Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nden 10’uncu yılına özel Fatih kitabı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlanan Fatih Sultan Mehmed Han kitap seti, alanında uzman isimlerin kaleminden Fatih’e çok boyutlu bir bakış sunuyor. İki kitaptan oluşan set, Fatih Sultan Mehmed’in hayatı, devlet adamlığı, entelektüel birikimi ve şiirlerini topladığı Divanı ile yaşadığı dönemin siyasi olaylarını konu alıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin 10’uncu yılına özel hazırladığı Fatih Sultan Mehmed Han kitap seti, Fatih’e çok boyutlu bir bakış sunuyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları tarafından Tarih, Coğrafya, Biyografi kategorisinde yayımlanan set, Fatih Sultan Mehmed Han ve Fatih Sultan Mehmed Divanı kitaplarından oluşuyor. Prof. Dr. Fahameddin Başar’ın editörlüğünde, resim, harita, belge, levha, gravür ve minyatürlü olarak yayıma hazırlanan Fatih Sultan Mehmed Han kitabı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdim yazısıyla okuyucuya sunuluyor.

Her biri alanında uzman akademisyenler tarafından kaleme alınmış 20 makalenin yer aldığı kitapta; Fatih Sultan Mehmed’in hayatı, devlet adamlığı, şairliği ve şiirleri, kütüphanesi ve okuduğu kitaplar, âlimlere verdiği değer, döneminin ilim hayatı, dil ve edebiyatı, hat sanatı ve hattatları, siyasi olayları, İstanbul’un fethi, sinemada fetih ve Fatih, Fatih Camii ve Külliyesi gibi konular yer alıyor. Fatih Sultan Mehmed döneminin olaylarının anlatıldığı kronolojik çalışma ile son bulan kitapta zengin bir literatür listesi de bulunuyor.

Fatih’in şiirleri de özel bir çalışmayla okuyucuya sunuldu

Büyük bir hükümdar ve devlet adamı olduğu gibi aynı zamanda şair bir sultan olan Fatih Sultan Mehmed’in Avni mahlasıyla yazdığı şiirlerini topladığı Divan’ı, Prof. Dr. İskender Pala tarafından günümüz Türkçesine çevrilerek Fatih Sultan Mehmed Divanı adıyla yayıma hazırlandı. Çağının büyük devlet adamı ve komutanı olduğu kadar sanatkâr bir aydını olarak da temayüz eden Sultan Fatih’in Divan’ı üzerinde Prof. Dr. İskender Pala’nın titiz çalışmasıyla hazırlanan eser; Fatih Sultan Mehmed’in hayatı, Fatih’i Besleyen Kültür, Fatih Devrinde Dil ve Edebiyat, Fatih’in Şairleri Himayesi ve Bir Şair Olarak Fatih konularını içeren “İmparatorluk Kurmuş İlk Şair Hükümdar” başlıklı bir Giriş bölümü ile Gazeliyât, Kıt’alar, Ebyât, Mısra ve Tıpkıbasım kısımlarından oluşuyor.

 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları Hakkında

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin “medeniyet değerlerimizin ışığında bilim ve sanat dünyasına özgün katkılar sağlama” misyonunu benimseyen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları, akademisyenlerin ve araştırmacıların çalışmalarını okurlara sunuyor. Din bilimleri, dil bilim, temel bilimler, mimarlık, güzel sanatlar, edebiyat, tarih, coğrafya, biyografi, hukuk gibi alanlarda akademisyen çalışmalarını geniş bir kitleye ulaştıran Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları, nitelikli yayınlarının sayısını her geçen yıl arttırıyor.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.