Çini Mezunlarından “Özgün Başlangıçlar”

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Çini mezunlarının eserlerinden oluşan Özgün Başlangıçlar Çini Sergisi Kandilli Yerleşkesi’nde 3 Mart’ta açıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. M. Fatih Andı’nın katılımıyla açılan sergi 17 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.

Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Latife Aktan Özel’in 2011-2019 yılları arasındaki öğrencilerinin çalışmalarından oluşan sergi, özgün motifler ve klasik örneklerden oluşuyor. Latife Aktan Özel’in 2013 yılında öğrencileriyle birlikte geliştirdiği, çini sanatına yeni bir soluk getiren katmanlı çini tekniği ile yapılmış eserler de sergide yer alıyor.

27 öğrencinin eğitim süreçleri boyunca özgün denemelerle oluşturduğu 100’e yakın eser arasında meyve kesitleri, hayvan figürleri ve atık çinilerden meydana getirilen eserler bulunuyor.

“Eserlerin hepsi özgün ve tek”

Çini sanatçısı Latife Aktan Özel, serginin temasının mezun öğrencilerin tasarladıkları özgün çiniler olduğuna işaret ederek, “Eserlerimizin hepsi özgün ve tektir. Kurguları olduğu gibi birçok motif de yeni ve sıra dışıdır. Öğrencilerimiz öncelikle klasiği öğreniyor ve sindiriyor, sonrasında ufak dokunuşlarla özgün motifler ve kurgular oluşturuyorlar. Örneğin bardaktan lale, tavus kuşundan karanfil ve araba jantı, rögar kapağından penç ve çinide kullanılmamış çiçekler ya da kullanılmış olanların versiyonu çiçekler oluşturdular. Onlara kendilerine ait kurgu, form, motif ve kompozisyon uygulayarak kendilerini özel kılan çalışmalar ürettiler.” değerlendirmesinde bulundu.

Türk çini sanatının geçmişten bu yana yenilik ve değişim arayışını sürdürdüğünü, fakültede verdikleri eğitimde de yeni çalışmalara önem verdiklerini söyleyen Aktan, “Çininin bir kökeni var. Buna sadık kalmalıyız ancak geçmişe baktığımızda durağanlık olmadığını görüyoruz. Hep yenilik ve değişim arayışı var. Geçmişte birçok ekol ve üslup tanımlamaları örnekleriyle bizlere sunulmuştur. Birçok uygulama çeşidi ve kuralı vardır. Örneğin rumi, hurda, sarılma, dendanlı gibi. Önceleri renkli sır tekniği kullanılmış, sonra geliştirilerek günümüzde de çokça kullanılan sıraltı tekniği uygulanmıştır. Yani klasik bilinmeden üstüne ekleme ve yenilik yapılamaz. Bu nedenle öncelikle kuralları ile klasik motifler ve kurguları içeren bir eğitim uyguluyoruz. Aynı zamanda yeniliğe açığız. Farklı malzeme üzerinde çinilerimiz var, örneğin kumaş zeminli eserlerimiz bulunuyor.” diye konuştu.

Sergide eseri yer alan öğrencilerden Emine Serra Demirel üretimlerinde doğadan ve başka objelerden esinlendiklerini belirterek, “Geçmişten günümüze eserler incelenerek birçok farklı eser çıkarılabiliyor. Özellikle üniversitemizde geleneksele bağlı kalınarak çok daha modernize işler yapılabiliyor ve bunu hayatımıza da uygulayabiliyoruz. Bu eserleri hem kullanma hem de sergileme şansı oluyor.” dedi.

Sergide yer alan eserler QR kod uygulaması kullanılarak dijital ortamda da görülebilir.  Dijital sergi için tıklayın: bit.ly/2PM5vmI

 

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.