Koronavirüs ile mücadele edenlere “Yanındayız” projesiyle gönüllü psikolojik destek

Bireysel, toplumsal, akademik ve mesleki çalışmalar yapmak üzere kurulan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yanındayız projesi ile koronavirüsten etkilenen bireylere gönüllü psikolojik destek sunacak. Koronavirüs tanısı almış, salgın nedeniyle yakınlarını kaybetmiş bireyler ve yoğun iş yüküyle çalışan sağlık personeli gönüllü psikologlardan online destek alabilecek.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin vizyonuyla uyumlu şekilde, ürettiği bilgiyi insanlık yararına kullanmayı amaçlayan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi PUAM, Yanındayız projesi ile koronavirüsten etkilenen bireylere online gönüllü psikolojik destek sunuyor. Projeden; koronavirüs tanısı almış bireyler ve birinci derece yakınları, koronavirüs ile yakın temasta bulunan sağlık çalışanları, salgından etkilenen vatandaşlara doğrudan hizmet veren tüm çalışanlar ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bireylerin birinci derece yakınları yararlanabilecek. Psikolojik desteğe ihtiyacı olan bireyler, PUAM’ın web sitesi ve sosyal medya hesaplarından süreci takip edip randevu oluşturabilecekler.

“Önceliğimiz topluma destek olmak”

PUAM bireysel ve toplumsal psikolojik destek hizmetinin yanında, alanda çalışanların gelişimlerine bilimsel ve yenilikçi katkılar sunma hedefiyle 2020’nin son günlerinde kuruldu. Koronavirüs salgını sürecinde yakınlarını kaybeden bireylere ve yoğun iş yüküyle çalışan sağlık personeline destek olmak amacıyla “Yanındayız” projesini hayata geçirdiklerini kaydeden PUAM Müdürü Doç. Dr. Itır Tarı Cömert, “Kadim vakıf kültürünün sürdürüldüğü bir eğitim kurumuyuz. Her zaman önceliğimiz topluma destek olmak ve toplumla birlikte refah için çalışmak. Bu bakış açısıyla koronavirüsten etkilenen vatandaşlara doğrudan hizmet veren farklı sektörlerdeki insanları da kapsayacak şekilde projemizi genişlettik.” ifadelerini kullandı.

Koronavirüsün bireylerin sadece fiziksel sağlığını tehdit etmekle kalmayıp aynı zamanda ruhsal sağlığı üzerinde de önemli etkileri olduğunu belirten Cömert, “Salgın; depresyon, anksiyete, bulaşma kaygısı, ölüm korkusu, yakın kaybı sonucunda travmatik deneyim, sosyalleşmenin azalması nedeniyle yalnızlık gibi birçok psikolojik problemi hayatımıza getirdi. Proje ile bu bozuklukların uzamasını engelleyecek kısa süreli hızlı müdahaleler yaparak psikolojik ilk yardım faaliyeti yerine getirmeyi amaçlıyoruz.” diye konuştu.

“Yanındayız” projesi ile koronavirüs tanısı almış bireylere ve birinci derece yakınlarına (eş-çocuk-ebeveyn), koronavirüs ile yakın temasta bulunan sağlık çalışanlarına ve ekip üyelerine, koronavirüsten etkilenen vatandaşlara doğrudan hizmet veren tüm çalışanlara (emniyet-belediye-itfaiye-kriz yönetimi- Kızılay’da görev yapan yöneticiler-çalışanlar-gönüllüler vb.), koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşların birinci derece yakınlarına (eş-çocuk-ebeveyn) online platformlar üzerinden gönüllülük esasına dayalı ücretsiz psikolojik destek sunulacak.

Desteğe ihtiyaç duyanlar bilgi almak ve randevu oluşturmak için Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin web sitesini ve sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilir.

Online randevu ile psikolojik ilk yardım talebi oluşturmak için tıklayınız. 

 

PUAM Hakkında

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (PUAM), bireysel, toplumsal, akademik ve mesleki çalışmalar yapmak üzere 2020 yılında kuruldu.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi mensuplarına ve halka açık bir şekilde çalışmalarını yürüten Merkez, ihtiyacı olan çocuk-ergen ve yetişkinlere yönelik psikolojik yardım hizmetlerinin yanında çeşitli eğitimler ile alanda çalışan meslektaşların gelişimlerine bilimsel ve yenilikçi katkılar sunmayı hedefliyor. Ayrıca psikoloji alanında yürütülecek akademik araştırmalarla literatüre katkıda bulunarak projeler ve iş birlikleri üzerine faaliyetler geliştiriyor.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.