Uzun soluklu öğrenci etkinliği Psikoloji Günleri 7 yaşında

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Kulübü tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen Psikoloji Günleri, “Değişim” temalı konferanslar ve atölyeler ile bol etkileşimli iki güne sahne oldu.

Psikoloji alanında eğitim alan farklı üniversitelerden öğrencileri profesyonellerle bir araya getiren Psikoloji Günleri bu yıl değişime odaklandı. Değişim temasının multidisipliner bakış açısıyla ele alındığı 7. Psikoloji Günleri’nde alanında uzman psikiyatrist ve psikologların konferanslarının yanı sıra atölyeler, ödüllü bilgi yarışması, etkinlik sponsorları Nobel Yayınları’nın kitap ve British Time Dil Okulları’nın dil kursu çekilişleri ile mini konserler düzenlendi.

5-6 Mart tarihlerinde Haliç Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen 7. Psikoloji Günleri, 8 şehir ve 55 üniversiteden 600’ün üzerinde katılımcı ağırladı. Alanla ilgili güncel gelişmelere mercek tutmasının yanında farklı üniversitelerden öğrencilerin etkileşimine de imkân sunan etkinlikte Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sağlık Bilimleri, Mühendislik, Çocuk Gelişimi gibi alanlardan da dinleyiciler yer aldı.

Psikoloji Kulübü Başkanı Edanur Alış’ın kulüp ve etkinlik hakkında bilgilendirici konuşmasıyla başlayan Psikoloji Günleri, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Z. Hakan Akpolat’ın konuşmasıyla devam etti. Psikoloji Kulübü’nün gösterdiği özveri ve çabayı takdir eden Akpolat, değişimin bir yaşam belirtisi olduğuna ve tabii olarak kaçınılmazlığına değinerek, psikolojinin değişimi anlama ve anlamdırmadaki önemi ile psikologların değişim sürecindeki sorumluluğuna dikkati çekti.

Farklı açılardan “değişim”

Açılış konuşmalarının ardından FSMVÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Esra Macaroğlu “Eğitimde Dönüşüm” sunumuyla günün ilk oturumunu gerçekleştirdi. Teknolojik gelişmeler ile toplumsal değişim ve dönüşüm sürecinin eğitimde de dönüşümü beraberinde getirdiğinin altını çizen Macaroğlu, otizm tanılı özel gereksinimli bir bireyin erken çocukluk dönemindeki teşhisinden genç yetişkinliğe uzanan öyküsünü dinleyenlerle paylaştı.

Günün ikinci oturumunda “Değişim Sancısı” başlığıyla dinleyenlerle buluşan Klinik Psikolog Berçem Göktürk Duru, değişim, özgürlük ve değişimin getirdiği kaygıyı felsefi ve psikolojik açıdan ele aldı. Jean Paul Sartre’dan alıntılarla, varoluşçu bakış açısının değişim sürecine yaklaşımına odaklanan Duru, değişimin psikoterapideki karşılığına da değindi.

“Klinik Psikolojisi Perspektifinden Değişim: Kuramlar, Araştırmalar, Uygulamalar” başlığında üçüncü oturumda konuşan Prof. Dr. Özlem Sertel Berk, alandaki güncel gelişmelere değinerek, klinik vakada değişim sağlamak için öncelikle biyopsikososyal değerlendirme ışığında, içerisinde bulunulan evrenin ve bu evreye göre değişim için gerekli yöntemi belirlemenin önemini vurguladı.

Sokaktaki çocuğun değişmeyen yüzü

Psikoloji Günleri’nin ilk günü Prof. Dr. Gökhan Oral’ın çevrimiçi bağlantıyla gerçekleştirdiği konuşmasıyla devam etti. “Sokağın Değişmeyen Yüzü” metaforuyla ele aldığı sokaktaki çocuğun, belirli periyotlarla çeşitli profillerle ortaya çıkan bir yapı olduğundan söz eden Oral, “sokak çocuğu” olgusunun coğrafya ve içinde yaşanan kültürün özelliklerine bağlı olarak farklı profiller gösterebildiğini kaydetti.

Sokaktaki çocuk unsurunun bu zamana ait bir özellikmiş gibi görülse de çok erken çağlardan beri mevcut olduğunu tarihten örneklerle aktaran Oral, bu unsuru “Bir çocuğun biyolojik, fiziksel, sosyal ve ruhsal açıdan gelişmesi, büyümesi için gerekli olan çağına, coğrafyasına ve kültürüne uygun ortamın dışında yaşamını sürdürmeye mecbur bırakılması” olarak tanımladı. Çocukları sokağa iten nedenlere ve sokaktaki çocukların içerisinde bulunduğu gerçekliğe ışık tutan Prof. Dr. Oral, sokağın risklerine ve çocukların psikolojik sağlığına ilişkin meselelere dair bilgi ve tecrübelerini aktardı.

