Osmanlı-Güneydoğu Asya İlişkileri Projesi tamamlandı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) destekleriyle, üniversitemiz Osmanlı-Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (OSMAD) bünyesinde gerçekleştirilen Osmanlı- Güneydoğu Asya İlişkileri projesi 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

Bölge ile kadim ilişkilerimiz üzerine bir çalışma yapma fikri 2019 yılında YTB ile yapılan görüşmeler neticesinde şekillenmeye başlamış, yerel ve uluslararası düzeyde akademisyen ve kurumlar ile görüşmeler gerçekleştirilerek proje planı hazırlanmış ve ilgili proje teklifi 9 Mart 2020 tarihinde 359.500,00 TL bütçe desteğiyle YTB tarafından kabul edilmiştir.

Özellikle sonrasında tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi koşulları nedeniyle, bölgede saha çalışmalarını da içeren projemiz birçok defa ertelenmiş, 2022 yılında yeniden yapılandırılarak, Türkiye’de Osmanlı-Güneydoğu Asya çalışmaları üzerine yaptıkları çalışmalar ile tanınan, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Hakkı GÖKSOY ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Hakkı KADI nezdinde faaliyete geçirilmiştir.

Proje kapsamında, Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivleri, ISAM, IRCICA, Yıldız Sarayı Arşivleri başta olmak üzere birçok yerel arşiv kaynağı yanında, Hollanda Leiden Üniversitesi Kütüphanesi Arşivleri, Osmanlı Coğrafyasında, Güneydoğu Asya’da, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde birçok farklı medya kuruluşu tarafından yayınlanmış çok sayıda gazeteye ait arşiv kayıtları da kullanılmıştır.

Proje sonunda, 7 akademisyen nezdinde ve çok sayıda uzman ve araştırmacının da katılımı ile yürütülen çalışmalar tamamlanarak, araştırma sonuçları, aşağıdaki konu başlıkları altında makaleleştirilmiştir.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Hakkı Göksoy tarafından kaleme alınan, Osmanlı’nın Filipinler Şeyhülislamı Mehmed Vecihi Efendi: Hayatı, Vazifeleri ve Faaliyetleri, İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Hakkı Kadı tarafından kaleme alınan, Cohor Sultanı Sultan Ebubekir'in İstanbul Ziyareti, Singapur Devlet Üniversitesi (NUS) öğretim üyesi Prof. Dr. Syed Hussein Farid Alatas tarafından kaleme alınan Malezya’da Bir Osmanlı Mirası Rukiye Hanım, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Filiz Dığıroğlu tarafından kaleme alınan, Osmanlı İmparatorluğu’nda Basılan Malayca Yayınlar ve Mekke Vilayet Matbaası, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi (IIUM) öğretim üyesi Dr. Alwi Alatas ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Dr. Öğr. Gör. Alaeddin Tekin tarafından kaleme alınan, Singapur ve Batavya’da Osmanlı Tebaaları: Hadramiler ve İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi - IRCICA Arşiv Uzmanı Orhan M. Çolak tarafından kaleme alınan Yıldız Fotoğraf Albümlerinde Malezya ve Endonezya, proje sonunda ortaya çıkan eserler olmuştur.

Adı geçen çalışmalar, yakında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından hem İngilizce hem de Türkçe olmak üzere iki dilde, bir kitap halinde yayınlanacaktır.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.