Savaştan Barışa, Siyasetten Ekonomiye Fatih Dönemi

12-13 Nisan 2019

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet ve Dönemi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 12-13 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen “Uluslararası Fatih Sultan Mehmed Dönemi Osmanlı Dünyası Sempozyumu” Üsküdar Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.

Türk Tarih Kurumu’nun katkılarıyla düzenlenen Sempozyumda, Fatih Sultan Mehmed ve dönemi hakkında çalışan farklı ülkelerden araştırmacılar, Osmanlı Devleti’nin askeri, siyasi, ilmi, ekonomik ve toplumsal açıdan bir değişim ve gelişim dönemine girdiği Fatih Sultan Mehmed dönemini farklı boyutlarıyla ele alarak, sonraki dönemlerin anlaşılmasına geniş bir perspektif sunmayı amaçlıyor.  

Savaşları ve fetihleriyle 15. yüzyıl dünya siyasetine yön vermiş Fatih Sultan Mehmed’in ve döneminin süreklilik ve bütünlük içerisinde incelenmesinin sonraki gelişmelerin anlaşılmasında anahtar görevi göreceği düşüncesiyle hazırlanan “Uluslararası Fatih Sultan Mehmed Dönemi Osmanlı Dünyası Sempozyumu”nda, “İdeoloji, Diplomasi, Savaş ve Fetih” ana teması altında dönemin günlük yaşamı, askeri hayatı, savaş ve barış zamanları, kurumları ve kanunları gibi farklı yönleri değerlendirildi.

“Büyük tarihler, büyük milletleri inşa eder”

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. M. Fatih Andı, adını Fatih Sultan Mehmed’den alan bir üniversite olarak; sempozyum, çalıştay ya da konferans gibi etkinliklerle Fatih Sultan Mehmed kimliğini, misyonunu, tarihten bugüne gelen işlevini anlatmak, yorumlamak ve geleceğe aktarmak mecburiyetinde olduklarını ifade ederek, “Üniversitemizin temel misyonlarından birisi budur.  Büyük milletler, büyük tarihleri yaparlar.  Tersinden okuyalım, büyük tarihler, büyük milletleri inşa ederler. Aslında bu ilişki iki taraflı bir ilişkidir. Şair Ahmet Hamdi Tanpınar’ın söylediği üzere ‘Tarih bilgisi ve sevgisini edinmek, bugününü mazi ile zenginleştirmektir.’  Büyük tarihi olaylar, tam da Tanpınar’ın dediği gibi kendi zamanının şartları içerisinde bir büyük patlama şeklinde vuku bulmuş, sonra zaman içerisinde unutulmuş olaylar değildir. Büyük olaylar, oluşum süresi ve süreci bittikten sonra da etkileri, sesi bugüne kadar gelmiş, bugüne kadar nesilleri inşa etmeye devam etmiş olan olaylardır.” değerlendirmesinde bulundu.

“Fatih Sultan Mehmed Osmanlı Devleti’nin gerçek kurucusudur”

Fatih Sultan Mehmet ve Dönemi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdülkadir Özcan ise geçen yıl ulusal düzeyde düzenlenen sempozyumun bu yıl uluslararası alanda gerçekleştirildiğini söyleyerek, Almanya, İngiltere ve Orta Doğu’dan katılımcılarla Fatih Sultan Mehmed ve dönemini farklı başlıklar altında ele aldıklarını belirtti.

Fatih Sultan Mehmed’in Osmanlı Devleti’nin gerçek kurucusu olduğunu dile getiren Prof. Dr. Özcan, “Osmanlı Devleti kuruluş döneminden 1453 İstanbul’un Fethi’ne kadar çeşitli badireler atlattı. İstanbul’un alınmasıyla devlet artık çok uluslu bir imparatorluğa dönüştü. Sürekli büyüdü ve gelişti. 150 yıl kadar böyle devam etti. Bu büyümede ve gelişmede Fatih Sultan Mehmed’in uyguladığı iç ve dış siyasetin önemli rol oynadığını söyleyebiliriz. Bu nedenle Fatih Sultan Mehmed Osmanlı Devleti’nin gerçek kurucusudur.” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Abdülkadir Özcan yönetimindeki açılış oturumunda, Prof. Dr. Barbara Kellner-Heinkele, Prof. Dr. İdris Bostan ve Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu, Fatih Sultan Mehmed’in deniz politikaları ve para uygulamaları hakkındaki bildirilerini sundu.

12-13 Nisan’da 30’dan fazla konuşmacı ve toplam dokuz oturumda tamamlanan “Uluslararası Fatih Sultan Mehmed Dönemi Osmanlı Dünyası Sempozyumu”, değerlendirme oturumunun ardından sona erdi.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.