Kültürün değişime etkisi

İlk günün kapanışı Prof. Dr. Kemal Sayar’ın “Benliğin Dönüşümü” başlıklı konuşması ile yapıldı. Toplum içerisinde bireyin ve ilişkilerin şekillenme sürecini farklı kültürlerden örneklerle açıklayan Prof. Dr. Sayar, her kültürün, değişim ve değişim sürecindeki stres ile psikolojik sıkıntıyla farklı şekillerde ilgilendiğini, bu esnada bir kültürün diğerine üstünlüğü olmadığını vurguladı. Sadece sınanabilir olanı görmenin insanın hep benzeş olana odaklanarak farklılıkları yani zenginlikleri gözden kaçırmasına yol açtığını belirten Sayar, her kültürü öğrenilebilir, her insanı öğretmen olarak görebilecek bir bakış açısı geliştirmenin gerekliliğine işaret etti.

İkinci günün ilk konusu “dayatılmış güzellik”

7. Psikoloji Günleri’nin ikinci günü, Klinik Psikolog Alagün Belce Bahşi ile başladı. “Dayatılmış Güzellik” konulu oturumda, güzellik kavramı ve güzellik algısının sosyal medya etkisiyle nasıl değiştiği irdelendi. Sosyal medya ve güzellik algısına ilişkin çeşitli araştırmaların sonuçları üzerine tartışmaların gerçekleştiği oturumda, kişinin kendini güzel hissetmesi, güzelliğin iyi hissetmeye olan etkisi, daha fazla beğenilme arzusu ve sevilmeme kaygısı ile onaylanma ihtiyacı masaya yatırıldı.  

İkinci oturumda Dr. Tolga Yıldız “Değişim Çağı: Yapay Zekâ” konulu sunumunda dünden bugüne zekâ kavramına değindi, yapay zekâyı felsefe, matematik ve psikoloji perspektiflerinden ele aldı. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi alanında ses getiren deney ve araştırmaları dinleyicilerle paylaşan Yıldız, katılımcılara psikoloji bilimi altında doğacak yeni bir alt alanın sinyallerini verdi.

Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu “Nöropsikoloji ve Beyin Teorilerindeki Değişim” konulu konferansıyla insanın beyni anlama serüvenine mercek tuttu. Prof. Dr. Hanoğlu, Eski Mısır’dan günümüze uzanan konuşmasında psikoloji, anatomi, tıp, davranış nörolojisi ve nöropsikolojiye değinerek nörobilim ve psikoloji paradigmalarının birleşimini aktardı. Hanoğlu, görüntüleme tekniklerindeki gelişme ve nöropsikoloji alanındaki ilerleme ile elde edilen güncel bulguları ve yeni bakış açılarını da dinleyenlerle paylaştı.

Farklı atölyelerle farklı deneyimler

Psikoloji Günleri’nin son oturumu Klinik Psikolog Eren Murat Dinçer’in “Biz Değişirken İlişkilerimize Neler Oluyor?” konuşmasıyla gerçekleşti. Kendilik gelişimi ve varoluş sürecinin ilişkileri nasıl şekillendirdiğine dair bilgi ve tecrübelerini sunan Dinçer, dinleyicilerin paylaşımlarıyla zenginleşen konuşmasında değişen çift ilişkilerini ve ilişkisel ifade biçimlerini, ilişkiye yönelen yeni etkenleri ve ilişkideki bireylerin birbirlerini değiştirme çabasını ele aldı. Kişinin kendisine yönelik merakının, kendini ve ötekini dinlemenin, karşılıklı zaman ayırmanın, birinin diğerini değiştirmesi yerine birlikte gelişim ve dönüşümün önemine dikkati çeken Dinçer, ilişkiyi kırılgan hâle getiren unsurları fark etmenin gerekliliği üzerinde durdu.

İki gün süren konferans oturumlarının ardından Uzman Psikolog Senem Eke tarafından düzenlenen “Psikodrama”, Dr. Psikolog Zeynep Maçkalı tarafından yürütülen “Sanat Terapisi”, Klinik Psikolog Yasemin Yağlıkçı tarafından gerçekleştirilen “Mindfullness” ve Doç. Dr. Itır Tarı Cömert’in yönettiği “Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi” atölyeleri ile 7. Psikoloji Günleri sona erdi.

7. Psikoloji Günleri’nin tamamını FSMVÜ YouTube hesabından izleyebilir, Psikoloji Kulübü’nün etkinliklerini @fsmvupsikoloji Instagram adresinden takip edebilirsiniz.

covid19
Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.