TÜBİTAK’tan öğrencilerimizin araştırma projelerine destek

Mühendislik, Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerimiz, TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ndan destek almaya hak kazandı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, ön lisans ve lisans öğrencilerinin hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı giderleri için hibe desteği sağlıyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi de öğrencilere TÜBİTAK projelerine dair farkındalık eğitimleri vererek süreç boyunca onları destekledi. 

Biyomedikal Mühendisliği öğrencileri Zekiye Büşranur Karaaslan, Fatma Çakır ve Büşra Özcan’ın Prof. Dr. Bahattin Karagözoğlu danışmanlığında hazırladıkları Kas Yorgunluğunun Belirlenmesi ve Egzersiz Düzeyinin Düzenlenmesi için Sistem Tasarımı başlıklı projeleri, TÜBİTAK desteğiyle sürdürülecek. Kas yorgunluğunu odak alan çalışmada, kas kasılmasıyla ortaya çıkan elektromiyografi (EMG) sinyallerin incelenmesi ile kişilere özel antrenman programlarının geliştirilmesi, kişinin günlük hayattaki aktivitelerinin düzenlenmesi ve olası kas hasarlarının engellenmesine destek olunması amaçlanıyor.

Biyomedikal Mühendisliğinden Berfin Gürbüz ve Nevin Nur Selçuk’un birlikte hazırladığı Hasarlı Kasların Tedavisi ve Mobil Takibi projesi, mobil sağlık alanındaki gelişmelere uygun olarak, kas hasarı olan hastaların elektriksel stimülasyon ile tedavisinin yapılması ve bu sürecin mobil uygulamayla takibi üzerine kurgulandı. Proje, Prof. Dr. Bahattin Karagözoğlu’nun danışmanlığında ilerliyor.

Biyomedikal Mühendisliği öğrencileri Mehmet Erol ve Furkan Ülengin’in Triyaj Makinesi Tasarımı projeleri, triyaj ve hasta kayıt işlemlerini bir araya toplayan cihaz ile hastanın doğru triyaj alanına daha hızlı yönlendirilmesini amaçlıyor. Triyaj başvurusunda bulunan hastanın vücut ısısı, nabız, oksijen satürasyonu ve kan basıncından oluşan vital bulguları eş zamanlı olarak ölçen ve barkod sistemi ile dijital ortama veri aktaran bir triyaj sisteminin tasarlandığı proje, Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Aktaş Dinçer danışmanlığında yürütülüyor.

Biyomedikal Mühendisliğinden Saliha Nur İlhan, Goncagül Karadağ, Elektrik Elektronik Mühendisliğinden Kübra Yıldırım’ın, Prof. Dr. Bahattin Karagözoğlu danışmanlığında tasarladıkları İleri Yaştaki ve Yalnız Yaşayan İnsanların Yaşam Bulgularını Takip Cihazı, yalnız yaşayan ileri yaştaki insanların yaşamsal fonksiyonlarının anlık takibi için taşınabilir ve giyilebilir ergonomik takip cihazı gereksiniminden yola çıkılarak hazırlandı. Projede, belirlenen hedef kitlesinin elektrokardiyogram sinyal verileri, solunum verileri ve hareket faaliyet bilgisi takip verileri analiz edilerek, haberleşme sistemleri ile belirlenen kişi/kişilerin bilgilendirilmesi sağlanacak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Furkan Tuluk ve Mustafa Şamil İleri’nin ortak projeleri olan Yapay Zekâ Tabanlı İnsansız Kara Aracı projesinde otonom aracın şerit takibi ve trafik levha işaretlerini algılayan algoritmaların geliştirilmesi, böylece kendi kendine sürüş sürecine hâkim olunması amaçlanıyor. Proje Dr. Öğr. Üye. Mehmet Onur Gülbahçe danışmanlığında sürdürülüyor.  

Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Filiz Nas’ın Türkçe öğretmeni adaylarının dijital yazmaya ilişkin algılarının belirlenmesini amaçladığı Türkçe Öğretmeni Adaylarının “Dijital Yazma”Ya Yönelik Metaforik Algıları projesinde, ayrıca dijital yazmadaki sorunlara yönelik önerilerin geliştirilmesi de hedefleniyor. Doç. Dr. Gökçen Göçen Özdemirel danışmanlığında yürütülüyor.

İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümünden Dila Naz Bektaş, Yörelere Göre Türkü Sözleri Çeviri Seçkisi projesiyle Türk halk müziğini dünyaya tanıtmayı amaçlıyor. Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Gaga danışmanlığındaki projede türkülerimiz elektronik materyaller yoluyla incelenecek ve kültürel değerleri yansıtan türkü seçkisi bölgelere göre kategorize edilecek. Türkülerin çeviri yoluyla erişilebilir olması ve yerel sınırları aşarak uluslararası boyuta taşınması amaçlanıyor.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencisi Hande Şenel, Arş. Gör. Tuğba Turgut danışmanlığında hazırladığı projesinde ilişki bağımlılığına odaklanıyor. Beliren ve Genç Yetişkinlerde İlişki Bağımlılığı, Benliğin Farklılaşması ve Duygu Düzenleme Zorlukları Arasındaki İlişkiler Örüntüsünün İncelenmesi başlıklı projede benliğin farklılaşması ve duygu düzenleme zorluğu ile olan ilişkisi beliren ve genç yetişkin örneklem grubunda incelenecek. Ayrıca ilişki bağımlılığı, benliğin farklılaşması ve duygu düzenleme zorluğunun birtakım demografik değişkenler açısından incelenmesi de amaçlanıyor. Bu sayede bireylerin ilişki bağımlılığı düzeylerini azaltmak için tasarlanacak olan müdahale programlarına ve psikolojik danışma yaklaşımlarına ışık tutulabilecek.

İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümünden Halis Emre Çetinkaya’nın Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Gaga danışmanlığında hazırladığı Çevirmen-Çevirmen Adayı Koordinasyonlu Eğitim Öğretim Modeli projesi, uygulamalı bir eğitmenlik olan çevirmenlik mesleğinin üniversite dışı uygulamalı öğrenim ağırlığının artırılmasını hedefliyor. Böylece lisans eğitimi boyunca çevirmen ve çevirmen adaylarının bağını kuvvetlendirerek, adayları meslek hayatına alıştıracak ve adayların iş dünyasına girişlerindeki zorlukları asgari düzeye indirecek.

covid19
Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.