''Perşembe Pazarı: Kendine Özgü, Dağınık ve Samimi''

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi mezunu Merve Köseoğlu geçen Kasım ayında katıldığı Açık Kaynak: Perşembe Pazarı Tasarım Atölyesi’nde; Galata’nın zanaatkârlarından ve dükkânlarından edindiği izlenim ve deneyimlerle Doku isimli bir çalışma üretti. Çalışmasında kullandığı malzemeden ana işlevi dışında bambaşka bir ürün meydana getiren Merve Köseoğlu, çalışmasıyla atölye kapsamında düzenlenen Işıklı İşler sergisinde yer aldı.

Galata semtinin bir parçası, Bizans ve Osmanlı dönemlerinin liman ve ticaret merkezi, şimdinin ise hırdavat dükkânları, işporta tezgâhları, balıkçıları ve zanaatkârlarıyla ünlü bölgesi Perşembe Pazarı; tüm bu zenginliklerinin yanı sıra, tarihin izlerini günümüze taşıyan kültür varlıklarıyla da tasarımcıların üzerinde çokça çalıştığı bir bölge. Perşembe Pazarı’nın sakinlerinden Kale Tasarım ve Sanat Merkezi, bölgenin bu çok katmanlı yapısına vurgu yaptığı Açık Kaynak: Perşembe Pazarı Tasarım Atölyesi ile genç tasarımcılara bölge üzerinde keşif yapma, düşünme ve bölge zanaatkârlarıyla birlikte üretme imkânı sağladı. Atölyeye katılan Mimarlık Bölümü 2019 mezunu Merve Köseoğlu, “Atölye ile daha önce sadece yanından geçip gittiğim Perşembe Pazarı’nı, varoluşsal düzenini, enteresan insanlarını, zanaatkârlarını, her türlü malzeme ve objenin anlamlı anlamsız yer alışını, hallederiz anlayışını ve samimiyetini deneyimledim.” diye konuşuyor.

Perşembe Pazarı’nı merkeze alan, bölgenin zanaat ve ticaret ağından, ilişkilerinden, nesnelerinden yola çıkarak bölgeyi anlamayı amaçlayan tasarım atölyesi; Perşembe Pazarı ve çevresini bir tasarımcı olarak kullanma pratiği sunmakla beraber, bir araya gelinen topluluk ile bölgenin bugününü, geleceğini, potansiyellerini yaparak ve üreterek tartışmaya açtı. Aslı Kıyak İngin’in kent, mimarlık ve ürün tasarımı kesişimindeki çalışmaları, yürütücülükleri ve deneyimlerinin bir yansıması olarak şekillenen atölye; kent ve sokak ölçeğinden malzeme, zanaat ve üretim ölçeğine doğru bir yaklaşım içerdi.

Atölye üretimleri Işıklı İşler sergisinde

Merve Köseoğlu ile birlikte 14 farklı üniversitenin mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı bölümlerinden yeni mezun ve eğitimi devam eden öğrenciler, geçen Kasım ayında bölge üzerinde keşfe çıktı. Bölgeyi bir malzeme deposu, kütüphane olarak kullanan katılımcılar kurdukları ilişkiler ve buldukları malzemeler üzerinden tasarım sürecine girdi. Perşembe Pazarı’nın çevresindeki atölyeler de sürece dâhil olarak zanaatkârlar ile birlikte tasarlandı, üretildi. “Işıklı İşler” alt başlığında ortaya konan çalışmalardan beklenen şey önceden belirlenmiş bir fonksiyon içermesi değil, kurulan ilişkileri ışık, malzeme ve mekân performanslarını dikkate alarak geliştirmekti.

“Ekip arkadaşım Ahmet Tarık Çakır ile birlikte malzeme araştırması sonucunda bizi kendine çeken, sokakların her köşesinde gözümüze çarpan çember adlı malzeme, tasarım sürecimizi başlattı. Polietilen yapılı bu malzeme ısıl işlem sayesinde yapıştırılarak kutuların etrafını sarmak ve dağılmasını önlemek amacıyla kullanılıyor. Malzemenin potansiyellerini keşfetmek için deneyler yaptıktan sonra örme tekniğine karar verdik. Bu sayede işlevi ve tekniği değişerek bambaşka bir ürüne dönüştü. Sergilediğimiz Doku isimli çalışmalarımızın biri duvara sabit, fakat sahip olduğu mıknatıs sayesinde istenilen noktadan asılarak ışığın boşluklardan ve malzemeden geçişinin etkilerini farklı açılardan gözlemlememizi sağlıyor. Diğeri ise hem bizim uygulamamız hem de malzemenin kendi salınımı sayesinde özgür bir halde.”

Perşembe Pazarı’nın malzeme, fikir ve teknik açıdan tasarımcıların ihtiyaçlarını karşılayacak bolca imkân sunduğunu, bu imkânlarla birlikte Perşembe Pazarı ile bağlamı olan ve onu koruyan zanaatkârlarla ortak bir çalışma ortamında yer almanın kendisine yeni bakış açıları kattığını söyleyen Merve Köseoğlu, “Ustalar yılların bilgi ve deneyimlerinin yanında tasarımcılarla birlikte çalışarak kendilerini geliştirmeye devam ediyorlar. Ve bir tasarımcı veya mimar da ustanın deneyimlerinden faydalanırken hem öğreniyor hem de sorunlarına çözümler buluyor. Bu gözlemlerim sayesinde ilerideki tasarım süreçlerimde ustalarla birlikte çalışmanın güzelliklerinden faydalanmak istiyorum.” diyor.

Deneyim ve üretim aşamalarında birçok güzellikle karşılaştığını, en çok da esnafın gönüllü desteğinden ve ilgisinden etkilendiğini dile getiren Merve Köseoğlu, insan ve mekânın iletişim aracı olarak tanımladığı sokağı, yeni işlevlere ve kimliklere açık bir olgu olarak gördüğünü söylüyor ve ekliyor: “Mesela Perşembe Pazarı’nın sokakları kendine özgü bir kimliğe sahip. Hatta benim gözümden bakacak olursanız insan gibi sokaktır. Dinamik, üreten ve tüketen, kendince problem çözücü, kafasına buyruk, dağınık ve samimi.”

14 farklı üniversitenin mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı bölümlerinden 30’u aşkın öğrencinin katıldığı atölye sonunda ortaya çıkan “Işıklı İşler”; atölye süreçleri, katılımcıların keşiflerinin yer aldığı bir film, projelerine özgü bireysel malzeme kütüphaneleri, poster ve fotoğraflar ile birlikte Kale Tasarım ve Sanat Merkezi sergi alanında 15 Şubat 2020 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

 

Röportaj: Kübra Erten / Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

 

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.