Edebi ve Mimari Perspektiften Fetih ve Ayasofya

30 Mayıs 2019

İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dönümünde düzenlenen “İstanbul’un Fethi ve Fethin Hafıza Mekânı Olarak Ayasofya” panelinde, Fetih ve Ayasofya edebi ve mimari perspektiften ele alındı. 

Fatih Sultan Mehmet ve Dönemi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Üsküdar Yerleşkesi konferans salonunda düzenlenen “İstanbul’un Fethi ve Fethin Hafıza Mekânı Olarak Ayasofya” paneli, Rektörümüz Prof. Dr. M. Fatih Andı, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Fahameddin Başar, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

“Fethin hafıza mekânı Ayasofya’dır”

Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Göleç, İstanbul’un Fethini bugün de hatırlamamızı sağlayan hafıza mekânları üzerine yaptığı konuşmasında, Fatih Sultan Mehmed’i ve fethi simgeleyen en önemli mekânın Ayasofya olduğunu söyledi.

Deneyimlenmeyen bir tarihi hatırlamanın ancak mekânsal dayanaklarla mümkün olduğuna dikkati çeken Göleç, İstanbul’un Fethinin de hafıza mekânları olduğunu kaydederek, “İstanbul’un topoğrafyası Fethin işaretleriyle doludur. Bunu her şeyden önce mekân adlarında görürüz. Tarihi Yarımada adını Fatih’ten almıştır. İstanbul’un ilçeleri, semtleri Fatih Sultan Mehmed’in vezirlerinin, komutanlarının adlarını taşıyor. Rumelihisarı, Tekfur Sarayı, surlar, Edirnekapı, Topkapı, Eyüp Sultan Külliyesi... Bunlar Fethi ve Fatih’i hatırlatan ve hep hatırlatacak olan hafıza mekânlarıdır. Ancak İstanbul’un fethiyle ilgili tarihi kaynaklarda en çok sözü edilen, Fethin sembolü ve hafıza mekânı olmayı en çok hak eden mekân Ayasofya’dır. Dolayısıyla Fethi ve Fatih’i anlamanın en iyi yolu Ayasofya’yı anlamaktır.” ifadelerini kullandı.

Fetih ve İstanbul birbiriyle özdeş iki kavram

Fethin ve İstanbul’un birbirinden ayrılmaz iki kavram olduğunu belirten Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Özcan, bu özdeşleşmede manevi motivasyon sağlayan hadis-i şerifin etkisinin büyük olduğunu söyleyerek, “Her İslâm hükümdarı İstanbul’u almak için uğraşmıştır. İlk orduyu Muaviye kurmuştur. Emeviler, Abbasiler dönemlerinde ordular hazırlanmıştır. Osmanlı döneminde ise ilk kez Yıldırım Bayezid harekete geçmiştir. İstanbul’un gerçek anlamda kuşatılması ise II. Mehmed ile başlamıştır. II. Mehmed tüm hazırlıklarını İstanbul için yapmıştır.” dedi.

Fatih Sultan Mehmed’in başarısındaki sırrın eğitiminde saklı olduğunu belirten Özcan, özellikle ikinci şehzadelik döneminde Manisa’daki saraya gelen Avrupalı gezginlerden öğrendikleriyle Batı’daki gelişmelere de hâkim olduğunu ve hiçbir Osmanlı şehzadesine nasip olmayan eğitim imkânlarıyla yetiştiğini dile getirdi.

“Ayasofya, Fethin alametifarikasıdır”

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Fırat Diker ise Ayasofya’yı mimari tarihimiz açısından ele aldı. Mabedin, Fethin alametifarikası olduğunu ifade eden Diker, “Fetihten sonra şehrin en büyük yapısı olarak camiye dönüştürülse de adı değiştirilmiyor. Çünkü Ayasofya’nın kelime anlamı “ilahi hikmet” demek. Bu özel anlamı da onun Müslümanlar tarafından benimsenip korunmasına vesile oluyor.” dedi.

İnşa edildiği 6. yüzyıldan Osmanlı dönemine gelene kadar yangın ve isyanlar sonucunda iki kez yıkılıp yeniden yapılan Ayasofya’nın Osmanlı dönemindeki en yoğun imar faaliyetlerini Fatih Sultan Mehmed zamanında geçirdiğini söyleyen Diker, peyderpey ilave edilen minarelerle Osmanlı sultanlarının birer simgesi haline geldiğini vurguladı. Mimar Sinan’ın Ayasofya’ya katkılarından da bahseden Diker, hem iç hem dış mekânda yaptığı düzenlemelerle Osmanlı döneminde yapısal anlamdaki en büyük müdahalenin onun tarafından yapıldığını kaydetti.

“Ayasofya edebi anlatımda fakir kalmıştır”

Ayasofya’nın edebiyattaki izleri hakkında konuşan Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Akay, Fatih ve Fetih hakkında ciltler dolusu manzum ve nesir olmasına rağmen Ayasofya hakkında yazılanların aynı nicelik ve nitelikte olmadığını söyleyerek, “Yahya Kemal’in Süleymaniye’de Bayram Sabahı, Mehmet Akif’in Süleymaniye Kürsüsü, Necip Fazıl’ın İstanbul Türküsü gibi bir söz hazinesi yok. Ayasofya fakir kalmıştır. Neden? Çünkü Ayasofya’nın sesi kesilmiştir ama öfkesi harlıdır.” diye konuştu.  

Ayasofya’nın taşıdığı manayı anlatan edebi türlere örnekler vererek konuşmasını sürdüren Akay, Necip Fazıl’ın Ayasofya Hitabesi ile Sezai Karakoç’un yazdığı Alınyazısı Saati’nin Ayasofya’nın hakkını teslim eden örneklerden olduğunu kaydetti. Durali Yılmaz’ın Aziz Sofi romanının da Türk romanında mekânı konuşturan tek eser olması açısından önemli olduğunun altını çizdi.

“İstanbul’un Fethi ve Fethin Hafıza Mekânı Olarak Ayasofya” paneli, soru cevap faslının ardından sona erdi.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.