“ALUTEAM, normalleşme döneminde de üzerine düşeni yapmaya hazır”

İmalat sektöründeki markalara tasarım, ileri teknoloji üretim ve malzeme testleri hizmeti sağlayan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi (ALUTEAM), SAHA İstanbul’un Koronavirüs (Covid-19) pandemisi için milli seferberlik ruhuyla başlattığı destek çalışmalarına malzeme laboratuvarları ve eklemeli imalat üretim laboratuvarları ile katıldı. ALUTEAM Tasarım ve Üretim Koordinatörü Cemal İrfan Çalışkan ve İş Geliştirme Koordinatörü Ömer Sürmen, merkezin Koronavirüs ile mücadeleye sunduğu katkıları anlattı.

İnsandan insana hızla bulaşan ve solunum sistemini hedef alan bir hastalık olan Koronavirüs, tüm dünyada medikal cihazlara, özellikle solunum cihazına olan ihtiyacı arttırdı. Bu ihtiyaca yönelik Mart 2020’de seferberlik çağrısında bulunan sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul, sahip olduğu tasarım, mühendislik ve üretim faaliyetlerini pandemi sürecinde kullanıma sundu. Medikal cihaz üreticisi firmaların sağlık cihazı üretiminde kullanılan ve tedarik noktasında sıkıntı yaşanan ekipmanları ile bileşenlerine yönelik olarak hayata geçirilen çağrıya, ALUTEAM de malzeme laboratuvarları ve eklemeli imalat üretim laboratuvarları ile katıldı. SAHA İstanbul üzerinden kendilerine ulaşan üretim taleplerini en kısa sürede cevaplandırmak için çalışmalara başladıklarını söyleyen ALUTEAM Tasarım ve Üretim Koordinatörü Cemal İrfan Çalışkan, projeye dâhil olma süreçlerini şöyle anlattı:

“Pandemi, tüm dünya nüfusunu etkileyen ve ne oranda zarar vereceği belirsiz olan bir süreci de beraberinde getirdi. Bu süreçte SAHA İstanbul tarafından özellikle solunum cihazı ve bazı tıbbi talepler konusunda tüm üyelerden sürece destek verebilecekleri konular talep edildi. Biz de ALUTEAM tasarım, üretim ve malzeme ekipleri olarak, eklemeli imalat üretimi ve sistem bileşen tasarımı, laboratuvar çalışmaları ve malzeme konularında danışmanlık desteği verme kararı aldık. Kısa süre içerisinde SAHA grubundan sonuçlanan tasarımlar tarafımıza iletilmeye başlandı. Bu tasarımlar, plastik ve metal malzemeden üretilebilecek solunum cihazı bileşenleri, solunum cihazlarında kullanılan bazı aparatlar ve sarf malzemeleri olarak özetlenebilir.”

Hassas bir dönem olması nedeniyle üretim sürecini büyük bir titizlik ve hızla gerçekleştirdiklerini belirten Çalışkan, “Bilgisayar destekli bir tasarım verisinin o gün üretime alınarak bir sonraki gün acil kurye ile montaja yetiştirilmesi süreçleri daha önce yaşamadığımız bir hassasiyet ve hızla gerçekleştirildi. Süreçte altı faz devam eden üretimlerde, İzmir Devlet Hastanesi’nin ihtiyaç duyduğu solunum cihazı malzemelerinden yeni üretilmesi planlanan cihaza ait bazı bileşenlere, solunum cihazı motorunda kullanılacak sargı bobinine kadar birçok acil ihtiyaç üretimi yapıldı, bazı konularda danışmanlık hizmeti sağlandı.” diye konuştu.

Zamana karşı üretim

ALUTEAM olarak Saha İstanbul komite ve proje çalışmalarında aktif rol oynadıklarını kaydeden ALUTEAM İş Geliştirme Koordinatörü Ömer Sürmen, “Birçok çalışmada birlikte hareket ediyor, destek sağlıyoruz. Koronavirüs pandemisi döneminde de SAHA İstanbul hızlı reaksiyon vererek, üyelerinin tıbbi cihaz ve teçhizat üretimine katkı sağlaması konusunda organize oldu. Bizler de bu organizasyona bilgi birikimi ve üretim kabiliyetimizle destek sağladık. Zamana karşı yarışılan bu dönemde cihazların üretiminin bir an önce yapılması gerekiyordu, bu nedenle hızlı prototipleme cihazlarımızla bileşen parçaların imalatını gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin ve ALUTEAM’in vizyonu doğrultusunda sosyal sorumluluk projelerinde daima yer aldıklarını söyleyen Ömer Sürmen, normalleşme döneminde de ihtiyaçlara cevap vereceklerini aktararak şöyle devam etti:

“Ülkemizin gelişiminde yerli ve milli üretimin çok büyük bir rolü olduğunu düşünerek bu minvalde projeler geliştiriyor ve bu projeleri hedefe ulaştırarak ülkemize katma değer sağlamaya çalışıyoruz. ALUTEAM bugüne kadar yaptığı gibi, normale geçiş sürecinde de gerek tasarım gerekse üretim kaynakları ile birlikte ihtiyaçlara cevap vermek üzere hazır olacaktır.”

Birlik ve beraberlikle üretilen projelerde yer almaktan gurur duyduklarını dile getiren Cemal İrfan Çalışkan da birçok farklı sektörde millileştirme çalışmalarına tasarım, malzeme ve üretim konularında destek veren ALUTEAM’in yeni normale geçiş sürecinde de ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet vereceğinin altını çizerek, “ALUTEAM, pandemi süreci ve öncesinde millileştirme alanında birçok sektöre bilgi ve ürün üreten aktif bir araştırma merkezidir. Bu anlamda yeni normale geçişte ve tüm süreçlerde gerek ürün geliştirme, gerekse üretim ve danışmanlık konularında üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.” dedi.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.