Sürekli Denetim Verimliliği Artırıyor

Üniversitemiz ve Güney Afrika Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanımı İçin Sürekli Denetim" başlıklı uluslararası panel, Ayasofya Yerleşkemizde gerçekleştirildi.

Kamu kaynaklarının etkin kullanımında sürekli denetim oldukça önem taşıyor. Üniversitemiz ve Güney Afrika Üniversitesi bu noktada sektörün önemli temsilcilerinin buluştuğu "Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanımı İçin Sürekli Denetim" başlıklı önemli bir panele imza attı. Kamu Sektörü Uluslararası Denetimi için Sürekli Denetim (CAPIA) Projesi'nin temel bir bileşeni olan panelin açılış konuşmasını Rektörümüz Prof. Dr. Nevzat Şimşek yaptı. Rektörümüz, dünyada sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin tüm ülke ekonomileri açısından “küresel acil çağrı” olarak belirlendiği bir dönemden geçildiğine dikkat çekti. Üniversitelere önemli görevler düştüğünü anlatan Rektörümüz, “Kamu sektörünün ekonomik yapısı içindeki büyüklüğü ile bu büyüklüğü etkileme aracı olan bütçesi ile sosyal fayda sağlamaya dönük uygulamaları dikkate alındığında; kaynakların kullanımında bozucu etkileri önlemek ve sosyal faydayı sağlamaya dönük etkin politikaları geliştirmek önemli amaçlardandır. Dünyada iyi uygulama örneklerine bakıldığında e-devlet uygulamalarının ve dijitalleşmeye dayalı mobil aplikasyon ve hizmet sunumunun yaygınlaşmakta olduğu gözlenmektedir. Bu da kamunun ölçek büyüdüğü dikkate alındığında büyük veri yönetimini, denetimini ve sürekli izleme ve kontrollerin yapılmasını gerekli kılmaktadır.” dedi.

Modern Yaklaşımlara Dayalı Denetim

Tüm kamu hizmetlerinin sunumunda gerekli olan kişisel verilerin işlenmesinde olası riskleri yönetmek ve siber güvenlik alanında güçlü bir altyapının varlığına yönelik güvence vermek için denetime ihtiyaç olduğuna da vurgu yapan Rektörümüz, “Bu açıdan değerlendirildiğinde mevzuat uyumu gerçekleştirmeye dönük geleneksel denetim yaklaşımları artık yetersiz kalmaktadır. Bunun yerine teknolojik imkanlardan yararlanan modern yaklaşımlarla ve veri analizine dayalı sürekli denetime ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda makine öğrenmesi, derin öğrenme ve yapay zekaya dayalı denetim tekniklerine ve blok zinciri uygulamalarına dayanan güvenilir veri tabanı yönetimine ve raporlama altyapısına geçilmesi gereklidir.” diyerek sözlerini tamamladı. 

Yapay Zekâya Dayalı Denetim
Açılış konuşmalarının ardından panele geçildi. "Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanımı İçin Sürekli Denetim" başlıklı panelin moderatörlüğünü İzmir Bakırçay Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Doç Dr. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu üstlendi. Oturumda Güney Afrika Ünivetsitesi Finansal Yönetim Biriminden Prof. Lourens Erasmus,  “Kamu Sektörü Kemer Sıkma Önlemleri”,  Güney Afrika Ünivetsitesi Denetim Biriminden Ilse Morgan, "Hesap Verebilirlik ve Şeffaflığa Ulaşmak için Sürekli Denetim";  Üniversitemiz İşletme Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Turgay Geçer “Kamu Sektöründe Fintech", İktisat Bölümü öğretim üyemiz Doç. Dr. Bilal Bağış ise “Kamu Kaynaklarının Verimliliği: Türkiye'de Son Dönemde Alınan Kemer Sıkma Önlemleri" başlıklı birer konuşma yaparak katılımcıları bilgilendirdi. Katılımcıların, kamuda yapay zekâya dayalı denetim tekniklerini içeren  güncel gelişmeleri ve deneyimlerini paylaştıkları panel, ülkemizde son dönemde başlayan kamuda tasarruf tedbirlerine yönelik iyi uygulamaların geliştirilmesine katkı sundu.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.