Güneydoğu Asyalı Öğrenciler Zirvesi

Güneydoğu Asyalı Öğrenciler Birliği tarafından düzenlenen “Güneydoğu Asyalı Öğrenciler Zirvesi”, Osmanlı-Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde 25 Ocak’ta Haliç Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye’deki Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinden öğrencileri tek çatı altında toplamak üzere 2019’da kurulan Güneydoğu Asyalı Öğrenciler Birliği’nin, Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin İş Birliği temasıyla düzenlediği Zirve’de, başta Türkiye ve ASEAN ilişkileri olmak üzere ASEAN ülkelerinin geleceği ve Doğu Türkistan sorunu ele alındı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan Zirve’de, Malezyalı Öğrenciler Birliği Başkanı Izzah Fakharuldin ASEAN’ın kuruluş amaçlarını Türkiye’de de sürdürme gayesiyle çalıştıklarını söyleyerek, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine Türkiye’deki Malay topluluğunun faaliyetlerine gösterdiği daimi destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

“Dostluk köprüsü inşa ediyoruz”

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Osmanlı-Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fahameddin Başar, Türkiye’nin 2017 yılında ASEAN Sektörel Diyalog Ortağı olduğunu hatırlatarak, Türkiye’nin Güneydoğu Asya açılım politikasına paralel olarak 2016 yılında üniversitemizde Osmanlı-Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulduğunu ifade etti. Merkezde, 300 milyonluk Malay coğrafyasının tarihi, sosyal, siyasi, iktisadi, kültürel ve diğer yönleriyle çalışıldığını belirten Başar, bu sayede Türkiye ve Malay dünyası arasında dostluk köprüleri inşa ettiklerini dile getirdi.

Endonezya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Imam As’ari, ASEAN’ın ekonomik ve sosyal potansiyeli hakkında istatistikler paylaşarak, dünyanın dördüncü büyük iş gücü potansiyeline sahip bir bölge olduğuna dikkati çekti.

Farklı başlıklarda öğrenci sunumları

Filipinler Büyükelçiliği Ateşesi Ruby Banzon’un da katıldığı Zirve açılış konuşmalarının ardından sunumlarla devam etti. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Filipinli Jing Baz, “Çoğunlukla Takım Elbiseli Adamlar: ASEAN Zirvesi ve Güneydoğu Asya’da Habercilik Anlayışı Bağlamında Entegrasyon” başlıklı çalışmasını anlattı. Jing Baz, Singapur, Kamboçya ve Filipinler özelinde yaptığı çalışma ile ASEAN hakkında yapılan haberlerde genel olarak resmi mercilerin rapor ve demeçlerinin dikkate alındığını ve tüm habercilik sektörünün de haberleri bu şekilde yansıttığını ifade etti.

Marmara Üniversitesi Gazetecilik yüksek lisans öğrencisi Pakistanlı Fahad Shahzad Waraich, Keşmir sorunu, sorunun tarihsel arka planı ve günümüzde Hindistan ve Pakistan’ın bu sorun karşısındaki tavrı konusunda bir sunum gerçekleştirdi.

İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi İngiltereli Sara Lefsay da Doğu Türkistan ve Uygur sorunu temas ederek, sorunun çözümünde bireysel çalışmalara dair fikirlerini paylaştı.

Zirve’nin son bölümünde Singapurlu Öğrenci Nuzul Al Qadar moderatörlüğünde, Endonezya’yı temsilen Fatchul Wachid, Malezya’yı temsilen Nur Atika ve Bangsamoro Özerk Bölgesini temsilen Esnaira Salem’in katıldığı bir forum düzenlendi. Forumda bölge gençliğinin ASEAN vizyonuna katkıları, Çin ile son zamanlarda yaşanan siyasi krizler, Filipinler’in güneyinde özerk Bangsamoro Bölgesi gibi farklı konular tartışmaya açıldı.

Zirve’nin kapanış konuşmasını gerçekleştiren İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özay, ASEAN ülkelerinin potansiyelinden, Türkiye’nin bölge ile kadim ilişkilerinden söz etti.

Program sonunda, Türkiye’deki ASEAN Öğrenciler Birliği’nin ilk adımlarını atmak üzere öğrenci birlikleri başkanları “Türkiye’deki ASEAN Öğrenci Birliği” resmi deklarasyonunu imzalayarak birliğin yeni logosunu tanıttı.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.