin öğretim üyesinin sorumluluğunda olacaktır.

* Öğretim üyelerimizin bu süreçte uzaktan eğitim yoluyla veremeyeceklerini beyan ettikleri uygulamalı dersler, oluşturulacak telafi programı ile dersin öğretim üyesi tarafından yaz aylarında işlenecektir.

* Staj ve sınavlar ile ilgili bilgilendirmeler süreç içerisinde ayrıca ilan edilecektir.

* Madde a’da belirtilen “Dersin görüntü veya ses kaydının öğrenciye ulaştırılmasına dair üç yöntem” ile ilgili kullanım bilgilendirmeleri aşağıda yer almaktadır. Derslerin uzaktan eğitim yoluyla tekrar başlayacağı 30 Mart 2020 Pazartesi gününe kadar ilgili programları inceleyebilir, belirtilen tarihte derslerinize başlamak için denemelerinizi yapabilir ve hangi yöntemi kullanacağınıza karar verip öğrencilerinize bilgi verebilirsiniz.

 

Hepinize Allah’tan sağlıklı ve güzel günler, verimli ve bereketli çalışmalar dilerim.

Prof. Dr. M. Fatih ANDI

Rektör


 

Öğretim Üyeleri İçin Tanıtım Doküman ve Videoları

Zoom ve Google Meet Programları İçin Alternatif Linkler


20.04.2020

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sevgili öğrencilerimiz,

Bildiğiniz üzere yükseköğretim mevzuatına göre bir dersin yarıyıl içi ortalaması ara sınav, ödev, proje, kısa sınav uygulamaları ile belirlenebilir ve bunlar içinde ara sınav yapmakmevzuat gereği zorunludur.

Bu çerçevede üniversitemiz senatosunca 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar yarıyılında verilen derslerin ara sınavları ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar kararlaştırmıştır.

 1. Ara sınavlar için şu yöntemlerden birinin veya birkaçının uygulanmasına karar verilmiştir:
  1. Öğrencilere ders süreci içerisinde verilecek kaynak çalışmalar, kitaplar ve derste anlatılanlar çerçevesinde ödevler verilmesi, bu ödevlerin PDF/JPEG formatında kurumsal e-mail veya PDF formatında Öğrenci Bilgi Sistemi (otomasyon) üzerinden öğrencilerden alınarak değerlendirilmesi neticesinde ara sınav notunun belirlenmesi (Ara sınavların ödev değerlendirilmesi şeklinde gerçekleştirilmesi).
  2. Dersin belirlenmiş olan online saati içerisinde eş-zamanlı (senkron) olarak ve bütün öğrencilerin kamera ve hoparlör sistemlerinin açık olduğu anlaşıldıktan sonra “açık kitap sınavı” (open book exam) şeklinde belirli bir süre içinde sınavı yapıp, öğrencilerin sınav cevaplarını PDF/JPEG formatında kurumsal e-mail veya PDF formatında Öğrenci Bilgi Sistemi (otomasyon) üzerinden sınav sonrasındaki beş on dakika içinde göndermelerinin talep edilmesi (Açık kitap sınav yöntemi).
 2. Her dersin muhtevası ve işlenişindeki farklılıklarından dolayı bu iki yöntem dışında başka bir yöntemin uygulanması ise ilgili fakülte/yüksekokul ve enstitü yönetim kurulunun kararına bırakılmıştır. Bu yöntemler arasında online sınav uygulaması da tercih edilebilir.
 3. Ara sınavlar, salgın hastalık öncesinde dönem başından itibaren yapılmış olan dersleri de kapsar. Dönem başında, salgın öncesi şartlar doğrultusunda, ara sınavın yanı sıra, yarıyıl içi not ortalamasına dahil edileceği duyurulan laboratuvar, alan ziyareti, mülakat vb. uygulamalara verilmiş olan puanlar da ara sınava dahil edilecektir.
 4. Üniversitemizin zorunlu dersleri olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Kültürü ile İngilizce dersleri ise her dönem olduğu üzere yine online yapılacaktır.
 5. Ara sınav notlarının, 15 Mayıs 2020 tarihine kadar sonuçlandırılıp Öğrenci Bilgi Sistemine girişinin yapılması gerekmektedir.

