Dijitalleşme Çağında Hukuk Konferansı

6 Nisan 2019

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Hukuk ve Toplum Konferansı (ICLAS 2019) dijitalleşme çağında insanların karşılaşacağı olası sorunları ve bu yeni çağda ihtiyaç duyulan hukuki düzenlemeleri geniş bir perspektif ile ele aldı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Hukuk Fakültesi farklı temalarla hukuk ve toplum bilimleri alanındaki akademisyen ve çalışmaları bir araya getiren Uluslararası Hukuk ve Toplum Konferansı (ICLAS) serisinin sekizincisine 6 Nisan'da ev sahipliği yaptı. Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi’nin 2014 yılında başlattığı, bu yıl “Dijitalleşme Çağında Hukuk” teması ile Üniversitemizde düzenlenen konferansta; hayatın her alanında etkin olan akıllı teknolojilerin beraberinde getirdiği toplumsal sorunlar, çözüm arayışları bağlamında konuşuldu.

“Hukuk dijital dünyaya kayıtsız kalamaz”

Konferansın açılış töreninde konuşan ICLAS 2019 Organizasyon Komitesi Başkanı, FSMVÜ Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Murat Oruç, internetin yaşamın olmazsa olmaz bir parçası haline geldiği, dijital araçların ve yazılımların birçok alanda zorunlu olduğu günümüzde, hukukun bu ilerlemeye kayıtsız kalamayacağını ifade etti.

Dijital dönüşümün hukukun kayıtsız kalamayacağı bir olguyu ortaya çıkardığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Oruç, “Artık insanlar kısa süreliğine bile internete erişimlerinin kesilmesine tahammül edemiyor. Dijitalleşen dünya, insanoğluna daha önce tecrübe etmediği, örneği olmayan farklı bir alan sunmuş ve bu alanda da hukukun çalışma alanlarına ihtiyaç duyulmuştur. İnternet üzerinden gerçekleştirilen alım ve satım işlemleri, üretilmiş bir mal ve hizmete bağlı olarak ortaya çıkan hukuki yükümlülükler, sözleşme şartları, kontrolü oldukça zor hale gelen telif hakkı, marka ve patent tescili, sanal ortamda insan ilişkilerinin ortaya çıkması ile kendini gösteren suçlar ve benzeri birçok yeni alan, yeni ihtiyaçlar ve yeni dijital araçların varlığına gereksinimi de beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda konferansın bu yeni alana ve alanın ihtiyaçlarına katkı sağlayacağını düşünüyorum.” diye konuştu.

“Hukuk alanında Batı’nın tecrübesine alternatif gerekiyor”

ICLAS Konferans serisinin mimarı, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Ahmad İbrahim Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Farid Sufian Bin Shuaib, hukuk alanında farkındalık oluşturmak ve bu alanda Batı’nın bilgi ve tecrübesine alternatif olacak Müslüman bir bakışla birikim ortaya koymak amacıyla ICLAS Konferans serisini başlattıklarını kaydederek, bu yılki temayı Dijitalleşme Çağında Hukuk olarak belirlediklerini söyledi.

“Konferansın güncel bir tema ile yapılması çok anlamlı”

2014 yılından bu yana Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi tarafından düzenlenen ICLAS Konferans serisinin sekizincisine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Z. Hakan Akpolat, konferansın güncel bir tema ile yapılmasının çok anlamlı ve isabetli bir karar olduğuna dikkati çekerek, bildirilerin alana önemli katkılar sunacağını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından paralel oturumlarla devam eden Konferansta farklı ülkelerden gelen katılımcılar “Dijitalleşme Çağında Hukuk” teması altında bildirilerini sundu. Toplam 72 bildirinin sunulduğu Konferansta; çevrimiçi sözleşmelerdeki hukuksal boşluklar, tıbbi bilgilerin sosyal ağlar üzerinden ifşa edilmesi meselesine hukukun bakışı, çocukları siber zorbalığa karşı korumada yasal zorluklar ve öneriler, siber evliliklerin ortaya çıkardığı sorunlar, sosyal medya kullanımının yasal bağlamı, sağlık hizmetlerinde yaygınlaşan yapay zekanın sorumluluk hukuku açısından durumu ile dijital çağda çalışan ve işveren ilişkileri tartışılan başlıklar arasındaydı.

Konferansta ayrıca, ICLAS Konferans serisinin 7 ortak üniversitesi olan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sultan Zeynel Abidin Üniversitesi (Malezya) ve Yogyakarta Muhammediye Üniversitesi (Endonezya) arasında “Uluslararası Hukuk ve Toplum Araştırma Merkezi” açılması ve konferansların merkez çatısı altında devam ettirilmesini öngören bir protokol imzalandı.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.