Avrupa Birliği'nden ALUTEAM'e Proje Desteği

Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin (ALUTEAM) “Alüminyum Sanayinin Dijital Dönüşümü için Ortak Araştırma Merkezi” Projesi, Avrupa Birliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında 1 Nisan 2019 tarihinde açılan ve Türkiye’nin 81 ilini kapsayan son proje teklif çağrısının değerlendirme süreci tamamlandı. ALUTEAM, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında açılan çağrı sonucu “Alüminyum Sanayinin Dijital Dönüşümü için Ortak Araştırma Merkezi” konulu projesiyle destek almaya hak kazandı.

ALUTEAM’in “Alüminyum Sanayinin Dijital Dönüşümü için Ortak Araştırma Merkezi / ALUTEAM: A  Joint  Research  Centre  for  Digital Transformation of the Aluminium Industry” isimli projesi, açılan teklif çağrısına başvuran toplam büyüklüğü 473 milyon avro olan 123 projeden biri oldu. Bu kapsamda ALUTEAM’in projesi, uzun soluklu bir eleme ve yerinde denetim süreçlerinin ardından Araştırma-Geliştirme başlığı altında desteğe hak kazanan 6 proje arasında yer aldı.

Üniversite Sanayi iş birliği kapsamında faaliyetlerini temellendiren ALUTEAM bu projesiyle de Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Girişimci Alüminyum Sanayici ve İş Adamları Derneği, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği, Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nı bir araya getirmiş oldu. Alüminyum sektörünün ihtiyaçlarının bizzat sektörde iş yapanlar tarafından dile getirildiği ve akademi ile birlikte çözüm üretildiği toplantılar neticesinde geliştirilen proje ülkemizin rekabet gücünü arttırmada önemli kilometre taşlarından biri olacak şekilde tasarlandı.

“Yaratıcı Endüstriler” ve “Araştırma ve Geliştirme” olmak üzere iki başlıkta açılan çağrılar ile sanayide verimliliğin artırılması, yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşmesinin desteklenmesi ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak proje başvuruları kabul edildi. ALUTEAM “Araştırma Geliştirme” kategorisinde kabul edilen başvurulardan oldu. Seçilen projeler aracılığıyla başta imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ’ler olmak üzere, girişimcilerin ve araştırmacıların teknolojik birikiminin artırılması ile yenilikçi üretim metotları, tasarım ve markalaşma faaliyetlerinin desteklenerek küresel ölçekte başarılı örneklerin ortaya çıkartılması hedefleniyor.

ALUTEAM “Alüminyum Sanayinin Dijital Dönüşümü için Ortak Araştırma Merkezi / ALUTEAM: A  Joint  Research  Centre  for Digital Transformation of the Aluminium Industry” Projesiyle toplamda 43,4 Milyon avro bütçe ile Kocaeli, Ankara, İzmir ve İstanbul illerinde yer alan 6 projeden biri oldu.

Sürdürülebilir kalkınmada önemi gün geçtikçe artan ve bireysel kabiliyetlerin imalat sanayi üzerinden ekonomik katma değere dönüşmesini sağlayacak “Yaratıcı Endüstriler” alanında Kütahya, Ankara, İzmir ve İstanbul’da gerçekleştirilecek 5 projeye destek sağlanacak.  Toplam bütçeleri 19,2 milyon avro olan projeler; endüstriyel tasarım, oyun ve animasyon teknolojileri, dijitalleşme ve yaratıcılık ekosisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi gibi alanları içeriyor.

Ülkemizin rekabet gücüne büyük katkı sağlaması beklenen “Araştırma ve Geliştirme” başlığı kapsamında ise 43,4 milyon avro bütçe ile Kocaeli, Ankara, İzmir ve İstanbul illerinde yer alan 6 proje önerisi desteklenecek. Destek almaya hak kazanan projelerin otomotivden yazılıma, katmanlı imalattan ilaç ve tıbbi cihazlara, KOBİ’lerin dijital dönüşümünden stratejik ürünlerin geliştirilmesine kadar geniş bir yelpazede ülkemizin rekabet gücüne katkı sağlaması bekleniyor.

1 Nisan-19 Haziran 2019 tarihlerinde duyurulan “Yaratıcı Endüstriler” ve “Araştırma-Geliştirme” başlıklı çağrının sonucunda destek almaya hak kazanan projelerin listesi şu şekilde:

A. Yaratıcı Endüstriler

1. İstanbul Sanayi Odası - “IDEA4ISTANBUL (İSTANBUL Endüstriyel Tasarım Ekosistem Ekseni / Industrial Design Ecosystem Axis for ISTANBUL)”

2. Kütahya Belediyesi - “UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Üyesi Olarak Kütahya’da Dijitalleşme ve Yaratıcılık Ekosisteminin Geliştirilmesi / Improving Digitilization and Creativity Ecosystem in Kütahya as a member of UNESCO Creative Cities Network”

3. Kadir Has Üniversitesi - “KHAS YEP Kadir Has Üniversitesi Yaratıcı Endüstri Platformu / KHAS YEP Kadir Has University Creative Industries Platform”

4. İzmir Ekonomi Üniversitesi - “Kültürel ve Yaratıcı Endüstrilerin Kurulması (KYE) Girişimci Merkezi ve KYE Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi / Create in İzmir: Project for Establishment of Cultural and Creative Industries (CCIs) Entrepreneurial Hub and Development of a CCIs Ecosystem”

5. Orta Doğu Teknik Üniversitesi - “Yaratıcı Endüstrilerin Ortaya Çıkışı ve Ekonominin Yenilikçi Teknolojilerle Dönüştürülmesi: Oyunlar, Giyilebilir Kumaşlar ve Yeni Nesil Film Yapımı – ECITE / Emergence of Creative Industries and Transformation of Economy through Innovative Technologies: Games, Wearables and New Generation Film-making – ECITE”

B. Araştırma-Geliştirme

6. TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi - “Bağlantılı, Otomatik ve Elektrikli Araç Teknolojileri ve Hizmetleri İnovasyon Merkezi /Connected, Automated and Electric Vehicle Technologies and Services Innovation HUB ( CAEVS-INNOHUB)”

7. Ankara Üniversitesi - “Ankara Yenilikçi Kanser Teranostik Geliştirme Merkezi / Ankara Innovative Cancer Theranostics Development Center (AnkaTheraHub)”

8. Ege Teknopark - “D-TECH4ENT - Girişimciler İçin Derin Teknoloji İnkübatörü / D-TECH4ENT – Deep Technology Incubator for Entrepreneurs”

9. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi - “Alüminyum Sanayinin Dijital Dönüşümü için Ortak Araştırma Merkezi / ALUTEAM: A  Joint  Research  Centre  for  Digital Transformation of the Aluminium Industry”

10. Orta Doğu Teknik Üniversitesi - “ODTÜ Dijital İnovasyon Merkezi / METU Digital Innovation Center”

11. Sabancı Üniversitesi - “Doğrudan Dijital Üretim Platformu / DiMAP - Direct Digital Manufacturing Platform”

 

 

KAYNAK: https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.