Ortaçağ Akdeniz’inde birlikte yaşama pratikleri

“Bir Arada Yaşama Pratikleri: Geç Ortaçağ Anadolu ve İberya’da Siyaset, Kültür ve Ticaret” başlıklı çalıştay, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (ORDAM) ev sahipliğinde, TÜBİTAK desteği ve Akdeniz Dünyası Araştırmaları ortaklığında (MEDWORLDS) düzenlendi.

Üsküdar Yerleşkesi’nde 16-17 Mayıs tarihlerinde yapılan çalıştay, 13-15. yüzyıllarda coğrafi olarak birbirinden uzak fakat tecrübe bakımından benzerlikleri bulunan Anadolu ve İber Yarımadası’ndaki toplumların bir arada yaşam pratikleri ve tecrübeleri hakkında çalışan Ortaçağ araştırmacılarını bir araya getirdi. ORDAM Müdürü Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Özlem Çaykent ve FSMVÜ Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Usta tarafından yapılan selamlama konuşmalarının ardından, ünlü Akdeniz tarihçileri Prof. Brian A. Catlos ve Prof. Andrew C.S. Peacock açılış konferansını verdi.

“Atik Valide Külliyesi, bir arada yaşamanın en güzel örneği”

İstanbul’un, birlikte yaşam pratiğinin en güzel örneklerini sergilemiş kadim bir şehir olduğuna işaret ederek, içinde bulundukları Atik Valide Külliyesi’nin de bu birleştiriciliğinin bir parçası olduğunu kaydeden Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, şöyle devam etti:

“Bu büyük kompleks 16. yüzyılda bir Osmanlı sultanının eşi ve diğer bir sultanın annesi olan Nurbanu Valide Sultan tarafından yaptırılmıştır. İçinde hastane, eğitim birimleri, yolcuların ve tüccarların konaklayacakları mekânlar bulunmaktadır. Ayrıca yoksullara günlük yiyecek ihtiyaçlarını gidermek için imaret yer almaktadır. Seçilen lokasyon bizim çalıştayımıza da çok uygun düşmektedir. Burası Asya’nın bitip Avrupa kıtasının başladığı yerdir. Bu açıdan bu külliye asırlar boyunca iki kıta arasında ırk, dil, din ayrımı yapmadan herkese hizmet vermiştir. Böylece bir arada yaşamanın en güzel örneğini sergilemiştir. Bugün de aynı anlayışla, öğrencileriyle eğitim ve araştırma imkânları sunmaktadır.”

İki gün boyunca dört oturum yapıldı

Programın düzenleyicilerine teşekkür ederek, bir parçası olmanın memnuniyetini dile getiren Doç. Dr. Özlem Çaykent, çalıştayda sunulacak pek çok başarılı bildirinin ardından bir kitap yayınlayacaklarını ifade etti.  

Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Usta da 2009 yılından bu yana gerçekleştirilen Akdeniz Dünyası Konferansları serisinin bir parçası olan çalıştayın, Akdeniz’in iki bölgesini belirli bir zaman dilimi bağlamında tartışma olanağı yarattığını vurgulayarak, Akdeniz’in coğrafi olarak uzak ama deneyim açısından benzer toplumlarında gelenekler, deneyimler ve birlikte yaşama alanları ile ilgili konuları konuşmak için iki gün boyunca buradayız.” dedi.

Dünyanın farklı üniversitelerinden araştırmacıların katıldığı, Siyaset ve Diplomasi, Kültürlerarası İlişkiler, Bilgi Transferi ve Değişimi, Ticaret ve Kültürün Aktarımı başlıklı dört oturumda iki gün boyunca devam eden çalıştayda, Akdeniz halklarının oluşturduğu ortak kültür ve geleneğin ticaret, din, sanat, mimarlık ve eğitim gibi alanlara etkileri değerlendirildi.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.