“Yapay zekânın doktorların yerini alamayacağını gördük”

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü çatısı altında Yeni Nesil ARGE, Bilişim ve Teknoloji, IEEE öğrenci kulüpleri tarafından ilki 2019 yılında düzenlenen, teknoloji dünyasının profesyonelleri ile öğrencileri buluşturan teknoloji zirvesi “Weekeng” bu yıl Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle online ortamda gerçekleştirildi.

Tazi.ai CEO’su Prof. Dr. Zehra Çataltepe ve TÜBİTAK BİLGEM Program Yönetim Müdürü Doç. Dr. Fatih Üstüner’in katıldığı program Skype platformunda düzenlendi.

Yapay öğrenme alanında dünya çapında projelere imza atan Prof. Dr. Zehra Çataltepe, “Yapay Zekâ: Pandemi Öncesi ve Sonrası” başlıklı konuşmasında yapay zekâ alanında gerçekleşecek değişikliklerle ilgili bilgiler verdi. İnsanların birbirleriyle çalışabildikleri, birbirlerini anlayabildikleri uzaktan çalışma sistemlerinin ve sürekli öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu içinde bulunduğumuz süreçte anladıklarını söyleyen Çataltepe, yan yana olamadığımız bugünlerde çok daha fazla iletişimde olmamız gerektiğini ve bu iletişim ağının da yapay zekâ sistemleriyle kurulabileceğini vurguladı.

Pandemi sonrasında tüm dünyada ekonomik ve sosyal problemler yaşanabileceğini, bu nedenle insanların birbirlerine yardım etmesinin yanında sivil toplum kuruluşlarına da büyük iş düşeceğini kaydeden Çataltepe, “Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında yapay zekâ sistemleri çok önemli araçlar olacaktır. Sınırlı kaynakları ihtiyacı olanlara en kısa sürede ulaştırma konusunda yapay zekâ sistemleri eskisinden de önemli hale gelecektir.” dedi.

Eğitimde de radikal değişikliklerin olduğu bu süreçte öğrenci ihtiyaçlarının da yapay zekâ araçlarıyla sağlanabileceğine işaret eden Çataltepe, eğitim sistemlerinde veri toplayan, analiz yapan ve öğrenen sistemlerin etkisinin artacağını belirtti.

Yapay zekânın insanların yerini alacağı görüşüne atıfla bunun olmayacağını Koronavirüs sürecinde bir kez daha gördüklerini kaydeden Çataltepe, “Yapay zekânın doktorların yerini alamayacağını gördük. Çünkü yapay zekâ dediğimiz şey bir bilgisayar programı, bir alet. Elektrik hayatımızı nasıl değiştirdiyse yapay zekâ da değiştirecek. Ama nasıl değiştireceğine insanlar karar verecek.” diye konuştu.

“Başarının anahtarı: merak, sabır ve azim”

“TÜBİTAK ve Ar-Ge Faaliyetlerinde Çok Disiplinli Yaklaşım” başlığında konuşan Doç. Dr. Fatih Üstüner, TÜBİTAK hakkında genel bilgiler vererek bazı projelerden örneklerle birlikte çalışmanın ve başarmanın önemine dikkati çekti.

TÜBİTAK’ın bilim ve teknoloji politikaları oluşturma ve uluslararası alanda Türkiye’nin yüzü olma gibi iki büyük misyonu olduğunu söyleyen Üstüner, bunları şöyle detaylandırdı:

“TÜBİTAK, bilim ve teknoloji politikaları oluşturma ve ar-ge desteği sağlama yönünde bir misyon edinmiş durumda. Burada üniversiteye, sanayiye sunduğu tespitler ve bilim insanı yetiştirmeye yönelik gayretleri öne çıkıyor. Ayrıca uluslararası camiada bilim ve teknoloji alanında Türkiye’nin ara yüzü olarak görev yapıyor. Bunlar TÜBİTAK’ın bilinen büyük yüzünü oluşturuyor. Bir de araştırma merkezleri ve enstitüleri var. Bu merkezler ve enstitüler stratejik alanlarda araştırmalar yapmak, özel sektörün giremediği alanlarda kamu gücüyle ülkemizin gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmak amacıyla kurulmuş yapılardır.”

Araştırma merkezleri ve enstitülerin çalışma alanları ve başarıları hakkında da bilgiler paylaşan Üstüner, TÜBİTAK’ın Koronavirüs ile ilgili aşı çalışmalarından da söz etti.

Son olarak ar-ge faaliyetlerinde bulunmak isteyen öğrencilere tavsiyelerini ileten Üstüner, merak, sabır ve azimle geliştirilecek yetkinliklerin başarının anahtarı olacağını dile getirdi.

Prof. Dr. Zehra Çataltepe'nin konuşması için tıklayın.

Doç. Dr. Fatih Üstüner'in konuşması için tıklayın.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.