Millî Mücadelenin Yerel Tarihleri Projesinde “Karadeniz” Sempozyum ve Çalıştayı

TÜBA ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin (FSMVÜ) yürüttüğü “Millî Mücadelenin Yerel Tarihleri Projesi”nin Millî Mücadele’de Karadeniz başlıklı III. Sempozyum ve Çalıştayı Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde 24-26 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Program TÜBA YouTube kanalından canlı yayınlandı.

Türkiye’nin Millî Mücadele ile ilgili hafızasını, yedi bölge başlığında bu bölgelerdeki şehirlerden yola çıkarak hatırlatmayı amaçlayan Proje, Türk toplumunun ortak hafızasına dayanan bir Millî Mücadele belleği oluşturmayı hedefliyor. Yapılan çalışmalarla bir ulusun tarihinin bütün toplumsal unsur ve katmanların birlikte yaşadığı ve hatırladığı bir tarih olduğu ortaya konulmaya çalışılıyor. Proje kapsamında; şimdiye kadar Millî Mücadele, Mücahede-i Milliye, İstiklal Harbi, Bağımsızlık Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Ulusal Bağımsızlık Savaşı başlıklarında literatürde çalışılan “1918-1923 Millî Mücadele” döneminin yerel dinamikleri daha kapsamlı açıdan ele alınıyor. 

İki gün süren Sempozyum ve Çalıştay programı; TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zekeriya Kurşun ve Türkiye Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Göleç’in konuşmalarıyla açıldı.

“Karadeniz Bölgesi özelinde Millî Mücadele’nin yerel dinamikleri ele alındı”

Projeyle Millî Mücadele’nin Anadolu’daki yansımalarının birincil kaynaklardan okunabilmesinin hedeflendiğini ifade eden Başkan Şeker, bu sayede Türkiye’nin kuruluşunda ve bağımsızlığının temelindeki emeklerin daha net ve doğru bir şekilde anlaşılacağını söyleyerek şunları kaydetti: 

“Millî Mücadeleye bakış uzun yıllar tek veçheden ve dar bir çerçeveden olmuştur. Bu proje ile çok boyutlu ve geniş bir perspektiften objektif bir tarih yazımına katkı sunacak bir adım atmış bulunuyoruz. Türkiye’nin ulusal bilimler akademisi olmasının sorumluluğu ile TÜBA, bu projede salt akademik bir bakışla sonuçlara ulaşmayı hedefliyor. Bu proje vatanımızın neler pahasına ve hangi mücadelelerin verilerek bizlere emanet edildiğini gösteriyor. Gelecek nesillere millet olma bilincini kazandırmak ve onlara karşılıksız bir vatan sevgisini aşılamak da projemizin hedefleri arasında. Türk toplumunun ortak hafızasına dayanan bir Millî Mücadele belleği oluşturulması amaçlanan proje kapsamında üçüncüsünü düzenlediğimiz bu Sempozyumda Karadeniz Bölgesi özelinde Millî Mücadele’nin yerel dinamikleri ele alındı. Projemizin özgünlüğü işte burada ortaya çıkıyor. Bu proje merkezî bakış açısından farklı olarak döneme ilişkin yerel kaynakları ve aktörleri inceliyor. Bu programda Karadeniz’in farklı bölgelerinin Millî Mücadele için önemini dinledik. Başta Karadeniz’de halkın Millî Mücadeleye inandırılmasında büyük katkıları olan Ali Şükrü Bey olmak üzere Millî Mücadelenin başarıya ulaşarak bu cennet vatanın bizlere miras kalmasını sağlayan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle ve şükranla anıyorum.”

“Gelecek kuşaklar için büyük bir kaynak”

Projenin sadece 12 ciltlik eserin ortaya konacak olması açısından değil, konunun kaygı ve ciddiyetle ele alınması açısından da çok değerli olduğunu kaydederek sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, “Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaştığımız bugünlerde böyle bir çalışma için iş birliği içinde olmak bile bizim için büyük bir iftihar kaynağı. 12 ciltlik eserin tarihte önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz. Bu ciddi boşluk tabii ki yazılmamış eserlerin değil görülmemiş, atlanmış ve belki de eksik kalmışların tamamlanması olarak kabul edilecek. Dolayısıyla “Türkiye 1918-1923 Millî Mücadele’nin Yerel Tarihleri Projesi”nin 100. yılımıza yakışır bir proje olduğunu duymaktan ve bu projeye ev sahipliğimizle katkı sunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun, mücadelesinin bir belgesi nitelinde olacak bu çalışmanın gelecek kuşaklar için de büyük bir kaynak teşkil edeceği ve hatıraların kaybolup gitmeyeceğini bilmek çok güzel.” diye konuştu.

