Engelsiz Fikirler Çalıştayı 2

Özel gereksinimli bireylerin toplumda eşit ve etkin yer alabilmeleri için gerekenleri belirlemek, ihtiyaçları giderici fikirlerin oluşmasını zemin hazırlamak ve hayata geçirmek amaçlarıyla bu yıl ikinci kez Engelsiz Fikirler Çalıştayı düzenlendi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitimde Mükemmeliyet Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin, Üsküdar Belediyesi ve Fâtıma Ana Şifa Vakfı iş birliğiyle 24 Kasım’da Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirdiği çalıştaya ebeveynler ve özel eğitim uzmanları büyük ilgi gösterdi.

Eğitimde Mükemmeliyet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Esra Akgül, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer ve Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Ömer Yiğit’in açılış konuşmalarıyla başlayan programda; Prof. Dr. Mim Kemal ÖkeÖzel Gereksinimli Bireylerde Müzik Terapisi”, Oya Ayan “Özel Gereksinimli Bireylerde Gastro-Terapi”, Öğr. Gör. Necdet Tuna ŞahsuvaroğluRehabilitasyon Danışmanlığı”, Diyetisyen Ahmet Akbulut “Özel Gereksinimli Bireylerde Beslenme İstismarları” başlıklarında konuştu. Son bölümde ise Öğr. Gör. Maşallah Özer ve Öğr. Gör. Sümeyra Özdemir’in moderatörlüğünde istek ve öneriler değerlendirildi.

Eğitimde Mükemmeliyet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Esra Akgül, merkezde yapılan çalışmalardan söz ettikten sonra çalıştayda bulunan ebeveynlere “Bizler özel gereksinimli bireylerin desteklenmesi için çabalıyoruz, sizlerin de çocuklarınızın ihtiyaçlarını dile getirmeniz çalışmalarımıza yön verecektir.” diyerek ailelere isteklerini belirtmesi konusunda çağrıda bulundu.

Müziğin iyileştirici gücü

Müzik ile tedavi üzerine çalışmalar yürüten Prof. Dr. Mim Kemal Öke, özel gereksinimli bir çocuğa sahip olmanın getirdiği farkındalıkla yıllar içinde müziğin iyileştirici gücünü keşfettiğini dile getirerek,Ben müzikten anlamayan, müzik terapisti olmayan, özel eğitimi de bilmeyen bir insandım. Ama ben babayım. Özel gereksinimli bir çocuğum var. Onu hayata ve topluma kazandırmak için ritmin ne kadar önemli olduğunu bana söylemişlerdi. Ritim dersleri almaya başladıktan sonra korolara birlikte gitmeye başladık. Daha sonra beraber halk oyunlarına katıldık. Buradaki tecrübelerimi kadim bilgeliğimizden öğrendiğim bilgilerle harmanladığımda kendimi özel gereksinimli çocukların sınıfında buldum. Onlara çok güzel bir program uyguluyoruz. O programı bu çalıştayda ilgili ebeveynlere ve özel eğitim uzmanlarına aktarmak istiyoruz.” diye konuştu.

Özel gereksinimli bireylerle “gastroterapi”

Oya Ayan günümüzde yemek, yiyecek kavramlarının hem sorun haline geldiğinden hem de bir çözüm olabileceğinden bahsederek, özel gereksinimli bireylerde “çözüm” noktasında Kanada, Avustralya gibi ülkelerden örnekler verdi. Ülkemizde ise özel gereksinimli bireylerle mutfak çalışmaları, yemek pişirme etkinliklerinin düzenlendiğini ancak gastroterapi uygulamalarının yeni bir alan olduğunun altını çizdi. Ayrıca gastroterapi sürecinde özel gereksinimli bireyler için görsel kartlar ve videolar aracılığıyla tüm etkinliklerin basamaklar halinde gerçekleştirildiğini ve bu süreçte yiyecek hazırlama öğretiminin yanında sofra hazırlama, servis yapma becerilerinin de verildiğini ifade etti.

Yeni bir kavram “Rehabilitasyon Danışmanlığı”

Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Öğr. Gör. Tuna Şahsuvaroğlu, ülkemizde henüz olmayan rehabilitasyon danışmanlığı ve çalışma alanları üzerine konuştu. Ülkemizde özel gereksinimli bireylerin gittiği okulların işleyişinde ve istihdamında karşılaşılan sorunların altını çizdi. Ardından veliler ve engelli bireylerin sorularını ve sorunlarını dinleyerek yanıtlar verdi.

Beslenme istismarları

Diyetisyen Ahmet Akbulut özel gereksinimli bireylerde beslenme alanında görülen istismarlar üzerinde durdu. Nöro-gelişimsel bozukluklarda sıklıkla duyulan glutensiz kafeinsiz diyet, gaps diyeti, ketojenik diyet, probiyotik takviyesi, multivitamin besin takviyeleri, feingold diyeti, düşük fodmap diyeti gibi diyetlerin ve omega 3 takviyesi, gıda katkı maddeleri gibi takviyelerin hangi amaçlarla uygulandığını anlatan Akbulut, bu uygulamaların yanlış kullanımında birey üzerindeki olumsuz etkilerini de aktardı. Beslenmenin tek başına bir tedavi yaklaşımı olmadığını, semptomların azalmasına yardımcı olarak eğitimin kalitesini artırabileceğini belirten Akbulut, bilimin ışığında bazı önerilerde bulundu.

Konuşmaların ardından istek ve öneriler bölümünde özel gereksinimli bireylere yönelik ne tür çalışmalar yapılabileceği tartışıldı. Etkinliklerin hafta sonları ve doğada düzenlenmesi, müzikle terapinin yaygınlaştırılması, çocukların eğitim hayatlarına daha çok destek verilmesi, yetişkinlerin kendilerine zaman ayırabilecekleri şartların sağlanması gibi görüşler dile getirildi.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.