Vergi Hukuku Sempozyumu Başarıyla Gerçekleştirildi

Vergi Hukuku alanında önemli çalışmalar yürüten Hukuk Fakültemizin Galatasaray Üniversitesi Vergi Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliği ile düzenlediği Vergi Hukuku Sempozyumu, alanın saygın isimlerini bir araya getirdi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Galatasaray Üniversitesi Vergi Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliği ile düzenlenen "Vergi Hukuku Sempozyumu", 4 Mart 2024 tarihinde Haliç Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilen programa degerli akademisyenler katkı sundular.

“Vergilendirme Devletin Varlık Koşuludur”

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Hukuk Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Murat Balcı, verginin tarihsel gelişimi hakkında bilgi vererek sözlerine başladı. Prof. Dr. Balcı, “Vergi, tarihsel süreçte hükümdarın keyfi vergilendirme yetkisini sınırlandıran çok önemli bir anayasal metin olan Magna Carta Libertatum’un hazırlanmasını sağlamıştır. Vergilendirme devletin varlık koşuludur. Vergi hukuku; ceza hukuku, anayasa hukuku, idare hukuku ile çok yakından ilişkilidir. Vergi Hukuku’nun kamu hukukunun bütünü içerisindeki yerini ve önemini biliyor, bunun gelişmesine katkıda bulunmayı fakülte olarak önemsiyoruz.” dedi.

Bilimin Işığında Ele Almak…

Vergi alanında yapılan çalışmaların temel amacına dikkat çeken Prof. Dr. Balcı, “Vergilendirme alanında; bir yanda ‘mutlak’ olarak görülen vergilendirme hak ve yetkisi ile donatılmış devlet, diğer yanda vergi mükelleflerin hakları bulunur. Bunların dengelenmesi ile ilgili temel prensipleri, hukuk metinlerini, uygulamayı, bilimin ışığında ele alıp değerlendirmek ve sonuçlara ulaşmak vergi hukuku alanında yapılan çalışmaların ana amacıdır.” şeklinde konuştu.  

Güncel Sorunların Tartışıldığı Bir Zemin

Konuşmasında Hukuk Fakültemizin yaptığı çalışmalardan da bahseden Dekanımız Prof. Dr. Balcı, sözlerini şöyle tamamladı: “Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk alanında gerçekleşen güncel gelişmeleri yakından takip eden, öğreti ve uygulamaya katkıda bulunmayı amaçlayan bir fakültedir. Akademinin, yargının ve uygulamanın, hukukun güncel sorunlarının tartışıldığı bir zeminde bir araya gelmesinin ve iş birliği içerisinde olmasının, sorunlara çözüm önerilerinin üretilmesinde ciddi fayda sağlayacağı düşüncesindeyiz.”

Devletin Pozitif Yükümlülüğü

Açılış konuşmasının ardından oturumlara geçildi. Sempozyum kapsamında düzenlenen ilk oturumun başkanlığını Dr. Bumin Doğrusöz üstlendi. Oturumda söz alan Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Başar Soydan, yaptığı konuşmada ‘kamu alacakları ve tahsil usulü’ hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra ‘hak arama özgürlüğüne’ mercek tuttu. Soydan, “Hak arama özgürlüğünün hayata geçirilmesi konusunda Devletin pozitif yükümlülüğü bulunmaktadır. İdari işlemlerin yargısal denetimi sadece mahkemeden dava yoluyla hukuki korunma talep eden kişilerin menfaatine değildir. Her dava aynı zamanda İdarenin hukuka uygunluğunu da denetler” dedi. Sempozyumda söz alan Dr. Mustafa Tan ise “Finansman Gider Kısıtlamasında Güncel Hukuki Tartışmalar” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

Vergi Hukukuna İlişkin Tartışmalar

Prof. Dr. Hakan Üzeltürk’ün başkanlığında gerçekleşen ikinci oturumda Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Nihan Çamurcu, “Geçmişe Dönük Biçimde Yapılan Mükellefiyet Tesis İşlemleri ve Özel Usulsüzlük Kabahati” konusu hakkında katılımcılara bilgi verdi.  Çamurcu, "Galatasaray Üniversitesi Vergi Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliği ile gerçekleştirmiş olduğumuz sempozyumda Vergi Hukuku'nun güncel olan ve güncel kalan vergi hukuku sorunlarını ele aldık. Toplantının, vergi hukuku öğretisine ve uygulamasına önemli katkıları olacağına inanmaktayız." dedi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Barlass, Gelir İdaresi Başkanlığınca katılma payı karşılığında bilgi paylaşımı konusunda güncel gelişmeler hakkında aydınlatıcı bir konuşma yaptı. Dr.Ege Göktuna ve Dr.Balca Çelener ise “Türkiye'de Sporcuların Vergilendirilmesindeki Sorunlar” başlıklı bir tebliğ sundular. Sempozyumun düzenleyicilerinden Arş. Gör. Sümeyye Aybala Bezer ise sempozyumu şöyle değerlendirdi: "Üniversitemiz tarafından ilk defa gerçekleştirilen ve çok değerli hocalarımızın kıymetli katkıları ile düzenlenen Vergi Hukuku Sempozyumu büyük bir ilgi ile karşılanmıştır. Sempozyumun, Vergi Hukuku alanında üniversitemiz tarafından düzenlenecek toplantılara öncülük yapmasını temenni ederiz."

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.