Prof. Öztürk konuşmasına, Hitit Üniversitesi ve Çorum’un Millî Mücadeledeki yeri ile ilgili bilgi vererek devam etti. 

24 üniversiteden 35 bilim insanı yerel tarihe mercek tuttu

Sempozyum, Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Haluk Selvi’nin “Millî Mücadele Tarihyazımı: Yöntem ve Kaynak Arayışları Üzerine Gözlemler” konuşmasıyla açıldı. TÜBA Asli Üyesi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun M. Emecen ise “Uzak ve Yakın Tarihimizde Karadeniz Kentleri” başlıklı konferansını verdi.

Başkanlığını Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Turan’ın yaptığı “Millî Mücadele’de Doğu Karadeniz” başlıklı oturumda; Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hikmet Öksüz “Millî Mücadelenin Lojistik Olarak Desteklenmesinde Karadeniz Limanları”, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mesut Çapa “Dahiliye Vekili Fethi Bey’in Samsun Gezisi (1922)”, Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu “Millî Mücadelede Ordu” ve Sakarya Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mustafa Sarı “Batum’da Pontusculuk Faaliyetleri”ni anlattı.

“Millî Mücadele’de Orta ve Batı Karadeniz” konulu ikinci oturumu ise Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nejla Günay yönetti. Kastamonu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ercan Çelebi “Cumhuriyetin İlk Yıllarında İstiklâl Yolunun (İnebolu-Ankara Hattı) Genel Durumuna İlişkin Tespitler”, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz Arslan “Millî Mücadele Döneminde Zonguldak ve Çevresi”, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Doç. Dr. Erol Evcin “Bolu ve Havalisinde Millî Mücadele” ve Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu ise “Amasya ve Yöresinde Pontusçu Hareketler” hakkında konuştu.

Programın ikinci günü de devam eden Çalıştayda üçüncü oturumun başkanlığını Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Satan yürüttü. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nuri Köstüklü “1920’li Yıllarda Kırım ve Kazan Türklerinin Yaşadığı Açlık Felaketi ve Çorum’dan Yapılan Yardımlar”, Hitit Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Hatice Yıldırım “İşgale Uğramayan Bölgelerin Millî Mücadele’deki Yeri ve Önemi: Çorum Örneği”, Hitit Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Tuğba Gülen “Millî Mücadele Yıllarında Çorum’dan Portreler” ve Araştırmacı-Yazar Hasan Tuluk ise “Çorum’un Şerife Bacısı Hatice Kadın ve Taş Mektep” başlıkları altında sunum yaptılar. Oturumun ardından değerlendirme oturumu gerçekleştirildi.

“Millî Mücadele’nin Yerel Tarihleri” başlıklı Çalıştay ise FSMVÜ’den Doç. Dr. Mustafa Göleç, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep K. Şerefoğlu Danış ve Dr. Öğr. Üyesi İlhami Danış moderatörlüğünde gerçekleşti. Çalıştayın ilk oturumunda Batı Anadolu, Güneybatı Anadolu, Güney Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yerel millî mücadele tarihi 9 üniversiteden 12 bilim insanı tarafından masaya yatırıldı. Batı Karadeniz, Trakya, Güney Marmara, İç Anadolu, Ankara ve İstanbul’u ise 10 farklı üniversiteden 12 bilim insanı inceledi. Günün kapanışı İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nden Prof. Dr. Azmi Özcan’ın “Yerelden Evrensele Millî Mücadele’nin Tarihyazımı” konferansıyla yapıldı. Program 26 Haziran günü düzenlenen Alacahöyük-Çorum gezisiyle sona erdi.

Sempozyum Kitapçığı

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.