''Bir İslam Sanat Düşüncesinden Söz Edilebilir mi?

İslam sanat düşüncesinin teorik problemlerini çözüm önerileri ile ele alan çalıştay dizisi “Bir İslam Sanat Düşüncesinden Söz Edilebilir mi?”, Üsküdar Yerleşkesi’nde düzenlenen müzakere oturumu ile sona erdi. İslam Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (İSM) Kasım 2020’den beri farklı periyodlarda ve meselenin farklı veçhelerini irdeleyerek düzenlediği çalıştay, üst başlıktaki sorunun yanı sıra yeni sorular da gündeme getirdi.

İslam sanatları alanındaki üretimlerin görünürlüğüne, sanatçılar arasındaki iletişime ve etkileşime katkı sunmanın yanı sıra, İslam sanatlarının teorik ve felsefi arka planına yönelik düşünce zemini oluşturmaya odaklanan İSM, kuruluş tarihi olan Kasım 2019’dan bu yana düzenlediği “Bir İslam Sanat Düşüncesinden Söz Edilebilir mi?” çalıştayında meseleyi dört başlıkta irdeledi. “Teorik ve Kuramsal Problemler”, “İslam Sanatı Alanına İlişkin Teorik Problemler”, “İslam Sanatı Pratikleri” ve “Geleneksel Sanatlar ve Modern Sanatlar” başlıklı dört oturumda, alanda düşünce üreten isimler görüşlerini paylaştı. Değerlendirme oturumunda ise öne çıkan fikirler, çözümler ve yeni sorular gündeme getirildi.

Üretilen üzerinde düşünen bir merkez

Programın açılışında konuşan Rektörümüz Prof. Dr. M. Fatih Andı, İSM’nin kurulduğu günden bu yana İslam sanatlarının teorik, felsefi ve tarihsel arka planına dönük üretimler yaptığını kaydederek şöyle devam etti:

“İslam sanatları bugünün sanat, düşünce, akademi ortamlarında daha çok üretim bağlamında varlık gösteriyor. Çok fazla eser veriliyor, belki de altın çağını yaşıyor ama gerek teorik gerek felsefi gerek tarihsel akademik çalışmalar konusunda çok zayıfız. Bir sanat ontolojisi, bir sanat felsefesi ortaya koyamıyoruz. Bu bağlamda İSM, sadece pratikte eserler üreten bir birim olarak yapılanmadı, üretilen üzerinde düşünme refleksi geliştirmek, işi paydaşlarına yaymak için çalışıyor. Bu olumlu tablo zamanla daha da olgunlaşacak, İSM gelecekte alanında parmakla gösterilen bir merkez olacaktır.”

Bir eser nasıl İslami olur?

İSM Müdürü Öğr. Gör. Betül Bilgin’in yönetiminde başlayan oturumda merkez yönetim kurulu üyelerinden Prof. Dr. Zeynep Gemuhluoğlu çalıştay boyunca tartışılan meseleleri hatırlatarak, ortaya çıkan yeni problemlere, sorulara dair değerlendirmelerde bulundu.

Oturumlar boyunca problemler ve çözümlemelerin “eser” üzerinden yürütüldüğünü, bir eseri İslami veya İslam sanatı olarak değerlendirmenin mümkünlüğü üzerine tartıştıklarını ifade eden Gemuhluoğlu, “İslami olduğu düşünülen eserlerin başka inanç ve kültüre ait olma olasılığı her zaman vardır. Bu nedenle İslam sanatı üzerine konuşurken eser üzerinden çözümleme yapmamızın ne kadar problemli olacağını gördük.” dedi.

İslam sanat düşüncesine nazariyat, fikriyat ve estetiğin birbirleriyle bağlantısı üzerinden bakılması gerektiğini vurgulayan Gemuhluoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Müslüman bir sanatçının yaptığı eseri bir kültürün devamı olarak değil, Müslümanın yapmasının anlamını arayabileceğimiz, açıklayabileceğimiz bir noktada olmak için bu türden bir nazariyatın gündeme gelmesi gerekmektedir. İslam sanatları alanındaki ürünleri geçmişte ortaya çıkmış sanatlar, formlar bütünü olmaktan çıkarıp; bir roman, bir filmde de nübüvveti ve nübüvvetle ilişkilendirilebilecek velayeti açıklayabilen bir nazariyatın olması gerekiyor ki, onun üzerinden biz sanat fikriyatı yapabilelim.”

Prof. Dr. Zeynep Gemuhluoğlu’nun yanı sıra çalıştayda; Prof. Dr. Habip Türker, Dr. Emine Canlı, Irvin Cemil Schick ve Doç. Dr. Filiz Adıgüzel de müzakerelerde bulundu. Yoğun ilgi gösterilen program seyirci katkılarıyla tamamlandı.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.