Fırçanın Kağıt Üzerinde Kat Ettiği Kilometre Çok Önemli

Kariyer Merkezi mezun ziyaretleri kapsamında Geleneksel Türk Sanatları mezunumuz Zehra AKDENİZ’i Büyük Çamlıca Camii’nde bulunan Mustafa Çelebi Sanat Atölyesi’nde ziyaret ettik.

Sahayı bilerek lisans eğitimi almak büyük avantaj sağladı

Lisans eğitimi öncesinde Pendik Belediyesi’nde minyatür alanında eğitim vermekte olan Akdeniz, beş yıllık bir alan tecrübesi sonrası lisans eğitimi almanın avantajlarını yaşadığını belirtti. Minyatür alanından sonra tezhip alanına yöneldiğini ve birbirlerini beslediklerini fark ettiğini söyleyen Akdeniz, bu alanda eğitim alma kararının sektörde daha büyük projelerde akademik bakış açısına ihtiyaç duyulmasının neden olduğunu aktardı.

“Bu alanda kariyer hedefleyen kişilerin sanat camiasında isim yapmış isimleri tanıyor ve takip ediyor. Bu sebeple Üniversite seçimimde üniversitemizin güçlü akademik kadrosu benim için önemli bir faktör oldu.” dedi.

Eğitimim sürecinde büyük projelerde çalışma fırsatı yakaladım.

Üniversitemde daha öncesinde elde ettiğim tecrübeden dolayı lisans eğitiminin benim için zaman kaybı olacağını düşünüyordum ancak deneyimli akademik kadro bana farkındalık ve bakış açısı kazandırarak bilgilerimi üçe katlamamı sağladı. Böylelikle dışarıdan iş alabilmeye ve çeşitli projelerde çalışma fırsatını da yakalamış oldum.

Lisans eğitimim sürecinde “Fatih Projesi” kapsamında yüksek lisans ve doktora öğrencileri arasında hocalarımın referansıyla yer alma şansı yakaladım. Bu projede yer alarak hem akademik bakış açısını, hem uygulama alanlarını tecrübe etme fırsatı yakaladım. Ayrıca Büyük Çamlıca Camii’sinde minyatür ve hat sanatları alanında da hocamız Mustafa Nasuhi Çelebi yönetiminde çalışma fırsatı yakaladım.

Bu alanda çalışmak isteyenler sabırlı ve genel kültürlü olmalılar

Geleneksel Türk Sanatları alanında çalışmak isteyenler sabırlı olmalı ve günceli takip etmeliler. Çünkü genel kültür sizin sanata bakış açınıza ve üretmenize büyük katkı sunuyor. Yabancı sanatçılarla iletişime geçmek, onların sergilerine katılmak ve neyi nasıl aktardıklarını anlamak bu işi yapacak kişiler için büyük önem arz ediyor. Ayrıca bu alanda günümüzde “usta” dediğiniz kişilere saygı çok önemli, onların dediklerini temel anlamda çok iyi dinlemelisiniz ama ustanızı da geçmek için çaba sarf etmelisiniz. Bu alanda “usta” olarak addedilen kişilerin de yetiştirdiği “çırak”larını kendilerini aşmaları için yetiştirmeleri gerektiğini belirten Akdeniz, şu an çalıştığı işyerinde bu fırsatın sunulmasından dolayı çok memnun olduğunu söyledi.

Sanat alanında fırçanın kat ettiği kilometre çok önemli

Bu alanda çalışmak isteyen öğrencilerin kağıt üzerinde fırçalarını uzun süre kullanmaları çok önemli. Bu anlamda, girdikleri derslerde seçtikleri alana özel atölye derslerini sadece iyi not almak için değil sürekli sanatla meşguliyet olarak görmeliler. Ders dışında da bu alanda sürekli pratik yapmalılar ve sanatı yaşatmaya devam etmeliler. Klasik Türk Sanatları için sadece üniversite eğitimi yetmeyecektir bu sebeple sürekli pratik yapmaları, çevrelerindeki sanat galerilerini, kursları ve sanatçıları takip ederek genel kültürlerini de artırmalıdırlar.

Mezunlarımızın deneyimlerini aktaracağımız sektörel ziyaretlerimiz devam edecektir.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.