Yukarıda ifade edilen hususlar çerçevesinde;

 • Her dersin sınav tarihi ve muhtevası ile ilgili duyuru, dersin öğretim üyesi veya ilgili akademik birim tarafından öğrencilere ilan edilecektir.
 • Online sınavlar için üniversitemizin kurumsal işbirliği içerisinde olduğu Google’ın “Classroom” uygulaması kullanılacaktır. Bu uygulama ile ilgili detaylı bilgi 22 Nisan 2020 günü uzem.fsm.edu.tr adresinden öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizle paylaşılacaktır.
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Kültürü ile İngilizce derslerinin sınavları hakkında duyuru da 22 Nisan 2020 günü uzem.fsm.edu.tr adresinden yapılacaktır.

Otomasyon Sisteminden veya Kurumsal Mail Üzerinden Arasınav Teslimi Hakkında Bilgilendirme Kılavuzu

 

Uzaktan eğitim süreciyle ilgili tüm bilgilere uzem.fsm.edu.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Yeni Koronavirüs (COVID-19) nedir?

Yeni Koronavirüs solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüstür. İlk defa 29 Aralık 2019’da Çin’in Vuhan şehrindeki deniz ürünleri ve canlı hayvan satan bir markette çalışan 4 kişide ve aynı günlerde bu marketi ziyaret eden çok sayıda kişide akciğer infeksiyonu (pnömoni) bulgularının tespit edildiğinin açıklanmasıyla gündeme gelmiştir. Hastalardan alınan örneklerin incelenmesi sonucunda 7 Ocak 2020’de hastalığa neden olan virüsün SARS (2002) ve MERS (2012) gibi Koronavirüs ailesinden olduğu anlaşılmış ve virüse Yeni Koronavirus 2019 (2019-nCoV) adı verilmiştir. Yol açtığı hastalığın adı COVID-19 olarak belirlenmiştir.

Yeni Koronavirüs nasıl bulaşır?

Hasta bireylerin öksürmeleri, aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.

Yeni Koronavirüs belirtileri nelerdir?

En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli vakalarda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği gelişebilmektedir. Kuluçka (inkübasyon) süresi, virüs vücuda girdikten sonra belirtilerin ve hastalığın ortaya çıkması için geçen süredir. Hastalık, 2-14 gün süren bir kuluçka süresinden sonra aniden başlayan yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı ile kendini gösterir.  

Kimler daha fazla risk altındadır?

Koronavirüs ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir. 

 • Vakaların %80’i hastalığı hafif geçirmektedir.
 • Vakaların %20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.
 • Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.

Hastalıktan en çok etkilenen kişiler:

 • 60 yaş üstü olanlar
 • Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:

           Kalp hastalığı

           Hipertansiyon

           Diyabet

           Kronik Solunum yolu hastalığı

           Kanser gibi

 • Sağlık Çalışanları

Korunmak için neler yapılmalıdır?

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini azaltmaya yönelik öneriler Yeni Koronavirüs enfeksiyonu için de geçerlidir.

 • Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır.
 • Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır.
 • Olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır.
 • Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır.
 • El hijyenine önem verilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalıdır.
 • Derslikler ve iş yerleri başta olmak üzere kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır.
 • Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenilmelidir.
 • Gıdalar tüketilmeden önce iyice yıkanmalıdır.

Belirtiler varsa neler yapılmalıdır?

 • Öksürük ve ateş varsa, nefes almakta zorlanılıyorsa cerrahi maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
 • Enfeksiyon görülen ülkelerin birinden gelindiyse cerrahi maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
 • Evde izolasyon önerilen bir kişiyle aynı odada bulunulduğu durumlarda mutlaka maske kullanılmalıdır.

Yeni Koronavirüs tanısı nasıl konur?

Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır.

Önlemek veya tedavi etmek için bir ilaç var mıdır?

Bugün için virüse etkili olduğu gösterilmiş bir ilaç yoktur. Bu nedenle hastalara şikâyetlerini azaltacak ve varsa bozulan organ fonksiyonlarını destekleyecek tedaviler verilmektedir. Aşı geliştirme çalışmaları ve tedaviye yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Yeni Koronavirüs evde izleme (karantina) kuralları nelerdir?

