Fatih Sultan Mehmed’in şair kimliği konuşuldu

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin “Fethin 567. Yıldönümüne Armağan” olarak hazırladığı on bölümlük konferans serisinde, Fatih Sultan Mehmed’in sanatçı kişiliği ve döneminin sanat ortamı ele alınıyor. 30 Mayıs’ta düzenlenen ilk konferansta Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nihat Öztoprak, “Şair Hükümdar Fatih Sultan Mehmed Han” başlığında konuştu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı’nın yönetiminde Zoom platformunda düzenlenen konferansta Subaşı öncelikle serinin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Ardından Prof. Dr. Nihat Öztoprak, Fatih Sultan Mehmed Han’ın hayatına dair bilgiler vererek, 15. yüzyıl ve sonrasında Osmanlı sultanları arasında bir şiir geleneği olduğuna ve Fatih Sultan Mehmed Han’ın divan sahibi şair hükümdarların ilki olduğuna dikkati çekti.  

Fatih Sultan Mehmed’in meclislerinde 30 kadarı maaşlı 185 şair bulunduğunu, veziri Mahmud Paşa, hocası Ahmed Paşa, İstanbul’un ilk kadısı Hızır Bey, tarihçi Enverî,  Hayatî gibi isimlerin bunların başında geldiğini söyleyen Öztoprak, devrinde Edirne, Amasya ve Kastamonu gibi İstanbul dışındaki şehirlerde dahi şuara meclisi düzenlendiğini, bu ve benzeri vesilelerle şairlerin sultan tarafından daima alaka gördüğünü, teşvik ve himaye edildiğini ifade etti.

Öztoprak sözlerine şöyle devam etti:

“Şair Lâtifî, onun saltanat döneminde bilgi ve marifetin ileri seviyede ilgi gördüğü, bilginlerin diğer meslek mensuplarının üstünde tutulduğunu söyler. Âşık Çelebi de, Fatih Sultan Mehmed’den İstanbul’u ilim ve sanatın merkezi yapan ve her türlü övgüye layık bir Sultan şair olarak bahseder. Babası II. Murad da şairdir. Şairleri, âlimleri, sanatkârları koruyup kollayan bir saltanatın varisidir. İstanbul’da, Sultan’ın meclisine girebilen, kendisine kasideler sunan 185 şairden söz edilir. Şiire ne zaman başladığı bilinmez, çünkü o zamanlar şiirlerin altına tarih atılmamaktaydı. Avnî Divanını ilk kez Ali Emiri bulmuş, Fatih’in şiirlerini ilk defa derli toplu bir şekilde yayımlayan kişi ise 1904 yılında Georg Jacob olmuştur. Daha sonra bizde de birkaç kez yayınlanmıştır. Fatih Divanı’nın tek yazma nüshası şu an Millet Kütüphanesi’nde bulunmaktadır.”

Avnî mahlaslı şair hükümdarın şiirlerinden örnekler vererek onun şair şahsiyeti ile sultan kimliği arasında ilgi çekici bir münasebet bulunduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Nihat Öztoprak, Sultan’ın şiirlerinin merkezinde ise beşeriden başlayıp ilâhide biten bir aşk anlayışının gözlemlendiğini ifade etti:

“Divan’ın temel duygusu aşktır. Mecazi aşktan ilâhi aşka yükselen bir duygu vardır. Avnî’ye göre aşk bir derttir, hastalık, beladır. Aşk Sultandır. Bu Sultan Avnî’nin gönlünde oturmaktadır. Kendisini âşık olarak niteler. Divan şiirinde merkezde aşk vardır, bir aşk, bir maşuk, bir de rakip vardır. Avnî rakipten de bahseder. İma yoluyla göndermelerde bulunur.

Beyti bozarsı, rakîbi anma şi’ründe sakın

Avnî dilber vasfıdur çün şi’r ü inşâdan murâd

Fatih’in dili oldukça sade ve samimidir. Şiirleri, cihan Sultanı oluşunun izlerini taşır.

Kurtarmasun Allah beni bu derd-i hevȃdan

Derdün ile dil bağlamayan zevkını bilmez.

Dindirmesün Allah gözümün yaşını, zira

Aşkın ile kan ağlamayan zevkını bilmez.

Farklı üniversitelerden öğretim üyeleri, araştırmacı ve öğrenciler yanında yurt dışından da katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen konferans, Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı’nın Prof. Dr. Nihat Öztoprak’a ve dinleyicilere teşekkürleriyle sona erdi.

 

Serinin diğer haberleri

Fatih Sultan Mehmed Han’ın hususi kütüphanesindeki ciltler tanıtıldı

Fethin Camii'nde kubbe yazısını okumak

Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Dr. Suphi Saatçi Hoca’yı ağırladı

Latife Aktan Özel Sırça Saray Çinilerini anlattı

Fatih Dönemi Yazmalarında Tezhip Sanatı

Prof. Dr. Yalçın Çetinkaya “Fetih ve Musikî” üzerine konuştu

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.