Hat, Tezhip ve Minyatür Eserleri “Turkuaz”da Buluştu

30 Nisan 2019

Hat, tezhip ve minyatür sanatları alanlarında eser veren sanatçıların Türk rengi olarak da adlandırılan “turkuaz”ın ağırlıklı olduğu eserleri, “Turkuaz Sergi”de sanatseverlerle buluştu.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan “Turkuaz Sergi”, Rektörümüz Prof. Dr. M. Fatih Andı ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ın da katılımıyla İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası’nda açıldı.

Sergide, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğretim üyeleri M. Hüsrev Subaşı, Mustafa N. Çelebi, Betül Bilgin, Ali Toy, Davut Bektaş, Nihal Aracı ve S. Hilal Arpacıoğlu’nun turkuaz temalı hat, tezhip ve minyatür eserleri yer aldı. Sergi; hat, tezhip ve minyatür sanatının ana renklerinden olma özelliği taşıyan, iyileştirici gücü ve mekânı hareketlendiren özelliği ile sanatı ve sanatçıyı temsil eden turkuaz rengin üç sanattaki uygulamalarına odaklanıyor.

“Sergide görecekleriniz dünyadan bir kesit”

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı hattat Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı, sanatçılar olarak ömürlerini genç nesillerin güzeli görebilmesine, güzeli anlamasına adadıklarını söyleyerek, “Burada görecekleriniz dünyadan bir kesit. Özellikle kapıdan girdiğiniz zaman göreceğiniz Fatih Sultan Mehmet Han’ın tuğrasını eldeki mevcut fermanlardan, beratlardan yola çıkarak ahşap üzerine uyguladık. Onun hemen yanında siyah zemin üzerinde bir levha var. Makıli geometrik kufi denen yazı türünde dik harflerle bir ayet yazıyor. Ayetin manası şu: ‘Bölücülük yapmayın, tefrikaya düşmeyin.’ Fatih’in büyük tuğrasıyla bu ayetin aynı panoda yan yana gelmesinin büyük anlamı var. Türkiye’nin her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu zamanda bu tablonun çok anlamlı olduğunu düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi, minyatür sanatçısı Betül Bilgin, sergi adının turkuaz olarak seçilmesinin Türk milletini temsil eden tek renk olmasından kaynaklandığını belirterek, turkuazın yaşamın sürekliliğini temsil eden mavi ve yeşil renklerin tüm açılımlarını yansıttığını dile getirdi.

“Sanatın hem şükür boyutu hem de güzelliği yayma boyutu vardır”

Sanatın insan ve yaratıcı arasındaki ilişkiye farklı açılardan değer katan misyonuna vurgu yapan Rektörümüz Prof. Dr. M. Fatih Andı şöyle devam etti:

“Sanat bir yandan insanın sağlıklı bir psikolojiye sahip kılmanın bir yandan da insanı yaratıcıyla yaratan ve kul ilişkisinde yeniden muhatap kılmanın bir aracıdır. Bu açıdan baktığınızda sanatın bir şükür boyutu vardır, bir de insanlar arasında güzelliği yayma işlevi vardır. Her medeniyet varlığı kendi perspektifinden, kendi penceresinden görür ve gösterir. Öyleyse her medeniyet bize bir bakış açısı sunar. O hâlde hangi sanatın peşinde olduğumuz, aslında varlığın güzelliğini hangi pencereden gördüğümüzle ilgilidir. Bu başka pencereleri küçümsemek değildir, güzel her zaman güzeldir. Önemli olan o güzele bakış açısıdır. Bir medeniyetin güzeli nasıl yorumladığının, nasıl çoğalttığının, nasıl şükür edasına döndürdüğünün ibret nazarıyla bakarsak, o zaman bu sergi daha da işlevsel olacaktır.”

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ise sergideki her bir eserin ayrı bir hikâyesi, güzelliği ve sanat değeri olduğunun altını çizerek, “Serginin Fatih’in tuğrasıyla başlaması Üniversitemizin 1453’ü başlangıç aldığını hatırlayacak olursak bizim için de çok anlamlı. Diğer taraftan birlik ve beraberliği işaret eden ayetle başlaması da ayrı bir değer.” dedi.

Zengin ve canlı bir renk kültürüne sahip olan Orta Asya ve Türk geleneğinde kutsal olarak kabul gören turkuaz, Mançurya Denizi’nden Tuna Nehri’ne kadar yayılan alanı kapsayan Türk coğrafyasında M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren bütün tezyinat unsurlarında kullanılıyor. Fransızca Türk kelimesinin söylenişinden türetilmiş bir kelime olan, “Türk rengi” olarak da bilinen turkuaz, kitap tezyini sanatlarında da önemli bir yer tutuyor.

“Turkuaz Sergi”, 10 Mayıs’a kadar İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Sergi Salonu’nda görülebilir.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.