Son 14 gün içerisinde Yeni Koronavirüs hastalığı görülen ülkelerden birinden gelindiyse -ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgular olmasa bile- 14 gün süresince evden çıkılmamalıdır. Evden çıkılmak zorunda kalınırsa mutlaka tıbbı maske takılmalıdır. Mümkün olduğunca toplu taşıma kullanılmamalıdır.

Ülkelere ait seyahat sağlığı ve yasakları hakkında bilgi almak için www.seyahatsagligi.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Genel

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

Yeni Koronavirüs’e (COVID-19) karşı alınan önlemler kapsamında Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) açıklaması doğrultusunda Üniversitemiz bünyesinde bahar yarıyılı derslerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine karar verilmiştir.

Toplantılar ve Etkinlikler

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan “Koronavirüs (COVID-19) Hakkında Yükseköğretim Kurumlarında Alınacak Tedbirlere İlişkin Öneriler” doğrultusunda Üniversitemizde tüm ulusal ve uluslararası katılımlı toplantılar ve etkinlikler 30 Nisan 2020 tarihine kadar ertelenmiş/iptal edilmiştir. Ayrıca akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları, akademik veya idari personel ya da öğrenci katılımlı bütün yurt dışı faaliyetleri (önceden planlanmış olanlar dâhil) ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir.

Yerleşkelerimizdeki Temizlik ve Dezenfekte Çalışmaları

 • Yerleşkelerimize virüslere karşı temizlik ve hijyen kurallarının yer aldığı bilgilendirme broşürleri asılmıştır.
 • Yerleşkelerimizde çok sayıda noktaya el dezenfektanları konumlandırılmıştır.
 • Temizlik personeli virüslerin yayılımı hakkında bilgilendirilmiş, temizlik vardiyaları arttırılmıştır.
 • Ortak kullanım alanları her gün en etkili antibakteriyel ürünlerle temizlenmektedir.
 • Personelimizin ihtiyacına yönelik kullanılacak maske sayısı arttırılmıştır.
 • Binalardaki kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullanılan yüzeyler su ve deterjanla her gün temizlenmektedir.
 • Tüm binalarda genel dezenfektasyon çalışmaları yapılmaktadır.

Öğrenciler için

Yeni Koronavirüs’e (COVID-19) karşı alınan önlemler kapsamında Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) açıklaması doğrultusunda Üniversitemiz bünyesinde bahar yarıyılı derslerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine karar verilmiştir. Konuya ilişkin gelişmeler hakkında öğrencilerimiz bilgilendirilecektir.

 • Öğrencilerimizin üniversite ile ilgili olmak üzere eğitim öğretim ve sosyal faaliyetleri, akademik değişim programları, kültürel gezileri, sportif faaliyetleri, müsabakaları ve yurt dışı çıkışları önceden planlanmış olsalar dahi ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir.
 • Öğrencilerimizin zorunlu olmadıkça şahsi nedenlerden ötürü ülkeden çıkış yapmaması tavsiye edilir. Zaruri gerekçeler ile yurt dışına çıkıldığı takdirde dönüldüğünde 14 günlük bekleme süresinin tamamlanması gerekmektedir. Karantina süresini doldurmayan öğrencilerimizin Üniversitemize giriş yapamayacağını bildirir, hassasiyet ve titizliğiniz için teşekkür ederiz.
 • Mevlana veya Erasmus gibi değişim programı kapsamında yurt dışında olup dönecek olan öğrencilerin intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için tedbirler Üniversitemizin yetkili kurullarınca alınacak ve kişi özelinde değerlendirme yapılacaktır.
 • Önlemler kapsamında kütüphanelerimiz 6 Nisan’a kadar kapalı olacaktır. Uzaktan erişim imkânıyla veri tabanlarımızdaki 350 bine yakın elektronik kaynağa erişim sağlayabilirsiniz. Uzaktan erişim ayarları için tıklayınız.
 • Basılı kaynaklardaki makale, tez, madde, kitap bölümleri ve benzeri ihtiyaçlarınız için library@fsm.edu.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

