Özel eğitimde teknoloji kullanımı: Nasıl, ne zaman, ne kadar?

25 Aralık 2020

Meslek Yüksekokulu Engelliler İçin Destek Programı ve Eğitimde Mükemmeliyet Araştırma ve Uygulama Merkezi, özel gereksinimli bireylerin hayata eşit katılımlarının önündeki engelleri konuşmaya, engellerin giderilmesine yönelik fikir ve önerilerini bir araya getirmeye ve yol haritası oluşturmaya devam ediyor. Özel eğitim ve bilgisayar-yazılım alanında çalışan uzmanların konuşmacı olduğu Yeni Nesil Teknolojiler ve Özel Eğitim Çalıştayı’nda, teknolojinin özel eğitimde neden, ne zaman, nasıl ve ne kadar kullanılması üzerine görüşler tartışıldı.

Özel eğitim ve teknoloji arasında köprü oluşturacak çalışmalara katkı sunmak amacıyla düzenlenen Yeni Nesil Teknolojiler ve Özel Eğitim Çalıştayı, 25 Aralık’ta Zoom platformunda gerçekleştirildi. Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Zehra Kurşun ve Eğitimde Mükemmeliyet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Esra Akgül yönetiminde düzenlenen çalıştayda konuşmacılar, özel eğitimde teknolojinin kullanımı kadar, nasıl ve ne kadar kullanılacağının da büyük önem taşıdığının, bireye özgü ve hayata uygulanabilir teknolojilere ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Türkiye’nin, özel gereksinimli bireylerin eğitiminde teknoloji kullanımı konusunda henüz yolun başında olduğunu belirten konuşmacılar, öğretmen yetiştirme programlarının niteliğini ve müfredatı da değerlendirdi.

“Teknoloji hayata uygulanabilmeli”

Marmara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Araştırma Görevlisi ve Uzman Psikolog Tuna Şahsuvaroğlu, özel eğitimde kullanılacak teknolojinin gerçek dünyada karşılığı olması gerektiğini ifade ederek, “Ekranda görünen bir şeyi hayatın içine taşıma becerisi çocuğa öğretilmelidir. Bunun için de teknolojiyi hayata katan uygulamalara ve öğretmenlere ihtiyaç vardır.” dedi.

Eğitim Fakültelerinin, tüm bilim dallarında özel gereksinimli öğrencilerle çalışacak yeterlilikte öğretmen adayları yetiştirmelerine işaret eden Şahsuvaroğlu, farklı gelişim gösteren çocukların ihtiyaçlarını anlayan ve sorunlarını çözen öğretmenlere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç Dr. Özcan Erkan Akgün, teknoloji uygulamalarının ihtiyaca göre ve bireye özgü geliştirilmesine vurgu yaparak, böylece nitelikli geri bildirimlere ulaşılabileceğini dile getirdi.

Özel eğitimde teknoloji kullanımı alanında farkındalık, sisteme entegrasyon, insan kaynakları, mali kaynak yetersizliği gibi eksiklikler bulunduğunu söyleyen Akgün, geliştirilecek teknolojilerin hedef kitlelere ulaşması için kolay erişilebilir olmasının önem taşıdığını belirtti.

Tüm tarafların farkındalığı ve etkinliği önemli

Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğr. Gör. Sultan Turhan da özel gereksinimi olan bireylere çeşitli becerilerin ve davranışların öğretiminde teknoloji destekli uygulamaların olumlu ve etkili sonuçlar verdiğini kaydetti. Kaynaştırma eğitiminde öğretmenlerin ders materyali eksikliğine dikkati çeken Turhan, bunların giderilmesinde öğretmenlere, araştırmacılara, bilgisayar ve yazılım mühendislerine yönelik ortak eğitim programları düzenlenmesinin etkili olacağını, yanı sıra ailelere de yardımcı teknolojilere erişim konusunda farkındalık ve bilgi düzeyini arttırıcı eğitimlerin olası katkılarını değerlendirdi.

“Teknoloji bir ihtiyacı karşılamalı”

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ali Nizam ise robotik kostümler, sensörler, takip sistemleri, bulut sistemi gibi teknolojik alt yapıların özel eğitim uygulamalarında nasıl kullanılabileceğini anlattı.

Teknolojin ihtiyaçları cevaplamak için var olduğunu, moda teknolojilere yapılan yatırımların ise kalıcı olmadığını söyleyen Nizam, “Teknoloji bir ihtiyacı, gerçekliği karşılamalı. Doğru insan için doğru teknoloji üretilmelidir. Özel gereksinimli bireyler için de kişiye, yaşa, ortama göre hazırlanmalıdır. Moda teknolojiler yerine yaygın, ucuz, kolay kullanımlı teknolojiler her zaman kazanır.”

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.