Fatih Sultan Mehmed’in hatırası Edirne’de kurulacak müzeyle yaşatılacak

Edirne Valiliği ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle Fatih Sultan Mehmed’in eğitim aldığı medrese olarak bilinen Edirne’deki “Saatli Medrese”, Fatih Sultan Mehmet Müzesi olarak hizmet verecek.

Fatih Sultan Mehmed’in doğduğu, çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği, iki kez tahta çıktığı, İstanbul’un fethi gibi dünya tarihinin dönüm noktası sayılabilecek bir teşebbüse giriştiği tarih ve abideler şehri Edirne, Fatih’in adına yaraşır bir esere kavuşuyor. Fatih Sultan Mehmed’in babası Sultan II. Murad tarafından 1437-1447 yılları arasında yaptırılmış olan ve Şehzade Mehmed’in de ders gördüğü kaynaklarda rivayet edilen Saatli Medrese, Fatih Sultan Mehmet Müzesi oluyor.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Rektörümüz Prof. Dr. M. Fatih Andı’nın katılımıyla düzenlenen “Fatih Sultan Mehmet Müzesi İş Birliği Protokolü” imza töreni Saatli Medrese’de gerçekleştirildi. Törende konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, protokol vesilesiyle Edirne ile ilgili büyük bir hayalin gerçekleşmesi için adım attıklarını belirterek, “İstanbul’da kendisinin kurduğu bir vakfın devamı mahiyetindeki Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile iş birliği halinde bu müzeyi kurmuş olmamız, Edirne ile İstanbul arasındaki tarihten kaynaklanan bağı tekrar canlandırma anlamına geliyor.” dedi.

“Müze, Fatih’in geniş perspektifini ortaya koyacak”

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin tüm birimlerinin müze çalışmalarına destek olduğunu ifade eden Canalp, şunları kaydetti:

“Teknik çalışmaları çok kısa zamanda tamamlayacağız. Önümüzdeki yıl Edirne’de Edirneli bir padişah olan, İstanbul’u fetheden Fatih’in müzesini açmış olacağız. Fatih Sultan Mehmed Han tarihimiz açısından çok önemli bir şahsiyettir. Devlet adamlığının dışında çok daha derin bir vizyona sahiptir. Aynı zamanda bir şair, bir mühendistir. Fatih’in geniş perspektifli bir insan olması dolayısıyla yapacağımız müze de onun bu perspektifini ortaya koyacak nitelikte olacaktır. Bu çerçevede Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nden alacağımız akademik destek de yapacağımız işin kalitesine çok büyük etki sağlayacaktır.”

“Fatih, tarihin büyük şahsiyetlerindendir”

Rektörümüz Prof. Dr. M. Fatih Andı da bugün güzel bir işin ilk adımının atıldığını dile getirdi.

Büyük toplumların büyük insanlar yetiştirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Andı, “Büyük insanlar hem kendi aktüel zamanlarının hem de daha sonra kendi toplumunun nesillerinin hatta bütün bir insanlığın gelecekteki nesillerinin oluşumuna katkı sağlarlar, onları inşa ederler. Tabiri caizse onlar için rol model oluştururlar. Fatih Sultan Mehmed, etkisi günümüze kadar gelmiş tarihin büyük şahsiyetlerindendir.” dedi.

Üniversitenin Edebiyat, Mimarlık ve Tasarım Fakülteleri ile Fatih Sultan Mehmet ve Dönemi Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak Fatih Sultan Mehmed adına yaptıkları bütün etkinliklerin en sevindirici en netice verenini bu müze olarak gördüklerini belirten Prof. Dr. Andı şöyle devam etti:

“Biz, bir yandan Fatih Sultan Mehmed’in vakfettiği eserler üzerinden yükselen, bir yandan da isminde doğrudan vakıf kelimesinin olduğu bir üniversiteyiz. Dolayısıyla üniversite olarak bugüne kadar yaptığımız etkinliklerin belki de en sevindirici en netice vereni olarak bu müzeyi gördük. Can-ı gönülden dört elle sarıldık. Eminim bu başlangıç bir turizm ve tarih kenti olan Edirne’yi ilgi odağı yapma noktasında bir adım daha ileri götürecektir.”

Konuşmaların ardından Vali Canalp ve Rektör Andı, iş birliği protokolünü imzaladı. Andı, Canalp’e minyatür şahi topu, Canalp de Andı’ya Selimiye Camisi’nin figürünün yer aldığı Edirnekari tablo hediye etti.

Müzenin Mayıs 2021’de açılması planlanıyor

Fatih Sultan Mehmet ve Dönemi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Edebiyat Fakültesi ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi iş birliği ile hayata geçirilecek müze projesi, Fatih Sultan Mehmet Müzesi’nin kurulması sürecinin yürütülmesinin yanı sıra müzede gerçekleştirilecek bilimsel, akademik ve kültürel etkinlikler ile Fatih Sultan Mehmed dönemi ve Edirne konularını inceleyen nitelikli bilimsel yayın üretimi projelerini kapsıyor. Osmanlı Devleti’ne bir asır boyunca payitahtlık yapmış ve ondan çok daha uzun bir süre imparatorluğun ve Türk-İslâm medeniyetinin ilim merkezlerinden olmuş Edirne bir medreseler şehridir. Üç Şerefeli Cami’nin ve Peykler Medresesi’nin yanında bulunan Saatli Medrese dikdörtgen planlı, avlulu bir medresedir. Medresenin on yedi adet kubbeli ve ocaklı öğrenci hücresi ile iki dershanesi vardır. Medresede Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2016’da başlatılan restorasyon çalışmaları 2019 yılında tamamlandı.

Müzenin 29 Mayıs 2021 tarihinde açılması planlanmaktadır.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.