Prof. Dr. Zekai Celep “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde

Stanford Üniversitesi koordinatörlüğünde hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zekai Celep de yer aldı.

Stanford Üniversitesi’nden Prof. Dr. John P. A. Ioannidis ve ekibi tarafından, farklı disiplinlerde 7 milyon bilim insanı arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda ilk yüzde 2’lik dilimde yer alan isimler PLOS Biology Dergisi’nde yayımlandı. “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators” başlıklı makaleye göre ilk yüzde 2’lik dilimde İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr. Zekai Celep de bulunuyor.

Standart atıf göstergeleri temelinde; bilim insanlarının atıf sayıları, H-indeks değerleri, ortak yazarlıkları ve kariyer boyu etki faktörlerinin hesaplandığı çalışmada, bilim insanları 22 anabilim dalı ve 176 alt alanda sıralanarak dünyanın en etkili 159.684 bilim insanı belirlendi.

“Yayın sayıları önemli bir parametre”

Stanford Üniversitesi’nin çalışmasını değerlendiren Prof. Dr. Zekai Celep, bu tür sıralamaların kişiler ve üniversiteler için çeşitli kriterler göz önüne alınarak hazırlandığını, bu çalışmada da yayın sayılarının önemli bir parametre kabul edildiğini söyleyerek şöyle devam etti:

Sıralamada yurdumuzdaki üniversitelerden azımsanmayacak sayıda öğretim üyesinin bulunması sevindiricidir. Gelecek yıllarda bu tür sıralamalarda öğretim üyelerinin daha çok sayıda ve üst sıralarda yer alacağına inanıyorum. Bu işlemde üniversitelerin, TÜBİTAK’ın ve benzer kurumların öğretim üyelerinin çalışmalarını desteklemesinin önemi büyüktür. Bunun genişleyerek devam etmesini dilerken, öğretim üyelerinin çeşitli fedakârlıklarla sürdükleri çalışmalarının da artarak devam edeceğine ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin de zamanla bu tür sıralamalardaki konumunu geliştireceğine inanıyorum.”

Bilimsel üretimde bulunmak için çalışma ortamının, sağlanan olanakların büyük önemi olduğunu belirterek, üniversite yönetiminin kendisine sunduğu desteğin altını çizen Celep, “Rektör Prof. Dr. M. Fatih Andı, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Yılmaz ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. İbrahim Ekiz’e bana sağladıkları her türlü imkânla donatılmış çalışma ortamı için teşekkürlerimi iletirim. Ayrıca yetişmemde sınırlı imkânlarıyla hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan ebeveynlerime ve ailemde bana huzurlu çalışma ortamı sağlayan eşime de şükranlarımı sunmam gerek.” diye konuştu.

Başarının şartı ailede gizli

Bilimsel çalışmaların başarılı olmasında aile desteğinin çok önemli bir faktör olduğunu kaydeden Celep, özellikle mühendislik fakültelerinde okuyan öğrencilere sosyal ilişkileri kuvvetli tutma tavsiyesinde bulunarak, Hayatta başarının en önemli şartı bağları kuvvetli bir ailedir. Anne, baba ve kardeşler başta olmak üzere yakın akraba ile olduğu gibi iyi seçilmiş arkadaşlarla ilişkiyi kuvvetli tutmak önemlidir. Sıkı çalışmak ise her zaman tavsiye edilir. Ancak, sıkı çalışmak ile toplum ve çevreyle ilişiği kesecek biçimde sürekli çalışmayı birbirinden ayırmak gerekir.” dedi.

Nitelikli bir mühendis olmak için yapılması gerekenlere dair görüşlerine de başvurduğumuz Celep, iyi bir matematik ve fizik eğitimine işaret ederek, “Mühendislik eğitiminde matematik bilgisinin önemi büyüktür. Matematik, mühendislik problemlerinin çözümünde gerekli olduğu gibi rasyonel düşünmeyi sağlaması bakımından da önem verilmesi gereken bir bilgidir. Fizik bilgisi ise bütün mühendisliklerinin temelini teşkil eder. Bu iki bilgiyi geniş bir bakış açısı ile öğrenmek, öğrenim süresindeki diğer bilgilerin daha kolay anlaşılmasını ve mesleki konularda karşılıklı ilişkileri görerek daha köklü çözümler ortaya konulmasını sağlar.diye konuştu.

Prof. Dr. Zekai Celep hakkında

Akademik çalışmalarına yapısal elamanların elastik ve elasto-plastik davranışı konularında başlayan Prof. Dr. Zekai Celep, zamanla çalışmalarını yapı dinamiği, deprem mühendisliği ve betonarme yapılar alanlarına yönelterek ülkemizde meydana gelen depremlerle ilgili çalışmalar gerçekleştirdi. Özellikle 1992 Erzincan, 1995 Dinar ve 1998 Adana-Ceyhan depremlerinde görev almasının ardından deprem konularına ağırlık verdi. Öte yandan öğrenciler için bu konularda; “Betonarme Yapılar”, “Yapı Dinamiği”, “Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı” ve “Betonarme Taşıyıcı Sistemlerde Doğrusal Olmayan Davranış ve Çözümleme” ders kitaplarını hazırladı.

Uzun süreden beri İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Meslek içi Eğitim Kurulu Başkanı görevini yürüten Celep, birçok meslek içi eğitiminde inşaat mühendisleriyle deneyimlerini paylaştı, çok sayıda uygulama projesinde danışman olarak bulundu. Ülkemizde depreme dayanıklı yapı tasarımında ve yapıların deprem güvenliklerinin belirlenmesinde inşaat mühendisleri tarafından kullanılan “Deprem Yönetmelikleri (1998, 2007 ve 2018)”, “Riskli Bina Tespit Esasları (2013)” ve “Tarihi Yapılar İçin Deprem Risklerinin Yönetimi Kılavuzu (2017)” belgelerinin hazırlayıcı kurullarında yer alan Celep, ayrıca pek çok tarihi eserin deprem güvenliğinin belirlenmesinde ve bu çerçevede restorasyon işleminin yapılmasında görev aldı.

 

Türkiye listesine buradan,

Listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. 

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.