2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuruları

FSMVÜ’de Yatay Geçişe Tam veya Kısmi Burs İmkanı

Üniversitemiz programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, daha önceki ön lisans/lisans programına kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği programın aynı yılındaki tam veya kısmi burslu programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda; öğrenci başvurduğu programa karşılık gelen tam veya kısmi burs üzerinden kayıt olma hakkı kazanır.

ÖSYM puanı ücretli dilime yerleşme hakkı kazanan öğrencilere, programın öğrenim ücreti üzerinden %20 oranında indirim yapılır.

Yatay Geçiş Nedir?

Üniversitelerin herhangi bir bölümünde öğrenim gören öğrencinin, not ortalaması veya Merkezi yerleştirme puanı dikkate alınarak eğitimine başka bir üniversitenin aynı bölümünde veya farklı bir üniversitenin farklı bir bölümüne geçiş yapmasını sağlayan sistemdir.

Eğitimini normal süre (Ön lisans 2 yıl, lisans 4 yıl) içerisinde sürdüren öğrenci YKS puanıyla tüm sınıflara yatay geçiş yapabilir.

Yatay geçiş, öğrencinin not ortalaması dikkate alındığında ön lisans programlarında 2. ve 3. yarıyılda, lisans programlarında ise 3. ve 5. yarıyılında yapılır.

Yatay Geçiş Hangi Yöntemlerle Yapılır?

Yatay geçişler, üniversitelerin öğrencileri kabul etmek istediği not ortalaması ve merkezi yerleştirme puanı olmak üzere 2 farklı şekilde yapılabilir.

Detaylı bilgilendirme aşağıda yer almaktadır.

Yatay Geçiş Takvimi

15.01.2024 - 02.02.2024

Yatay Geçiş Başvuruları

09.02.2024

Yatay Geçiş Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

12.02.2024 - 13.02.2024

Kazanan Adayların Kesin Kayıtları

14.02.2024 - 15.02.2024

Yedek Adayların Kesin Kayıtları (Yedek adaylar aranarak kayda çağırılacaktır.)

 

Kurumlararası ve Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuruları 15.01.2024-02.02.2024 tarihleri arasında web sayfası üzerinden online olarak yapılacaktır.

Zamanında yapılmayan veya eksik belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Online Başvuru için tıklayınız.

Önemli Bilgi: Yatay geçiş başvuru işlemleriyle ilgili tarafınıza yapılacak olan bilgilendirmeler, sisteme kayıt olurken girilen mail adresi üzerinden yapılacaktır. Başvuru yapan aday öğrencilerin mail adreslerini belli aralıklarla kontrol etmeleri gerekmektedir.

Öğrenciler, kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı (ÖSYM), yatay geçiş yapmak istediği programın ilgili yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması halinde, başarı durumuna bakılmaksızın hazırlık sınıfı ve ara sınıflara (Ön lisans 1., 2. sınıf, lisans 1.,2.,3.,4. sınıf) yatay geçiş başvurusu yapabilir. 

Başvuru yapacak olan adayların daha önce Merkezi Yerleştirme Puanıyla yatay geçiş yapmamış olması gerekmektedir.

Yurdumuzda ve KKTC’deki Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan Yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış olan öğrenciler yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapamazlar,

Eğitim dili %100 Türkçe olan bir programdan, eğitim dili %30 İngilizce olan bir programa Merkezi Yerleştirme Puanıyla yatay geçiş başvurusunda bulunarak kayıt hakkı kazanmış olan adaylar 14.02.2024 tarihinde yapılacak olan düzey belirleme sınavından başarısız olmaları durumunda zorunlu hazırlık sınıfı eğitimi alacaklardır. 

 • Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait tüm dersleri başarmış olması ve genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4’lük not sistemi üzerinden en az 2.29 olması şarttır.
 • Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • Yukarıdaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilirler.
 • İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.
 • Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • Öğrenci sadece bir birimin bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir.
 • Kurumlar arası yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
 • Disiplin cezası almış olan öğrenci yatay geçiş başvurusu yapamaz.
 • Yatay geçiş işlemleri “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ” hükümleri çerçevesinde yapılır.

İlgili YÖK mevzuatı için tıklayınız.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle Kurumlar arası Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.

Online Başvuru için tıklayınız.

 • Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) ile Kurum içi ve Kurumlar arası Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.
 • Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle Ön Lisans öğrencileri,  Kurumlar arası Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.
 • Üniversitemiz programlarına ait Taban-Tavan Puanları için tıklayınız.
 • YKS Sonuç Belgesi
 • Son bir ay içerisinde alınmış onaylı Öğrenci Belgesi ve Transkript Belgesi
 • Disiplin Durumu Belgesi (Not ortalaması ile Yatay geçiş yapacak adaylar için)
 • Hazırlık Başarı Belgesi (Hazırlık eğitimi alan öğrenciler için geçerlidir.)
 • Kayıt donduran adaylar için kayıt dondurma işlemi yaptıkları süreyi belirten evrak.
 • Belirtilen evraklar fotoğraf çekilerek online başvuru sistemine yüklenmemelidir. Tüm belgelerin sisteme taranarak, jpeg ya da pdf formatında yüklenmesi gerekmektedir.
 • Başvuru sırasında ıslak imzalı evrak alınmamaktadır. Yatay geçiş ile üniversitemize kayıt hakkı kazanan adayların, başvuruda istenilen evrakların asıllarını (Islak imzalı) kayıt sırasında teslim etmeleri gerekmektedir.

Kurum İçi Yatay Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 • YKS sonuç belgesi (YGS ve Yerleştirme Puanları Dâhil)
 • Transkript belgesi,
 • Disiplin durumu belgesi

Yükseköğretim Kurulu tarafından başarı sırasına göre sınırlama getirilen bölümlere Yatay Geçiş başvurusunda bulunmak için, ilgili yılın puan türündeki sıralama şartının sağlanmış olması gerekmektedir.

İngilizce Hazırlık Programı ve Muafiyet Koşulları

Eğitim Dili %100 ve %30 İngilizce olan Lisans Programları:

Üniversitemizde eğitim dili %100 İngilizce olan programlar;

 • Yazılım Mühendisliği (Mühendislik Fakültesi)
 • İngilizce Mütercim Tercümanlık (İnsan ve Toplum Fakültesi)
 • İşletme (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Üniversitemizde eğitim dili %30 İngilizce olan programlar;

 • Mimarlık Programı
 • İç Mimarlık Programı
 • İnşaat Mühendisliği Programı
 • Biyomedikal Mühendisliği Programı
 • Bilgisayar Mühendisliği Programı
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı
 • Psikoloji Programı

Başarı Durumu ve Muafiyet Koşulları

Eğitim dili %30 olan programlarda öğrenim görecek olan öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf olabilmesi için Düzey Belirleme Sınavı ile Yeterlik Sınavından (FSMEPT) 65 alması gerekmektedir. Yeterli puanı alamayıp hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler B2 seviyesini tamamlaması halinde FSMEPT sınavına girmeden bölümlerine geçebilecektir.

Eğitim dili %100 olan programlarda öğrenim görecek olan öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf olabilmesi için Düzey Belirleme Sınavından 65, Yeterlik Sınavından (FSMEPT) ise 75 alması gerekmektedir.

Yukarıdaki sınavların dışında ortaöğretimini, öğretim dili ya da anadili İngilizce olan bir ülkede tamamlamış olan öğrenciler ile Senatomuzun kabul ettiği ulusal ve uluslararası sınavlarda son iki yıl içerisinde yeterli puanı alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programından muaf olabilirler.

2023-2024 Akademik yılı için öğrenci kabulünde esas alınacak olan uluslararası sınavlar ve puanları aşağıdaki gibidir.

*PTEAcademic: 55/90
* TOEFL IBT: 78/120

Kur Sistemi, Başarı Durumu ve Değerlendirme

Eğitim dili %100 İngilizce olan programlarda öğrenim görecek olan öğrenciler, hazırlık sınıfında 8 haftalık kur sistemine dahil olurlar. %30 İngilizce hazırlık sınıflarından farklı sınıflarda, farklı içerik ve değerlendirme sistemine tabidirler. Akademik yeteneklerini geliştirecekleri bir dönem içerisinde bölümleri ile alakalı ödev ve projeler ile %100 İngilizce programlar için gerekli dil altyapısını sağlamak için yoğun bir hazırlık programını tecrübe edeceklerdir ve bir dönemde iki CEFR seviyesini tamamlayacaklardır. 

Eğitim dili %30 İngilizce programlarda öğrenim görecek öğrencilerin kurlardan başarılı olması için en az 65, Eğitim dili %100 İngilizce olan programlarda öğrenim görenlerin ise 70 alması gerekmektedir.

