“Türk halkı salgınlar karşısında sabır ve metanet göstermiştir”

Tarihte Salgınlar ve Etkileri başlıklı FSM Konuşmaları’na konuk olan Prof. Dr. Erhan Afyoncu, “Türk halkı tarihin her döneminde salgınlar karşısında sabır ve metanet göstermiştir.” dedi.

Farklı alanlardan konuların ele alındığı geniş katılımlı online bir etkinlik olarak 1 Mayıs’ta düzenlenen FSM Konuşmaları’nın ikincisinde Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, “mahşerin dördüncü atlısı” olarak nitelenen salgınları ve etkilerini tarihte yaşanan büyük salgınlar üzerinden değerlendirdi.

Tarihin en büyük veba salgını olarak kayıtlara geçen 1347-53 yılları arasındaki veba salgınının Moğollar aracılığıyla Çin’den Avrupa’ya taşındığını söyleyen Afyoncu, “1347’de Kefe Kalesini kuşatan Moğollar veba salgını başlayınca ölülerini kalenin içine bırakıyor. Buradan Cenevizlilere bulaşan hastalık önce İtalya’nın limanlarından tüm ülkeye, ardından da diğer Avrupa ülkelerine yayıldı. Büyük veba salgını Avrupa’da 25 milyon insanın ölümüne neden oldu.” dedi.

Veba salgınının Avrupa’da büyük değişimlere yol açtığını belirten Afyoncu, feodalizmin yıkılmasında etkisi olduğunu, Rönesans ve Reformun alt yapısının da bu dönemde atıldığını kaydetti.

“İspanyol gribi Almanya’ya savaş kaybettirdi”

Başka bir büyük salgın olan İspanyol gribi ile ilgili de bilgi veren Afyoncu salgın nedeniyle dünya genelinde 21 milyon insanın öldüğünü, İstanbul’da ise 10 bin ölümün kayıtlara geçtiğini ifade etti. 1917 yılında ABD’deki domuz çiftliklerindeki hayvanlardan insanlara bulaşan ve Amerikalı askerler vasıtasıyla Avrupa’ya taşınan hastalığın mutasyona uğrayarak çok fazla ölüme neden olmasının yanında Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı’nı kaybetmesinde de etkisi olduğunu söyleyen Afyoncu şöyle devam etti:

“Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda Alman ordusunun yarısı Fransa’da bir kısmı da Polonya’daydı. Yani Almanlar hâlâ kendi iç sınırlarının dışındaydı. İç ayaklanmalar çıktığında Almanya savaşı yürütemez hâle geldi. Fransa’da son bir hücuma kalktı. Bu hücumda başarısız olmasının sebebi ise grip salgınıydı.”

“Osmanlı’nın son dönemi salgın hastalık harbidir”

Savaş dönemlerinde yer değiştirmenin fazla olması sebebiyle salgının çok daha hızlı yayıldığına işaret eden Afyoncu, “Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale cephesindeki askerler başka bir cepheye gittiklerinde dizanteriyi de beraberlerinde götürdüler. Buradan hem diğer birliklere hem de kasaba halkına geçti. Osmanlı’nın son dönemi büyük bir salgın hastalık harbidir. Özellikle Birinci Dünya Savaşı’nda cephede verdiğimiz şehitten daha fazla askerimizi salgın hastalıklardan kaybettik.” diye konuştu.

Salgınların Osmanlı Devleti’nde yönetim ve halk üzerindeki etkilerini de anlatan Afyoncu, 1466 yılında İstanbul’da yaşanan veba salgınında Fatih Sultan Mehmed’in şehre girmediğini, 1475’teki salgında ise limanlara gemi alımını durdurduğunu ve kendisini Edirne’de izolasyona aldığını belirterek, Osmanlı’nın izolasyon ve karantinayı kısmi olarak uygulandığını ifade etti.

Halkın sabır ve metanetle salgınların üstesinden geldiğinin altını çizen Prof. Dr. Erhan Afyoncu, “Minarelerden dualar okunur, İstanbul’un büyük tepelerinde padişahların da katıldığı toplu dua törenleri gerçekleştirilirdi. İmkânı olan insanlar kırlardaki evlerine yerleşir, salgının bitmesini beklerdi. Türk halkı salgınlar karşısında tarihin her döneminde sabır ve metanet göstermiştir.” dedi.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.