ALUTEAM, Covid-19 sürecinde milli seferberlik ruhuyla sağlık için üretti

İmalat sektöründeki markalara tasarım, ileri teknoloji üretim ve malzeme testleri hizmeti sağlayan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi (ALUTEAM), SAHA İstanbul’un Koronavirüs (Covid-19) salgını için milli seferberlik ruhuyla başlattığı destek çalışmalarına malzeme laboratuvarları ve eklemeli imalat üretim laboratuvarları ile katıldı. Covid-19 ile etkin mücadele için üretim kabiliyetlerini ve imkânlarını tıbbi cihaz üreticilerinin hizmetine sunan ALUTEAM’in de aralarında olduğu SAHA İstanbul üyeleri, normalleşme döneminde de çalışmalarına devam edecek.

Sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul’un Covid-19 ile mücadele için açtığı çağrı kapsamında başlatılan tıbbi cihaz üreticisi firmaların tedarik ve üretim aşamalarına destek projesi, pek çok kurum ve kuruluşu bir araya getirdi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin vizyonuyla uyumlu şekilde üretilen bilginin ülke ve insanlık yararına kullanılmasını amaçlayan, sahip olduğu misyon gereği sermayenin millileştirilmesi adına başlatılan tüm faaliyetleri yakından takip eden ALUTEAM ekibi, üyesi olduğu SAHA İstanbul’un organizasyonunda da kısa sürede yer alarak eklemeli imalat teknolojilerini medikal firmaların hizmetine açtı.

İnsandan insana hızla bulaşan ve solunum sistemini hedef alan bir hastalık olan Koronavirüs, tüm dünyada medikal cihazlara, özellikle solunum cihazına olan ihtiyacı arttırdı. Bu ihtiyaca yönelik Mart 2020’de seferberlik çağrısında bulunan SAHA İstanbul, sahip olduğu tüm tasarım, mühendislik ve üretim faaliyetlerini salgın sürecinde kullanıma sundu. Medikal cihaz üreticisi firmaların sağlık cihazı üretiminde kullanılan ve tedarik noktasında sıkıntı yaşanan ekipmanları ile bileşenlerine yönelik olarak hayata geçirilen çağrıya, ALUTEAM de eklemeli imalat üretim laboratuvarları ile katıldı. ALUTEAM Tasarım ve Üretim Birimi, SAHA İstanbul üzerinden kendilerine ulaşan üretim taleplerini en kısa sürede cevaplandırmak için çalışmalara başladı.

Üniversite çatısında geliştirilen teknoloji toplum sağlığı için kullanıldı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin akademik birikimini sanayinin üretim teknolojileri ile birleştirerek üniversite sanayi iş birliğinin önemli merkezlerinden biri hâline gelen Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi, edindiği bilgi birikimini SAHA İstanbul’un sosyal sorumluluk çalışması kapsamında medikal firmaların üretim faaliyetleri için çalıştırdı. Üretim talebinde bulunan firmaların ilgili alanlarda kullanılmak üzere ALUTEAM’den teslim aldığı parçalar, talep eden kuruluşlara ilgili üretici firmalar tarafından iletildi. Örneğin; “Laringscope” isimli parçalar üretim talebinde bulunan Ortem firması tarafından İzmit Devlet Hastanesi’nde kullanılan solunum cihazları için hibe olarak gönderildi.

Koronavirüs ile mücadele sürecinde normalleşme aşamasına geçtiğimiz şu günlerde ALUTEAM, üretim altyapısı ve ürün geliştirme süreçlerini hızlandırmak üzere talepte bulunan medikal firmalarına hizmet vermek için üniversite sanayi iş birliğini sürdürmeye devam edecek.

ALUTEAM’in destek sunduğu medikal firmalar ve projeler

  1. HF60L Cihazı (Yüksek Akımlı Oksijen Terapisi Cihazı) Non İnvaziv Solunum Destek Cihazı, 4 ayrı tasarımın SLS Üretimi (12 adet) 1 adet tasarımın DMLS Üretimi (3 adet), (Elmaslar Grup)
  2. Solunum Cihazı, Maske, SLS Üretim (3 adet) Valf, SLS Üretim (3 adet), (Ten Şirketler Grubu)
  3. Laringscope, Kamera kanalı, SLS Üretim (68 adet), (Ortem)
  4. Solunum Cihazı Motor Üretimi, Selenoid Sargı Makarası, SLS Üretim (40 adet), (Femsan)
  5. Solunum Cihazı, Mekanik aksamda kullanılan malzeme seçimi ve tedariği danışmanlığı (0,16 mm paslanmaz-martenzitik)
  6. Solunum Cihazı, SLS Parça Üretimi, Master Model

 

ALUTEAM Hakkında

Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi ALUTEAM, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Girişimci Alüminyum Sanayici ve İşadamları Derneği ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği ortaklığında İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile 2011 yılında faaliyete geçti. Alüminyum sektörünün bilgi eksenli gelişmesini ve imalat teknolojilerinin kullanılması ile üretim süreçlerinin iyileştirilmesi ve ürün çeşitliliğinin artmasını sağlayacak; ortak, akredite bir test, eğitim ve araştırma merkezi olarak hizmet veren ALUTEAM, akademinin sağladığı araştırma kapasitesi ile iş dünyasının üretim tecrübesinin bir araya gelmesinden doğan verimlilikten besleniyor. Böylece ALUTEAM, edindiği bilgi birikimi sayesinde alüminyum sektöründeki markalara yüksek kalitede, maliyetleri minimize edecek üretim metotları konusunda rehber olarak yeni ürün gelişimine katkı sağlıyor.

 

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.