Eğitim Dili %30 ve %100 İngilizce Hazırlık Programından Muafiyet Koşulları 

Konu

%30 İngilizce Programlar

%100 İngilizce Programlar

Düzey Belirleme Sınavı

65

65

Yeterlik Sınavı FSMEPT

65

75

Diğer Hazırlık Programları Dış Muafiyet

Evet

Hayır

Hafta Sayısı

8 Hafta (Kur)

8 Hafta (Kur)

Başarı Notu

65 (Kur)

70 (Kur)

Hazırlık Başarı Kriteri

CEFR B2, FSMEPT 65

FSMEPT 75

FSMEPT’e Girebilmek İçin Minimum Seviye Kriteri

CEFR B1

CEFR B2

**Sınav Tarihleri: DBS:  14.02.2024

FSMEPT:  15.02.2024

Arapça Hazırlık Programı Öğretim Süresi

Arapça Hazırlık Programı 5 kurdur. Program iki yarıyıl, her yarıyıl en az 14 haftadan oluşur ve haftalık ders saati en az 20 saattir.

*Arapça Hazırlık Sınıfı derslerine %80 devam zorunluluğu vardır.

Arapça Hazırlık Sınıfı Yıl Sonu Başarı Notu Değerlendirmesi

AYS’den başarılı olan veya CEFR B2+ düzeyini başarıyla tamamlayan öğretim dili %100 Arapça programlarına kayıtlı öğrenciler ile CEFR B2 başarıyla tamamlayan veya AYS’den başarılı olan %30 Arapça programlarına kayıtlı öğrenciler kayıtlı oldukları lisans programlarına başlayabilirler.

a) AYS’den başarılı olan öğrencilerin Arapça hazırlık başarı notu AYS’den aldıkları puan, CEFR B2 başarıyla tamamlayan %30 Arapça programlarına kayıtlı öğrencilerin başarı notu CEFR B2 öğrenim gördükleri kurun not ortalaması, CEFR B2+ başarıyla tamamlayan %100 Arapça programlarına kayıtlı öğrencilerin başarı notu ise CEFR B2+ öğrenim gördükleri kurun not ortalamasıdır.

*Arapça Hazırlık Programı’nda eğitim yüzyüze yapılacaktır. Pandemi süreci ile alakalı haberler Arapça Hazırlık Programı Web sitesinde duyurusu yapılacaktır.

**Sınav Tarihleri: arapcahazirlik@fsm.edu.tr  e-mail Adresinden iletişime geçebilirsiniz.

NOT: Hazırlık eğitiminin azami süresi 2 senedir. Bir önceki kurumda (Hazırlık eğitimi) geçirilen dönem sayısı ile üniversitemiz hazırlık eğitiminde geçirilen dönem sayısı toplamda 4 olmalıdır( 2 sene)( kayıt dondurma izinli sayılma vb. durumlar hariç).

Yatay geçiş yapan öğrencinin öğrenimine üniversitemizde kaçıncı sınıftan başlayacağı, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan aldığı derslerin muafiyet işlemi sonucunda kesinleşir.

Ön lisans ve lisans öğrencilerinin AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD notları ile başarılı ve muaf oldukları derslerin toplam AKTS’si;

a) Ön lisans programında;

1) 35 AKTS’nin altındaysa 1. Sınıf,

2) 35 AKTS ve üzerindeyse 2. Sınıf,

b) Lisans programında;

1) 50 AKTS’nin altındaysa 1. Sınıf,

2) 50 ile 99 AKTS arasındaysa 2. Sınıf,

3) 100 ile 159 AKTS arasındaysa 3. Sınıf,

4) 160 AKTS ve üzerindeyse 4. Sınıf,

öğrencisi olarak tanımlanırlar.

Merkezi Yerleştirme Puanıyla veya Kurumlar arası/kurum içi yatay geçişi ile kayıt hakkı kazanan adayların ilgili puan türünde sahip olduğu puanı, başvuru yaptığı programın ilgili yılında oluşan bursluluk diliminden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır. YKS puanı üniversitemiz ücretli programına yeterli gelen öğrencilere ise %20 Yatay Geçiş Bursu verilecektir.

Önemli Not: Kazanılan burslar normal öğrenim süresince (diğer üniversitede okuduğu dönemler göz önünde bulundurularak) geçerlidir. 

Normal Süre :

Öğrencilerin, kayıt dondurduğu ve bir yıl süreli hazırlık sınıfı süreleri hariç olmak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın derslerin verildiği dönemden başlamak üzere önlisans programlarında iki yıl (4 Dönem), Lisans programlarında dört yıl (8 Dönem) dır.

İsteğe bağlı olarak hazırlık sınıfı eğitimi almak isteyen öğrenciler, ÖSYM giriş bursu ve diğer burslardan yararlanamaz.

Üniversitemiz programlarına yatay geçişi kabul edilen adayların ücretlendirme işlemleri 2023-2024 eğitim öğretim yılında belirlenen program ücreti üzerinden hesaplanmaktadır.

Üniversitemiz programlarına ait ücretler için tıklayınız.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.