Albaraka İslam Sanatları Kütüphanesi açıldı

İslam sanatları alanında uygulama ve araştırma merkezi olarak faaliyet gösteren İslam Sanatları Merkezi’nin Albaraka Türk desteğiyle oluşturduğu Albaraka İslam Sanatları Kütüphanesi Üsküdar Yerleşkesi’nde açıldı.

İslam sanat felsefesi, sanat tarihi, edebiyat, tarih, mimari gibi birbirini destekleyen alanlarda bütüncül bir bakış açısı kazandırmak, hat, tezhip ve minyatür alanında belli bir seviyeye ulaşmış sanatçılar arasında etkileşim ve iletişim merkezi olmak amaçlarıyla 2019 yılında kurulan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSM), gelişimini kütüphane ile taçlandırdı. Bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra kültür sanata özellikle hat sanatına verdikleri önemle bilinen Albaraka Türk desteğiyle açılan kütüphane, İslam sanat felsefesi, sanat ve mimarlık alanlarında yayınlardan oluşuyor.

Albaraka İslam Sanatları Kütüphanesi’nin açılış programı Merkezin tanıtım videosunun izlenmesiyle başladı, ardından açılış konuşmaları yapıldı.

“İslam Sanatları Merkezi iyi bir başlangıç yaptı”

Rektörümüz Prof. Dr. M. Fatih Andı, burada yaptığı konuşmada kütüphanenin hizmete açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sanat eseri üretiminin yanında sanat eserleri üzerine teorik ve sanat felsefesine dönük çalışmalar yapan İslam Sanatları Merkezi, kısa zamanda ses getiren etkinliklere imza attı. Bu güzel başlangıç merkezin geleceğine dair bizi çok umutlandırdı. Hem merkez yönetimine hem de yaptıkları ve yapacaklarıyla bu heyecana ortak olan Güzel Sanatlar Fakültesi hocalarımıza ve öğrencilerimize kütüphanenin hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Hüsn-i hat başta olmak üzere İslam sanatlarına verdiği destekten dolayı Albaraka Türk’e teşekkürlerini ileten Rektörümüz Prof. Dr. Andı, “Sadece sanat eseri üretimi değil ürettiği hakkında teorik ve tarihi geçmişi bağlamında da çalışmalar yapmak iyi bir kaynak birikimi, iyi bir kütüphaneye müncerdir. Albaraka’nın desteğiyle oluşturduğumuz bu ihtisas kütüphanesi bunun başlangıcıdır. Bu kütüphane genişleyerek Türkiye’deki referans kütüphanelerinden birisi olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Albaraka Türk Tahkim ve İş Mükemmelliği Direktörü Mehmet Uludağ, kurumun uzun yıllardır İslam sanatlarını desteklediğini, kütüphanenin de bu misyonun bir parçası olduğunu belirterek, “Uluslararası hat yarışmalarıyla ve başka etkinliklerle İslam sanatının gelişimine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu kütüphaneye destek olmaktan da büyük memnuniyet duyduk. Kullanıcılarına hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

“İslam sanat düşüncesi üzerine çalışmaya devam edeceğiz”

İslam Sanatları Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Betül Bilgin, merkezin kuruluşunda büyük desteği olan Rektörümüz Prof. Dr. M. Fatih Andı ve Prof. Dr. Zeynep Gemuhluoğlu’na minnettarlığını ileterek, “Merkez kurma fikri uzun zamandır vardı. Rektörümüzün ve Zeynep Gemuhluoğlu’nun desteğiyle olgunlaştı. Hem teorik hem felsefi anlamda çalışmalar yapmak üzere kurduğumuz merkezimiz pandeminin ilk yılında açılmasına rağmen çok şey ürettik. Çalıştay, panel, seminerler düzenledik. Nakkaşhanemizde ürettiğimiz eserlerle farklı kurumların iş birliğinde sergiler açtık. Hem uygulama hem de İslam sanat düşüncesi üzerine çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Sanatçılar, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı kütüphane açılışı sonrası İslam sanat düşüncesini teorik ve kurumsal problemler ve çözüm önerileri kapsamında ele alan “Bir İslam Sanat Düşüncesinden Söz Edilebilir mi?” Çalıştayının değerlendirme oturumu yapıldı.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.