Üniversitemizin dil eğitimine uluslararası mükemmellik onayı

Öğrencilere lisans eğitimi ve sonrasında ihtiyaç duyacakları dil becerilerini kazandırmayı amaçlayan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü, dil eğitimi alanında uluslararası tanınırlığa sahip kalite değerlendirme ve akreditasyon kurumu EAQUALS tarafından “Dil Eğitiminde Mükemmellik” akreditasyonuna layık görüldü. Yabancı Diller Bölümümüz, bünyesinde barındırdığı İngilizce ve Arapça Hazırlık Programlarında 23-25 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılan denetim sonucunda 8 alanda üstün görülerek dil eğitimini tescilledi.

Arapça alanında EAQUALS akreditasyonu alan tek üniversite olduk

Hükümetlere, öğretim kurumlarına ve bireylere liderlik, rehberlik ve destek sağlayarak dünya çapında dil eğitiminde mükemmelliği ve kaliteyi teşvik etmek misyonuyla hareket eden EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services) tarafından yürütülen akreditasyon süreçlerini başarıyla tamamlayan Yabancı Diller Bölümümüz, 4 yıl geçerliği olan akreditasyon ile eğitim ve yönetim faaliyetlerinde öncü ve saygın bir kurum olma konumunu pekiştiriyor. Bölümümüz ayrıca, Arapça Hazırlık Programımızın akredite olmasıyla ülkemizde ve komşu coğrafyada İngilizcenin yanında Arapça dil eğitimi alanında da EAQUALS tarafından akredite olan ilk bölüm olarak büyük bir başarıya imza attı.

Modern dillerin öğretimi için kalite standartları geliştirerek dil öğrenenlerin deneyimlerini geliştirmek, dil eğitimi sağlayıcıları için bu standartlara göre akreditasyon sağlamak, pratik kaynaklar geliştirmek ve modern diller alanında çalışanlara eğitim ve destek sunmak amaçlarını taşıyan EAQUALS’ın, yükseköğretim kurumlarını denetim programının içeriği şu başlıklardan oluşuyor:

-Yöneticiler ile toplantılar yapmak

-Öğrenci, öğretmen odak grupları ve personel ile görüşmeler sağlamak

-Ders gözlemleri yapmak

-Akademik yönetim ve idari sistemlerin işleyişini kontrol etmek

-Çevrimiçi olarak depolanan materyaller dahil tüm önemli belgeleri kontrol etmek

-Dil merkezi tarafından kullanılan binaları ve fiziki ortamı incelemek

12 kategori 39 standartta denetim

EAQUALS akreditesi almak isteyen kurumlar, 12 alt kategoride 39 standardı sağladığını gösteren kanıtları hazırlayarak sürece dahil olabiliyor. Süreç içerisinde 3 defa hazırlanan ve güncellenen kanıtlar gerek çevrimiçi ortamda gerekse ön denetim ve ilk denetim basamaklarında fiziki olarak inceleniyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü, EAQUALS akreditasyon sürecine 11 Şubat 2021’de başladı. Rapor ve kanıtların hazırlanması, ilk görüşmeler ve ön denetimin ardından ana denetim 23-25 Mayıs 2022 tarihinde yapıldı. Denetim sonrası rapor ve nihai karar 17 Temmuz 2022 tarihinde açıklanarak akreditasyon süreci başarıyla tamamlandı.

8 alanda üstün başarı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün akreditasyon için gereken yüksek standartları karşıladığı belirtilen EAQUALS karar yazısında; öğretim, ders programları, ders organizasyonu, öğrenme kaynakları ve ölçme/değerlendirmenin yüksek kalitede olduğuna karar verildiği; kurumun, öğrenci ve çalışanlarının refahını korumaya büyük özen gösterdiği ifade edildi. Bölüm; Yönetim ve İdare, Kalite Güvencesi, Personel ile İletişim alanlarında “yüksek kalite standartlarını aşarak” mükemmel olarak değerlendirilirken, Öğrenciler ve Diğer Paydaşlarla İletişim, Değerlendirme ve Sertifikasyon, Öğrenci Hizmetleri, Personel Profili ve Gelişimi, Dil Öğrenme Ortamları ve Olanakları alanlarında da üstün olarak kaydedildi.

EAQUALS hakkında

EAQUALS, 1991 yılında, tüm diller için uluslararası bir kalite derneği ortak vizyonuna sahip bir grup eğitim uzmanı tarafından kurulmuş olan bir akreditasyon kurumudur. 30 yılın üzerinde tecrübe ve geçmişiyle, yabancı dil öğretiminde kaliteyi ve standartlaşmayı sağlamak amacı ile belirli kriterleri ortaya koymuştur. EAQUALS’ın stratejik partnerleri arasında; The Association of Language Testers in Europe (ALTE), The Council of Europe, The International Organisation for Standardisation (ISO), British Accreditation Council (BAC) bulunmaktadır.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.