8. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi’nde “Kadın ve Mekân” ilişkisine mercek tutuldu

Literatüre katkı sağlamak ve mevcut bilgi birikimini ortaya çıkarmak adına her yıl KADEM öncülüğünde, Üniversitemizin ortaklığında düzenlenen Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi bu yıl sekizinci kez gerçekleştirildi. Kongrede “Kadın ve Mekân” teması etrafında kadın kimliği ve bu kimliğin yerleştirildiği, yerelleştirildiği, ait kılındığı veya uzak bırakıldığı alan ve mekânlar akademisyenlerce mercek altına alındı.

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde; Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ortaklığıyla bu yıl sekizincisi gerçekleşen Kongre İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi Rektörlük Binasında yapıldı.

Başkanlığını Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Burhanettin Tatar’ın yaptığı, dört oturum halinde ve eş zamanlı olarak on bir ayrı panelle gerçekleşen kongre; İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Alkan ve KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Saliha Okur Gümrükçüoğlu’nun açılış konuşmalarıyla başladı.

“Kadınlar farklı mekân sorunlarıyla yüzleşiyor”

Bu yılki kongrenin ana başlığını kadın ve mekân olarak belirlediklerini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Saliha Okur Gümrükçüoğlu, “Bugün mekân algısı psikoloji, felsefe ve coğrafya gibi pek çok disiplin tarafından yeniden gözden geçiriliyor. Kadın algısının mekâna bağlı olarak uğradığı değişime dikkat çekiliyor. Biz de bugün, kadının kendi potansiyelini açığa çıkartabileceği mekânların neler olduğuna ve bu mekânların nasıl inşa edildiğine dikkat çekmek istiyoruz. Savaşlar, mecburi göçler salgın gibi kritik dönemler ilk olarak ve en çok da kadını farklı mekân sorunlarıyla yüzleştirmektedir.  Kongre boyunca özel ve kamusal mekânlar, şehrin ve kırsalın ürettiği mekânlar, özgürleştiren ve hapseden mekânlar ve bunların kadına ilişkin taraflarını açığa çıkartmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Kongrede dijital dünyadan sanat eserlerine, ibadet mekânlarından edebi metinlere, gündelik hayattan teorik tartışmalara kadar kadın-mekân ilişkisini tartışmaya açacaklarını kaydeden Gümrükçüoğlu, “Üretilen, dönüştürülen, anlam ve kimlik kazanan mekânın, kadın bağlamında analizinin yapılması, bugünkü kadın sorunlarına dair önemli çıktılara ulaşmamıza da yardımcı olacak.” dedi.

“Kamusal ve özel alan sınırı muğlaklaşıyor”

Kent ve kadın çalışmaları, toplumsal cinsiyet ve mekân kavramları arasındaki etkileşimsel ilişkiye uzun yıllar boyunca değinilmediğini söyleyen İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Alkan, “Bununla birlikte bahsedilen bu iki kavram arasında ilişki kent bilimcileri, şehir plancıları, sosyologlar ve teorisyenler arasında tartışılmaya devam etmektedir. Kadın ve mekân ilişkisi söz konusu olduğunda ise etkileşim bir kat daha önem kazanmaktadır. Kadın kimliği dikkate alındığında kamusal ve özel alan sınırının muğlaklaştığı, kamusal alanda belirlen sınırlamaların hayatın tüm alanlara nüfuz edecek ölçüde genişletilebildiğini gözlemlemekteyiz.” ifadelerini kullandı.

50’ye yakın bildiri sunuldu

Gün boyu süren ve 50’ye yakın akademisyenin farklı oturumlarda sunduğu bildirileriyle katkı verdiği kongrede mekân kavramı, kadın odaklı bir analizle ve farklı disiplinlerce ele alındı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi adına Toplum Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (TAM) tarafından yürütülen Kongrede öğretim üyelerimiz de bildiri sundu. Tarih ve Mekân oturumunda Bilim Tarihi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nihal Fırat Özdemir, “Kamusallaşma Mekânlarında Ayrımcılık Örnekleri: 17. Yüzyıl İngiltere’sinde Kahvehaneler” başlıklı bildirisiyle yer aldı. Tarih Bölümümüzden Dr. Öğr. Üyesi Emine Tonta Ak’ın moderatörlüğündeki Mekân ve Zaman oturumunda Dr. Öğr. Üyesi Lale Uçan “Sultan V. Reşad’ın Kadınefendilerinin Sosyal Mekânlardaki Var Oluşları” başlığında konuştu. “Türk Edebiyatı Tarihi Çalışmalarında Hiyerarşik (Piramidal) Mekân Sorunu” başlıklı bildirisiyle Kongre Başkan Yardımcısı ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış, Edebiyat ve Mekân oturumunun konuşmacıları arasındaydı. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nihal Aracı’nın moderatör olduğu Sanat ve Mekân oturumunda ise aynı bölümden Öğr. Gör. Betül Bilgin, “İslam Minyatürlerinde Yer-Mekân İlişkisi Bağlamında Soylu Kadının Konumlandırılması” başlıklı bildirisini sundu.

Kongre sonunda “Kutsal Mekânın Muhafazası: Mescid-i Aksâ ve Murâbıt Kadınlar isimli bildirisi ile Şerife Eroğlu Memiş birinciliğe, “Çerçeveden Taşan İmge: Osman Hamdi’nin Mihrap/Yaratılış (Genesis) Tablosu Üzerine Felsefi Bir Analiz” isimli bildirisi ile Dr. Fatma Sayın ikinciliğe ve “Dijital Cemaat ve Fan Alanları: K-Pop Fandomu Üzerine Bir Analiz” isimli bildirisi ile kongreye katılan Betül Tozlu ise üçüncülüğe layık görüldü.

“Kadın ve Mekân” konulu 8. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi, ödül töreninin ardından, Kongre Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Tatar ve başkan yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış ve Dr. Öğr. Üyesi Nursem Keskin Aksay’ın sonuç bildirgesini okumasıyla ve kapanış konuşmalarıyla sona erdi.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.