Hiperspektral Görüntülemede Yeni Veri İşleme Teknikleri

5 Aralık 2019

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Süha Tuna, hiperspektral görüntüleme alanında dünyanın önde gelen merkezlerinden biri olan İskoçya’nın Strathclyde Üniversitesi Hiperspektral Görüntüleme Merkezi’nde, insansız hava araçları ve uydulardan çekilen hiperspektral görüntülerin sıkıştırılması, özniteliklerinin çıkartılması ve görüntülerde bulunan materyallerin sınıflandırılması konusunda çalışmalar yaparak Üniversitemize geri döndü. Dr. Öğr. Üyesi Süha Tuna şu sıralar hiperspektral görüntüleme konusunda geliştirdiği yeni ve etkin yöntemlerden oluşan bir proje hazırlığında. Kendisinden hiperspektral görüntülemenin özelliklerini ve çalışmalarının ayrıntılarını dinledik.

Yeryüzündeki herhangi bir bölgede bulunan gerek yer üstü gerekse yer altındaki oluşum ve materyallerin gözle görülmeyen ya da görülmesi zor olan niteliklerinin tespit edilmesine yarayan bir uzaktan algılama teknolojisi olan hiperspektral görüntüleme; savunmadan medikale, jeolojiden tarıma, afet gözleminden arama kurtarma faaliyetlerine kadar birçok farklı alanda etkili sonuçlar veren bir sistem. Bir nesne ya da bölgenin sadece şekilsel ya da konumsal özelliklerini değil izgesel özelliklerini de içeren hiperspektral görüntüler; su kaynaklarının tespitinde, orman türlerinin belirlenmesinde, tarım ürünlerinin gelişiminin izlenmesinde, gıda güvenliğinde yani gıdanın taze olup olmadığı veya olması gereken içeriği taşıyıp taşımadığının anlaşılmasında, deniz kirliliğinin incelenmesinde ve askeri hedef tespitlerinde kullanılabiliyor.

2017 yılından beri Mühendislik Fakültesinde yüksek boyutlu veri analizi ve modelleme, yüksek başarımlı hesaplama, hiperspektral görüntü uygulamaları, seyrek kodlama kuramı ve sözlük öğrenmesi konularında çalışmalarını sürdüren Dr. Öğr. Üyesi Süha Tuna, hiperspektral görüntüleme ile ilgili şunları söylüyor:

Hiperspektral görüntüleme, bir nesne ya da bir bölgenin düşük dalga boyundan yüksek dalga boyuna kadar uzanan aralıkta oldukça dar aralıklardaki farklı dalga boylarında alınmış görüntülerinin arka arkaya sıralanması sonucu oluşturulan görüntüleme biçimidir. Bir diğer deyişle hiperspektral görüntüler görülebilir ve görülemeyen kızıl ötesi ışık altında elde edilmiş yüzlerce görüntünün arka arkaya sıralanması ile meydana gelir. Hiperspektral görüntü verisi sayısal değerler içermekle birlikte, gözlemlenen materyalin farklı dalga boylarındaki ışığa verdiği tepkilerin hiperspektral sensörler yardımıyla ölçülerek 1 ile 65535 arasında sayısal değerlere atanması aracılığıyla oluşturulur. Arka arkaya sıralanmış her bir görüntüye bant ya da kanal adı verilmektedir. Klasik renkli resimlerde kırmızı, yeşil ve mavi olmak üzere sadece üç bant ya da kanal bulunurken hiperspektral görüntülerde yüzlerce bant bulunur. Hiperspektral görüntülerin bu özelliği, ilgili nesne ya da bölgenin sadece şekilsel ya da konumsal özelliklerinin değil, izgesel özelliklerinin elde edilmesine de olanak sağlar.”

Geliştirilen yeni yöntemler verinin etkin kullanımı sürecinde önem taşıyor

Hiperspektral görüntüleme üzerine 2009’da açılan ve bu alanda Birleşik Krallık’taki ilk merkez olan Strathclyde Üniversitesi Hiperspektral Görüntüleme Merkezi, gelişmiş laboratuvarlara ve alanında uzman araştırmacılara sahip. Merkezin büyük çaplı projeler yürüttüğünü belirten Dr. Öğr. Üyesi Tuna, orada kaldığı dokuz aylık süre boyunca dünyanın birçok yerinden uzman bilim insanlarıyla ortak çalışmalar geliştirdi. Hiperspektral görüntü işleme ile ilgili yeni yöntemler üzerinde çalışan Dr. Öğr. Üyesi Tuna, bu veriler ve yöntemlerin çıktıları olarak yeni projeler ve bilimsel yayınların hazırlığında olduğunu dile getiriyor.

“Strathclyde Üniversitesi’nde insansız hava araçlarından çekilen hiperspektral görüntülerin sıkıştırılması, özniteliklerinin çıkartılması ve görüntülerde bulunan materyallerin sınıflandırılması konusunda çalıştım. Hiperspektral görüntüler bellekte oldukça fazla yer kapladığından ilgili görüntülerin sıkıştırılması, bu görüntülerin içerisinden işe yarar niteliklerin çıkartılması ve bu niteliklerin materyal sınıflandırmada kullanılması hayli önemli. Yaptığımız çalışmalarda sözü edilen bu uygulamalar için yeni ve etkin yöntemler geliştirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz. Bu yöntemler şu anda güncel bir konu olan veri indirgeme ve ayrıştırımına yani verinin etkin kullanılabilmesine olanak sağlayacak şekilde bileşenlerine ayırmaya dayalı. Elde edilen bulgular ve sonuçları yayınlayacağız. Bunların yanı sıra TÜBİTAK ve Bilimsel Araştırma Projelerine (BAP) bireysel ve topluluk olarak başvuruya hazırlanıyoruz. Böylelikle gerek Üniversite gerek ülke adına verimli olacağını düşündüğümüz bir çalışma süreci içindeyiz.”

Hiperspektral görüntüleme dışında bir diğer araştırma alanı olan yüksek başarımlı hesaplama konusunda Edinburgh Üniversitesi’nde de gözlemlerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Süha Tuna, buradaki Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi olan EPCC’de uzmanlar ile verimli görüşmeler gerçekleştirdi.

Süha Tuna

Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümünden 2007 yılında mezun olan Süha Tuna, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Uygulamalı Matematik alanında, doktorasını ise İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik alanında tamamladı. Yüksek boyutlu veri analizi ve modelleme, bilimsel hesaplama, yüksek başarımlı hesaplama (YBH), optimizasyon kuramı, hiperspektral görüntü uygulamaları, seyrek kodlama kuramı ve sözlük öğrenmesi konularında çalışmalarını sürdüren Tuna’nın hiperspektral görüntü alanında TÜBİTAK projesi ve yayını mevcut.

 

 

Röportaj: Kübra Erten

Fotoğraf: Fatih Yerlikaya

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.