Farklı bölümlerden hocalarımızdan okuma önerileri

Hocalarımız, öğrencilerimizin hem bölüm okumalarına kaynaklık edecek hem de kitap kültürlerine ekleyebilecekleri okuma önerilerini paylaştı.

Mimarlık

Doç. Dr. Emine  Köseoğlu

Tenin Gözleri: Mimarlık ve Duyular / Juhani Pallasmaa

Edebiyatta Mimarlık / Hikmet Temel Akarsu, Nevnihal Erdoğan

Görünmez Kentler / Italo Calvino

Dr. Öğr. Üyesi Mine Esmer

Pınar / Ayn Rand

Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken / Cemal Kafadar

Sinan Çağı / Gülru Necipoğlu

Bilgisayar Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Berna Kiraz

Korkmasaydın Ne Yapardın? / Bahar Eriş

Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu / Stefan Zweig

Sıradan Bir Gün / Yekta Kopan

Tarih

Doç. Dr. Hasip Saygılı

İstanbul Mektupları / Fatih Kerimi

Halk İçin Hikâyeler / Tolstoy

Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları / Sadri Maksudi Arsal

Dr. Öğr. Üyesi Lale Uçan

Dünün Dünyası / Stefan Zweig

Cevdet Bey ve Oğulları / Orhan Pamuk

Fareler ve İnsanlar / John Steinbeck

Türk Dili ve Edebiyatı

Prof. Dr. Nihat Öztoprak

Mesnevî-i Şerîf / Mütercim: Süleyman Nahifi

Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Metin Şerhi / Kolektif

Muhammediye / Yazıcıoğlu Mehmet / Hazırlayan Âmil Çelebioğlu

Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu

Gün Doğmadan / Sezai Karakoç

Silik Fotoğraflar / Orhan Okay

Doğu’nun Hikâye Kuramı / Necip Tosun

Türkçe Öğretmenliği

Doç. Dr. Muhammet Sani Adıgüzel

Oryantalizm / Edward Said

Şiirin Ufku Hz. Peygamber’i Şiirle Sevmek / M. Fatih Andı

Ağustos Böceği Bir Meşaledir / Kolektif

Dr. Öğr. Üyesi Demet Koçyiğit

Saatleri Ayarlama Enstitüsü / Ahmet Hamdi Tanpınar

Kör Ayna, Kayıp Şark / Nurdan Gürbilek

Mehmet Âkif / Mithat Cemal Kuntay

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Übeydullah Öztabak

İrade Terbiyesi / Jules Payot

Dönüşüm / Franz Kafka

Nietzsche ve Babaannem / Mustafa Ulusoy

Okul Öncesi Öğretmenliği

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Yalman

Gerçekten Beni Duyuyor musun? / Leyla Navaro

Ben Değeri Tiryakiliği / A. Kadir Özer

Çağdaş Müze Eğitim ve Gelişim: Müze Psikolojisine Giriş / Bekir Onur

Geleneksel Türk Sanatları

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Aracı

İslâm Estetiği / Turan Koç

Kendine Ait Bir Roma / Cemal Kafadar

İslâm Sanatı Dil ve Anlam / Titus Burckhardt

Grafik Tasarım

Prof. Dr. Erol Kılıç

İnsan Ne ile Yaşar / Tolstoy

Floransa ve Bağdat / Hans Belting

Gurur ve Önyargı / Jane Austen

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Erengezgin Kafkas

Modernizmin Serüveni / Hazırlayan Enis Batur

Portreler / John Berger

Tez Nasıl Yazılır? / Umberto Eco

İslâmi İlimler

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Hacer Korkmaz

Fıkıh ve Fıkıh Tarihi İncelemeleri / İbrahim Kâfi Dönmez

Dijital Çağda Müslüman Kalmak / Nazife Şişman

Bir Ruh Macerası / Ayşe Şasa

Psikoloji

Prof. Dr. Haşim Ercan Özmen

Pozitif Psikoloji / Alan Carr

Bugünü Yaşama Arzusu / Irwin Yalom

Huzur / Ahmet Hamdi Tanpınar

Bilim Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Bilgin

Bilimlerin Geçmişinden Tarih Üretmek / Kostas Gavroğlu

İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz: Şerh ve Haşiye Meselesine Dair Birkaç Not / İsmail Kara

Waldo Sen Neden Burada Değilsin? / İsmet Özel

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Onur Gülbahçe

Elektrik Devreleri / Nilsson-Riedel

Ölüm Tohumları / F. William Engdahl

Şeytan Ye Diyor / Kemal Özer

Mimari Restorasyon

Öğr. Gör. Dr. Derya Su

Örselenmiş Osmanlı’dan Medeniyet Umuduna / Sadettin Ökten

Modern İstanbul'un Doğuşu / Murat Gül

Üsküdar’da Bir Attar Dükkânı / Ahmed Yüksel Özemre

Adalet

Öğr. Gör. Buket Abanoz

Eğitim - Gençlik - Üniversite / Peyami Safa

Adalet: Yapılması Gereken Doğru Şey Nedir? / Michael J. Sandel

Puslu Kıtalar Atlası / İhsan Oktay Anar

Öğr. Gör. Elif  Kara

Nar Ağacı / Nazan Bekiroğlu

İki Dirhem Bir Çekirdek / İskender Pala

Mahrem ve Münzevi / Nurullah Genç

Çocuk Gelişimi

Öğr. Gör. Yasemin Su

Akışkan Hayat / Zygmunt Bauman

Otizm ve Eğitim Sanat, Mekân / Ed. Meltem Yılmaz

Çocuğunuzu Resimlerinden Keşfedin / Roseline Davido

Öğr. Gör. Mine Kazancı Gül

Küçük Ağaç’ın Eğitimi / Forrest Carter

Şeker Portakalı / Jose Mauro De Vasconcelos

Beyhude Ömrüm / Mustafa Kutlu

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Öğr. Gör. İlknur Aktunç

Veba / Albert Camus

Beşinci Disiplin / Peter M. Senge

İnsan Olmak / Engin Geçtan

 

Keyifli okumalar dileriz.

 

 

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.