Akademik/İdari Personel için

 • Üniversitemiz 17 Mart 2020 tarihinden itibaren 06 Nisan 2020’ye kadar tam zamanlı mesai uygulaması yerine iş odaklı mesai uygulamasına geçmiştir. Öğretim elemanlarımızın derslerini, şartlar olgunlaştırıldığı takdirde online sistem üzerinden yapabilmeleri konusunda Koronavirüs Salgını Danışma Komisyonumuz çalışmalarını yürütmektedir. Bu hususta ayrıca duyuruda bulunulacaktır.
 • Akademik ve idari personelimizin önceden planlanmış olanlar dâhil tüm yurt dışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir. Zorunlu ve ivedi durumlarda talebin Üniversite Yönetim Kurulu kararı ekinde, 12 Mart 2020 tarih ve 2020/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelge uyarınca değerlendirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesi gereklidir.
 • Sağlık Bakanlığınca riskli olarak tanımlanmış ülkelere seyahat etmiş olan akademik ve idari personelimizin yurda döndükleri tarihten itibaren 14 gün süre ile kendilerini karantinaya almaları gerekmektedir.

 

 •  

  Virüs salgınına karşı tedbirlerimizi artırdığımız günlerde üniversitemizin yerleşkelerini dezenfekte eden Zeytinburnu ve Fatih Belediyelerine teşekkür ederiz.

Belirsizlik ve kayıpla karşı karşıya olmamız yoğun şekilde kaygı ve korkuya yol açabilir. Kaygı ve korku hayati derecede önemli ve gerekli duygular olmasına rağmen gereğinden fazla yaşamak gündelik yaşantımıza zarar verebilir. Peki, kontrol edemediğimiz evrensel bir sorun karşında hislerimizi nasıl yönetebiliriz?

Duygularımız, yaşanan bu salgın ile ilgili çeşitli bilgi kaynaklarına ulaşmamıza, bu bilgiler de hayat kurtarıcı bazı önlemler almamıza ve günlük rutinlerimizi bu şekilde dönüştürmemize olanak sağladı. Kontrol edemediğimiz noktada ise bilgi erişimini gün boyunca tüm kaynaklardan takip etmemize, yineleyen şekilde temizlik ve bedensel belirti kontrolü yapmamıza yol açtı. Yani hayat kurtarıcı olmaktan ziyade günlük akışı, bedensel rutinleri bozarak bir nevi engelleyici bir noktaya ulaştı. Bu noktada şunları yapabilirsiniz:

 • Kaygı ve korkuyu ortadan kaldırılması gereken duygular olarak görmek yerine yaşamaya izin verebilirsiniz.  
 • Gerekli tedbirleri aldıktan sonra yineleyen davranışlardan kaçınabilirsiniz. (temiz olduğunu bildiğimiz bir zemini defalarca yıkamak gibi)
 • İnternet üzerinden kaynağı doğrulanmamış onlarca bilgi yerine gün içerisinde kendi belirlediğiniz zaman aralıklarında seçtiğiniz doğru kaynaklardan bilgi alabilirsiniz.
 • Genel günlük rutininiz yerine kendi geliştirdiğiniz bir günlük akışı takip ederek elinizde olan güç ve kaynaklarınızı yönetebilir, kendinize ve sevdiklerinize faydalı olarak iyilik halinizi arttırabilirsiniz.
 • Bedensel ve zihinsel olarak yapmak istediklerinize yönelmek ise süreci keyifli bir hale dönüştürebilir.

Tüm bunlar olurken zihinsel ya da davranışsal süreçleri yönetmede ve keyif almada zorluk yaşamak gayet doğal. Ama denemeye devam etmek bir süre sonra akışa girmenize yardımcı olacaktır.

Denediğiniz halde duygu ve düşünceleriniz yaşantınıza engel olmaya devam ediyorsa bir uzmandan destek almayı da tercih edebilirsiniz. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi online Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri için sozdemir@fsm.edu.tr ile iletişime geçebilirsiniz.

Yeni Koronovirüs (COVID-19) ile ilgili güncel ve doğru bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

Dünya Sağlık Örgütü

Türk Kızılay

 

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.