Dünya Çocuk Hakları Günü’nde çocuk haklarına kapsamlı bakış

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde “Çocuk Hakları Paneli” düzenledi. Panelde çocuk hakları konusu geniş bir yelpazeden ele alındı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kabul edilen ve 193 ülke tarafından onaylanmış olan BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 20 Kasım 1989 tarihinde imzalanması nedeniyle her yıl 20 Kasım günü Dünya’da çocuk hakları günü olarak anılıyor. Bu özel günde Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fatma Alisinanoğlu’nun moderatörlüğünde çevrimiçi düzenlenen panelde; teknoloji, medya, çevre, oyun, psikoloji ve ihmal istismar bağlamında çocuk hakları konuşuldu. Prof. Dr. Esra Ömeroğlu, Prof. Dr. Belma Tuğrul, Prof. Dr. Ali Eryılmaz, Doç. Dr. Özkan Sapsağlam, Doç. Dr. Haktan Demircioğlu, Doç. Dr. Berat Ahi, Doç. Dr. Leyla Ulus ve Dr. Jülide Işıl Bağatur etkinliğe panelist olarak katıldı.

Çocukların yüksek yararının gözetildiği bir topluma ulaşmak için kapsamlı politikalara ihtiyaç olduğunu dile getiren Prof. Dr. Fatma Alisinanoğlu, evlilik ehliyetinin gerekliliğine işaret etti.

Çocuk işçiliği, çocuk yoksulluğu, çocuğa yönelik istismar, ihmal, suça bulaşma, bağımlılık, aile içi şiddet ve daha birçok nedenle çocuk refahının engellendiğini belirten Alisinanoğlu, “Daha sağlıklı ve mutlu çocuklar, gelecekte de daha sağlıklı bir toplum için kapsamlı politikalara ihtiyacımız olduğu açık. Özellikle medyada çocukların istismar edilmesi, oyundan mahrum bırakılmaları noktasında en büyük sorumluluk anne ve babadadır. Anne ve babanın farkındalığı için evlilik ehliyeti şarttır. Bireyler evlilik öncesi eğitimden geçirilmeli, ruhsal sıkıntıları varsa psikologlara kolayca ulaşmalıdır. Mutlu, sağlıklı, refah düzeyi yüksek çocuklar yetiştireceksek öncelikle yetişkinlerin ruhsal durumunun iyi olması gerekir.” değerlendirmelerinde bulundu.

Dijital dünyada çocuk hakları

Çocukların teknolojiyle ilişkisini değerlendiren Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Esra Ömeroğlu, dijital teknolojilerin çocuklar için birçok öğrenme ve gelişim fırsatı sunarken beraberinde bazı tehlikeleri de getirdiğini hatırlattı. Çocukların dijital dünyadaki haklarına yönelik Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi gibi birçok uluslararası örgütün çalışmaları olduğunu söyleyen Ömeroğlu, Avrupa Konseyi’nin 2016-2021 Çocuk Hakları Stratejisi üzerinde durarak şunları kaydetti:

“Bu stratejide çocuk haklarını korumak ve güvence altına almak için belirlenen 5 öncelikli konudan biri dijital dünyada çocuk hakları konusudur. Avrupa Konseyi, çocukların bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla bilgiye erişim ve ifade özgürlüğü hakkı olduğunu esas alır. Dijital araçlara ve internete erişim ayrımcılıklarına karşı da çocuğu koruyacak kurumun devlet olması gerektiğini vurgular. Aynı zamanda bilgi iletişim teknolojileri aracılığıyla çocuklara uygulanabilecek her türlü istismar ve sömürüye karşı çocuğun korunması gerektiğini belirtir.”

“Medya karşısında çocuklara öz denetim kazandırılmalı”

Çocukların yaşama, gelişim, korunma ve katılma hakkı bağlamında medyada görünürlükleri üzerine konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Özkan Sapsağlam, çocukların hayatlarına aktardıkları şiddeti medya ve oyunlarda gördükleri şiddetin bir uzantısı olarak değerlendirerek, “Araştırmalar ortalama 10 yaşına kadar çocukların televizyonda 100 bin şiddet ve 8 bin cinayet vakasına tanık olduklarını söylüyor. Çocuklar sürekli bu şiddet döngüsüne maruz kalarak şiddeti öğrenebilirler. Dünyada okul baskınlarıyla en çok gündeme gelen ülke Amerika. Bu çocuklar neden böyle bir yol seçiyorlar? Bu maruz kaldıkları medya ve içselleştirdikleri şiddet ile çok ilişkili. Medyadaki para kazanma hırsı hiçbir değer, etik, norm yasa tanımıyor. Çocuklar böyle bir sürecin içinde büyümeye maruz kalıyor.” ifadelerini kullandı.

Çocukların medya aracılığıyla fiziksel, duygusal ve cinsel istismara da maruz kaldıklarını, sağlıksız beslenmeye ve tüketime özendirildiklerini belirten Sapsağlam, “Dıştan kontrolü önemsiyoruz ama öncelikli ve sürdürülebilir olan çocuklara öz denetim kazandırmaktır, anne babaların bilinçli medya tüketicisi olmalarıdır.” dedi.

“Oyun tehlike altında”

Çocuk haklarına “oyun” penceresinden bakan İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Belma Tuğrul, oyunun çocuğun araştırma, keşfetme ve merakla ilgili ihtiyaçlarını karşılayan en temel ve doğal hakkı olduğunu dile getirdi. Akademik beklentiler, koruyucu aileler, yaşam alanlarında güvenlik hassasiyeti, teknolojinin gelenekselliğe üstünlüğü gibi faktörler nedeniyle oyunun tehlike altında olduğuna işaret eden Tuğrul, “Oyuncu öğretmenler ve oyun dostu ebeveynler çocukluk dönemlerindeki oyunlarını hatırladıklarında çocukların oyun haklarını anlama konusunda daha hassas olacaktır. Onların bizimle oynamaya ve kendi gözlerinden dünyaya bakacak ortamlara ihtiyaçları var. Tüm olanaklarımızı çocukların yararına dönüştürmeliyiz. Bunun için de doğal ve doğadan şeylerle çocukları besleyebiliriz.” diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Haktan Demircioğlu ise ihmal ve istismar kavramları, nedenleri ve sonuçları üzerine konuşarak, ebeveyn ihmalinin çocukları istismara açık hâle getirdiğine dikkati çekti.

Çocukları çevresel faktörlerden koruyabilmek için önce ebeveynlerin bilinçlenmesi gerektiğini söyleyen Demircioğlu, “Çocuğa değerli olduğunu hissettirmeliyiz. Ebeveynler bunu başarabilirse ihmal ve istismardan korunmanın anahtarını çocuğa vermiştir.” dedi.

İlgili bir topluluğun katıldığı Çocuk Hakları Paneli soru-cevap faslının ardından sona erdi.

 

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.