“İstiklal Marşı geleceğimizi yoğuran bir metindir”

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin İstiklal Marşı’nın 100. yılı vesilesiyle düzenlediği “İstiklal Marşımız: Sözel Vatanımız” konferansına konuk olan Rektörümüz Prof. Dr. M. Fatih Andı, “İstiklal Marşı bir asır sonra bile istikbalimizi şekillendirecek ifade, kavram ve değerlerle oluşmuş bir metindir. Bir asır sonra bile geleceğimizi yoğuran bir metindir.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi tarafından düzenlenen “İstiklal Marşımız: Sözel Vatanımız” konferansına konuk olan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anarak konuşmasına başladı.

12 ve 18 Mart’ın yakın tarihimizde dönüm noktalarını teşkil eden iki vakanın tarihi olması nedeniyle çok önemli olduğuna ve Mehmet Akif’in bu tarihlerde oynadığı role işaret eden Prof. Dr. Andı, “Çanakkale Savaşları, Karlofça Anlaşması’ndan sonra Batı güçlerinin üzerimize gelme süreçlerinin durdurulduğu ve tersine evrildiği bir tarihtir. İkinci hayati tarih ise milli mücadele ve milli mücadelenin ortasında bir tarih olarak İstiklal Marşı’nın yazılma tarihidir. Her iki tarihin yanına bir isim eklemek gerektiğinde Mehmet Akif aklımıza geliyor. Mehmet Akif’in ismi bu milletin yakın tarihinin iki önemli dönüm noktasıyla örtüşmüştür.” diye konuştu.

Gerek milli mücadeleye katkısı, üstlendiği roller, sergilediği feragat dolayısıyla gerekse de milli mücadele için yazdığı İstiklal Marşı ile kendisinin de dahil edildiği bir üçlü oluşturulabileceğini belirten Andı, “Bu üçlü, bu milleti millet yapan toplumsal değer vasfı kazanmıştır. Toplumsal değerlerin başında Mehmet Akif, Çanakkale Şehitlerine şiiri ve İstiklal Marşımız vardır.” dedi.

Ulus devletleşme sürecinde siyasal rejimlerin kendilerine bayrak, rejim şekli ve ulusal marş seçtiğini, pek çok devletin ulusal marşının birbirine benzer özelliklere sahip olduğunu kaydeden Andı, bazı marşların ise bir adım önde olduğunu vurgulayarak İstiklal Marşı’nı bu kategoride değerlendirdi.

“İstiklal Marşı hem bir marş hem halis bir şiirdir”

İstiklal Marşı’nın diğer marşlara göre artılarının fazla olduğunu söyleyen Andı, “Ulusal marşların büyük çoğunluğu devlet kurulduktan sonra sipariş üzere yazılır. İstiklal Marşı ise daha devlet kurulmadan, milli mücadele döneminde binbir badirenin tam da göbeğinde yaşanmış olayların heyecanlarının doğurduğu bir sıcak metindir. Her şey olup bittikten sonra söylemek, yazmak kolaydır. İş olayların sıcaklığı içerisinde bir şeyler üretebilmektir. Akif bunu başarabilmiş bir isimdir.” ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı’nı şiir boyutu ve estetik taraflarıyla da değerlendiren Andı şunları kaydetti:

“Tüm ulusal marşlara saygı duymalıyız ancak marşımızın ayrıcalıklarını, kıymetini daha iyi anlamak için kıyas yapmalıyız. Başka devletlerin ulusal marşları kuru metinlerdir. Ismarlama metin oldukları için de sloganik ifadelerle doludur. Marş ve şiir birbiriyle örtüşen iki kavram değildir. Bir çok devletin marşı şiir değildir. Marşlar törenler için, yüksek sesle söylenmek için yazılmış metinlerdir. Şiir ise duygusal tarafı, lirizmi, estetik boyutu ile daha güçlüdür. İstiklal Marşımız hem bir marştır hem de halis bir şiirdir. Marşın değerli taraflarından birisi de bu estetik yönüdür.”

“Kur’ani bir izle başlıyor”

İstiklal Marşının “Korkma” diyerek başlamasının eleştirilmesine de değinen Prof. Dr. Andı, burada korkma kelimesinin hassasiyet, endişe, inanç patlaması şeklinde tezahür ettiğinin altını çizerek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu metin yazıldığında yani 1921’de milli mücadelenin kazanılacağına dair henüz büyük beklentiler oluşmamıştır. Korkma diye başlaması bu yüzden çok önemlidir. O gün için bir moral motivasyon çığlığıdır. Mehmet Akif marşa ‘korkma’ diye başlarken endişelenme, umudunu kesme, azmi elden bırakma diyor. Öte yandan metinlerarası ilişki kurarak Kur’an-ı Kerim’den izler taşıyor. Hz. Peygamber Mekke’den Medine’ye hicret ederken müşrikler bulundukları mağaranın önüne geldiklerinde Hz. Ebubekir korkuyor, Peygamberimiz ona ‘Korkma Ebubekir, Allah bizimledir.’ diyor. Akif oraya bağlayarak, Kur’ani bir izle başlıyor.”

Demokrasi, insan hakları, insan refahı söylemlerine sahip olan Batı’nın Birinci Dünya Savaşı’nda uyguladığı yöntemlerle maskesinin yırtıldığına ve Akif’in bunun farkında olduğuna dikkati çeken Andı, “Akif, Batı emperyalizmine isyan etti. Milli mücadele günlerinde Birinci Meclisteki tüm kadro da Akif’le aynı tepkiyi göstermiştir ancak daha sonrasında o kadronun içinden birileri yeniden Batı teknolojisinin ve uygarlığının göz boyayan konformizmine teslim olmaya başladı. Batı’yı yine genel geçer tek uygarlık kabul etmeye yöneldiler. Bu yöneliş sonrasında da İstiklal Marşını demode bulmaya başladılar. 1925’te değiştirilmeye yeltenildi, 1937’de yeniden hamleye girişildi, 1950’lerin başında ise yeniden yazılmaya çalışıldı ama hepsi başarısız oldu, çünkü dar çerçeveli yapıların teşebbüsü halinde kaldı.” ifadelerini kullandı.

Taşıdığı değer itibarıyla İstiklal Marşı’nın bir asır sonra bile aynı heyecanla okunduğunun altını çizen Prof. Dr. M. Fatih Andı, “Bir asırda kaç fert doğdu, yaşadı, öldü. Kaç milyon kişi olduk. Bu kadar kalabalık bir nüfusunun her bir ferdi kendi içinde marşı kaç defa söyledi, dinledi, okudu. Hâlâ heyecalandırıcı bir tarafı vardır. İstiklal Marşı bir asır sonra bile istikbalimizi şekillendirecek ifade, kavram ve değerlerle oluşmuş bir metindir. Bir asır sonra bile geleceğimizi yoğuran bir metindir.” dedi.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.