Tarih ve Edebiyat Arasında Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu

Edebiyat ve tarih disiplinleri arasındaki teorik ve aktüel etkileşimin ve ilişkinin kuşatıcı bir şekilde ortaya konulması amacıyla hazırlanan Sözün Tarihi-Tarihin Sözü: Tarih ve Edebiyat Arasında Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu Sakarya’daki açılış programıyla başladı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi (TÜRAMER) ve Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Merkezi (OSAMER) ortaklığında düzenlenen Sözün Tarihi-Tarihin Sözü: Tarih ve Edebiyat Arasında Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu’nun açılış programı ve paneli Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Diğer tüm oturumlar çevrimiçi ortamda yapılıyor.

“Tarih ve edebiyat insanın varlığı kadar eski”

Açılışta konuşan Rektörümüz Prof. Dr. M. Fatih Andı, tarih ve edebiyatın insanın varlığı kadar eski ve insanla anlam kazanmış tarihine işaret ederek, insanın ontolojik kimliğine bitişik bu iki olgunun yeni yaklaşımlarla sürekli beslenmesi gerektiğini ifade etti.

İnsanın olduğu her yerde ve durumda tarih ve edebiyatın da var olduğunu, bu iki alanın birikimi ne kadar eski zamanlarda oluşmuş olsa da bugün en güncel ilgilerimiz içinde kendine yer edindiğini belirten Andı, “Yaratan yarattığı insanın ontolojik ilgi ve tamamlayıcılarını çağlar üstü bir devamlılıkla onda daim kılmaktadır. Bundan dolayıdır ki biz asırlar öncesinin de tarihini, edebiyatını güncel çaba ve ilgilerimiz arasına alabiliyoruz. Her ikisiyle de bugün yaşadığımız hayata katkı sağlayabiliyoruz.” diye konuştu.

Tarih, edebiyat ve edebiyat tarihi alanında yeni çalışma ve üretimlere ihtiyaç olduğunu söyleyen Andı şöyle devam etti:

“Bu alanların ilmekleri hem bugünden zamansızlık sonrası ilk geçmişe kadar uzanıyor hem de yine zamansızlık öncesi son geçmişe kadar uzanacak. Yani hilkatten kıyamete kadar var olacak. İşte insanoğlunun ontolojik hüviyeti ile kurduğu bu olmazsa olmaz ilişkiler dolayısıyladır ki tarih ve edebiyatı insan oluşumuzla birlikte düşünmek, ikisini de yeni ilgiler, yaklaşımlar ve çalışmalarla güncel hayatımızda yeniden yorumlamak zorundayız. Bu bizim insan oluşumuzun doğurduğu bir çabadır.”

İnsana dair iki alan

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan alana yeni bir soluk getirme çabasını da taşıyan bu tür sempozyumların artarak devam etmesini dileyerek, “Edebiyat ve tarih alanlarının ikisi de insan ve mekân ilişkisine, insanın tasavvuruna ve dünyaya bakışına ait gelişmeler barındırıyor. Bu sempozyumda değerli bilim insanlarını bir araya getiren hocalarımızı tebrik ediyorum. Onların gayretleri sayesinde inşallah yeni açılımlar yapılacak.” dedi.

OSAMER Müdürü Prof. Dr. Bedizel Aydın ise sempozyuma büyük bir ilgi gösterildiğini belirterek, iki gün boyunca genelde tarih ve edebiyat özelde Osmanlı tarihi ve Türk edebiyatı konularında ve aralarındaki ilişkilere dair problemlerin, konuyla ilgili yeni yaklaşımların tartışılacağını kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından Rektörümüz Prof. Dr. M. Fatih Andı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyemiz Doç. Dr. Dursun Ali Tökel, Sakarya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Halim Kara’nın konuşmacı olduğu açılış paneli gerçekleştirildi. Panelde edebiyat tarihi, yeni tarihselcilik, edebiyat tarihi yazımı, tarihsel roman, divan edebiyatı ve tarih ilişkisi tartışıldı.

Açılış programı ve panelinin ardından tüm oturumlar Zoom ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi YouTube hesabında yayınlanıyor.

Oturumların Zoom bilgilerine ulaşmak için buraya, YouTube hesabına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

 

covid19
Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.